Dag 8: the finishing touch

Met 500 schroeven, flink wat hout en talloze muggenbeten, hebben we het voltooid. Vandaag hebben we nog enkele aanpassingen gedaan aan het wandelpad voor extra stabiliteit. Daarna konden we ons volledig richten op de zitbank. We hebben de plank volledig geschuurd en vervolgens aan de boomstammen bevestigd. Omdat de rustplek nog helemaal begroeid was, hebben we deze schoongemaakt en overal boomschors verspreid. Zo behoudt het zijn natuurlijke uitstraling, maar blijven je schoenen schoon als je er gaat zitten. Toen we klaar waren, kwam er een fotograaf langs om ons hele project vast te leggen. Om het helemaal af te maken, zijn we nog even langs verschillende doe-het-zelfwinkels geweest om lampjes en alle benodigdheden voor het maken van vlinderhuisjes te halen.

Dag 7: AfgeTRAPt

De dag begon met het bevestigen van de planken aan de onderstructuur van het wandelpad. Aangezien er hoogteverschillen zijn vanaf het gras tot aan het wandelpad en vanaf het wandelpad tot aan onze rustige plek, hebben we na het bevestigen van de planken een trapconstructie gebouwd. We streefden naar eenvoud in de constructie, aangezien een deel van deze constructie zichtbaar zou blijven. Nadat de constructie was voltooid, hebben we de planken aan de trapconstructie bevestigd. Vervolgens wilden we de ingang nog duidelijker maken, dus verzamelden we takken om rond enkele palen te vlechten, waardoor de ingang een natuurlijk accent kreeg.

Aangezien ons doel was om een rustige plek te creëren, hebben we contact opgenomen met Veerle Smeers, verantwoordelijk voor stille plekken aan de Universiteit van Hasselt. Ze bezocht ons vandaag en gaf enkele nuttige tips voor verdere verbeteringen. Ze prees ook onze keuze van locatie en hoopte dat deze behouden zou blijven in de toekomst.

De dag eindigde met het opsplitsen van onze groep in twee teams. De ene helft begon met het maken van meubels voor de rustige plek, met als startpunt het creëren van een zitbank. Het andere team, geïnspireerd door de vlinders die we tijdens het bouwen zagen, begon met het ontwerpen van vlinderhuizen.

Dag 6: Van hoog gemikt naar natuurlijke rust

Na het weekend, waarin we beseften dat ons oorspronkelijke idee misschien wat te ambitieus was, zijn we vandaag teruggekeerd naar de tekentafel. We hebben nagedacht over manieren om onze constructie eenvoudiger te maken. Vervolgens zijn we teruggegaan naar de locatie waar het project gerealiseerd zal worden: hier zal je op het einde van ons project een wandelpad dat doorheen een wadi leidt terugvinden. Wanneer je het wandelpad volgt, kom je bij een stilteplek terecht. Het exacte ontwerp van het wandelpad moest nog worden bepaald, dus hebben we dit gemarkeerd met touw en erna planken gelegd om het te visualiseren. We besloten om het pad smal te laten beginnen, zodat bezoekers rustig kunnen aankomen en meteen het gevoel van de rustige plek ervaren. Bovendien hebben we ervoor gekozen om het pad organisch te laten meelopen met het terrein, wat het een meer natuurlijke effect uitstraalt. Nadat de route was bepaald, zijn we begonnen met de bouw van de onderstructuur waarop later de planken zouden worden bevestigd. De rest van de dag bestond voornamelijk uit zagen, meten, passen en schroeven. Aan het einde van de dag hebben we de volledige onderbouw voltooid. Morgen gaan we verder met de bouw van de twee trappen en het bevestigen van de planken aan het hout.

Dag 5: Interesse geprikkeld

Om een grondig beeld te schetsen van de huidige staat van de wadi, zijn we vandaag gestart met het prepareren van de wadi. Bij aankomst werden we begroet door een doornige begroeiing en brandnetels die de doorgang bemoeilijkten, terwijl talrijke muggen ons genadeloos prikten. Ondanks deze ongemakken hebben we hierna vol enthousiasme onze allereerste pitch-video voltooid, die uiteindelijk aan onze begeleiders werd gepresenteerd. 

Uiteindelijk, ter afsluiting van onze dag hebben we samen met onze begeleiders de locatie van ons project bekeken en besproken en ons groenafval opgeruimd.

We waren blij met ons eindresultaat en we kijken vol verwachting uit naar het begin van ons project volgende week.

Dag 4: Door weer en wind

Vandaag kwamen we goed voorbereid naar school, inclusief stevige laarzen om onze toekomstige ontmoetingsplaats te verkennen. Deze locatie omvat een vijver, wat betekent dat gewone schoenen niet geschikt zijn om hier op ontdekking te gaan. Daarna keerden we terug naar de klaslokalen om verder te werken. We deelden onszelf in verschillende groepen om efficiënter te zijn. Een deel van ons werkte aan het filmproject, terwijl anderen begonnen met interviews af te nemen bij medestudenten en een professor. Ons doel was om te kijken hoe zij dachten over de hoofdingang van het architectuurgebouw. We ontdekten al snel dat veel eerstejaars niet eens op de hoogte waren van het bestaan van deze ingang. De studenten die wel op de hoogte waren van de hoofdingang, vonden deze nu ook niet bepaald gezellig. 

Na deze fase gingen we verder met het uitwerken van ons ontwerp. We verzamelden rond de tekentafel en begonnen enerzijds plannen te maken om onze ontmoetingsplaats visueel te presenteren. Anderzijds concentreerden sommigen zich op de plannen en gingen anderen op zoek naar wat geschikt materiaal kunnen zijn. In de tussentijd namen we contact op met de technische dienst van Diepenbeek aangezien we planten moeten snoeien om de vijver weer zichtbaar te maken. We vroegen hen om een bosmaaier te lenen, maar helaas mogen ze geen materiaal uitlenen. We probeerden op goed geluk opnieuw bij de stad Hasselt en wachten momenteel op hun antwoord.

Een ander aspect van ons project is het creëren van zitplaatsen op de ontmoetingsplaats. We kwamen op het idee om oude fietsbanden te gebruiken, omdat we deze gratis kunnen verkrijgen en het ook milieuvriendelijk is vanwege het hergebruik van materialen. Tijdens een wandeling naar de fietshersteldienst aan de universiteit van Hasselt, waar we naar binnenbanden zochten, ontdekten we een container vol verschillende pallets. Deze bleken perfect te zijn voor het maken van ons platform en kregen meteen toestemming deze te gebruiken. Hoewel het heel erg hard aan het regenen was, moesten we deze toch meteen uit de container halen. De container werd later op de dag weggehaald, dus legden we deze alvast klaar op onze toekomstige ontmoetingsplaats.

Dag 3: Van turven tot inspiratie en filmmaking

“Wat zijn de toekomstperspectieven voor de universiteitscampus?” Dit vormt de kernvraag van ons lopende project gedurende de komende twee weken. Momenteel zijn verschillende organisaties bezig met de ontwikkeling van een campusplan dat visuele voorstellingen bevat van hoe de campus er zowel over acht als over 50 jaar uit zou kunnen zien. Ons doel is om deze plannen kritisch te evalueren en, indien nodig, bij te sturen.

Op de eerste dag hebben we de fundamenten van het project verkend. We kregen inzicht in de toekomstplannen en wat er van ons werd verwacht. Bovendien hebben we tijdens een boswandeling de toekomstige paden verkend, wat ons een eerste indruk gaf van de locatie van verschillende projectonderdelen.

Op de tweede dag zijn we zelf op zoek gegaan naar informatie, waarbij we ons concentreerden op de verschillende uitdagingen op de campus. We hebben vooral gekeken naar ons faculteitsgebouw, hierbij stootten we op een probleem dat elke architectuurstudent al eens heeft ondervonden bij hun eerste bezoek aan de campus: de hoofdingang te vinden. De hoofdingang van ons gebouw is niet zichtbaar vanaf de parkeerplaats of de bushalte, en er zijn geen duidelijke aanwijzingen. Als je naar het gebouw loopt, lijkt het alsof je aan de achterkant van een pand belandt waar afval wordt verzameld. Tijdens onze verkenning van de problemen met het architectuur gebouw werd al snel duidelijk dat we een plek missen om rustig samen te komen. Dit hangt samen met het feit dat we geen gezellige ontmoetingsruimte in ons gebouw hebben. Veel studenten gebruiken ons gebouw als doorgang van de architectuur parkeerplaats naar hun leslokalen in gebouw D, terwijl een ander deel van de studenten zelfs niet eens op de hoogte is van het bestaan van ons gebouw.

Om onze bevindingen te staven, begonnen we op de derde dag met een klassieke methode: turven. Tussen 8 en 9 uur ’s ochtends hebben we geregistreerd hoeveel studenten via welke ingang arriveerden en of ze ons gebouw moesten betreden of alleen als doorgang gebruikten. Het viel ons snel op dat de inkom van gebouw E het minst werd gebruikt, slechts door 52 studenten, waarvan er maar twee studenten zich naar gebouw D begaven. De ingangen bij de parkeerplaatsen van gebouw E waren veel populairder, met 172 studenten die daar binnenkwamen. We konden ook vaststellen dat van deze 172 studenten er 81 de parkeerplaats gebruikten om naar gebouw D te gaan. 79 studenten wandelen via gebouw D het architectuurgebouw binnen. Tijdens het turven viel het ook op dat sommige mensen de weg niet konden vinden. Ze kwamen ons gebouw binnen, twijfelden even en keerden soms weer om. Natuurlijk moeten we hierbij in gedachten houden dat het de eerste schoolweek is en dat het in het begin altijd lastig is om je lokaal te vinden. Alle verzamelde informatie hebben we samengevat in een presentatie en besproken met onze docenten voordat we echt aan de slag konden.

We hebben besloten om ons te richten op de hoofdingang van het architectuurgebouw om deze aangenamer te maken. Bovendien willen we het probleem van het ontbreken van een rustige ontmoetingsruimte aanpakken. Als we de onaantrekkelijke aspecten van de locatie kunnen verbeteren en deze verbeteringen kunnen combineren met de gezellige ontmoetingsplek die momenteel ontbreekt, willen we andere studierichtingen aantrekken. Op die manier kan ons gebouw in de toekomst meer worden dan alleen een doorgangsgebouw.

Om dit project te realiseren, zijn we op de derde dag op excursie gegaan. We begonnen in Kuringen, waar een winkel is met items die net niet goed genoeg zijn voor de kringloopwinkel. Hun slogan luidde: “Vul je hele winkelwagen voor 8 euro.” De items die we daar vonden, leken echter niet relevant voor ons project, behalve enkele grote banners van bijvoorbeeld de JBC, die we voorlopig in gedachten houden. Vervolgens bezochten we Hasselt, waar op dat moment een tentoonstelling plaatsvond van projecten die de afgelopen jaren waren gerealiseerd. Kortom, een inspirerende plek. Onze excursie eindigde op de campus, waar we begonnen na te denken over ons filmpje. Hierin willen we op een luchtige manier de uitdagingen toelichten waarmee we worden geconfronteerd bij het bestuderen van onze campus. Bovendien presenteren we ons idee in dit filmpje. Na het opnemen van alle beelden en een deel van de montage was de dag ten einde.