Dag 10: Live projects

De laatste dag van de Live projects. Ondanks de vraag van vele
bezoekers om het nagebouwde deel van ons ontwerp te laten staan hebben
we jammer genoeg alles moeten opruimen aangezien volgende week de
eerste werken gebeuren betreffende het omliggende terrein van de
tijdelijke fietsbrug.

De pallets werden teruggebracht, de lege bakken werden terug
opgehaald. Wij willen ‘T Bakske en Benedco nogmaals bedanken voor het
materiaal dat we in bruikleen hebben gekregen. Alsook alle andere die
meegewerkt hebben en die ons ondersteund hebben in het project.

Live projects was voor ons een leuke en interessante ervaring. Het
onderzoek voor de tijdelijke fietsbrug was zeer leerrijk waardoor we
op een andere manier zijn gaan kijken naar het gebruik en de beleving
van een brug en wandelpad.

DAG 9: FINAL DETAILS / PRESENTATION

Het grondplan met daarop de interventie aan de wandellus en het fietspad werd opnieuw uitgetekend.

De laatste bakken werden buiten uitgezet in vier “kolommen” en er werd plastiek over getrokken om zo het tunneleffect te versterken en te verlengen. Hierdoor wordt er nog meer geluid gebufferd en een extra spanning gecreëerd naar de onthaast-schakel toe.

Om weer te geven dat in de schakel het verhoogde stuk ook bewandelbaar is, werd er een mannetje gemaakt uit houtrestanten.
Daarna heeft de groep zich opnieuw opgesplitst om de grondplannen en beelden te gaan printen en om taart te kopen voor de bezoekers die in de namiddag verwacht werden. Maar ook om de presentatie aan elkaar te monteren en om de beamer te testen. Bij het testen van de beamer kwamen we tot de conclusie dat het geluid niet goed genoeg werkte. De nodige versterking heeft ervoor gezorgd dat het geluid uiteindelijk goed door kwam.
Er werd in de hangar een toog gemaakt door onze mede-studenten waar alles voorzien werd voor de bezoekers van vanmiddag.
Zowel de online presentatie als de presentatie ter plaatse is vlot verlopen. De interventie ter plaatse is zeer warm onthaald. Er kwam zelfs de vraag van meerdere partijen om de constructie te laten staan. De grote schaal van het gebouwde deel van de lus geeft volgens bezoekers ook goed weer wat de impact zou kunnen zijn.
Onze onthaast-schakel is met andere woorden in de smaak gevallen. Het is een schakel in het groene netwerk van Houthalen-Helchteren.

DAG 8: EMPTY BOTTLES

  Vandaag zijn we de dag gestart met lege flesjes bier. Er werden 6720 lege flesjes geleverd door ‘T BAKSKE met andere woorden 280 bierbakken. Deze bierbakken zijn gebruikt om onze tunnel deels te vervolledigen.

De opening die nog rest is een gevolg aan te weinig bakken omdat de toelevering niet met een grote camion gebeurde. Een visual zal aantonen hoe het beeld doorloopt en de ervaring doorheen de lus zal aanvoelen.

In de namiddag is ‘T BAKSKE  een tweede keer komen leveren. De levering telde 120 bakken. Deze bakken werden gebruikt om de lus te vervolledigen.
Het resultaat: een donkere tunnel die leidt naar een cocon, een oase van rust die onmiddelijk een gevoel van onthaasting overbrengt.

DAG 7: EXPERIENCE / GREEN / BEES

Net als gisteren verdelen we ons in groepen. Een groep haalt materiaal, een andere groep zet het materiaal uit en er wordt voor beeldmateriaal gezorgd. Vandaag werden er bamboestokken gezaagd en bevestigd tegen de pallets om zo een wand in zwarte doek te kunnen creëren. Het deel van de fietsbrug dat we gemaakt hebben in de hangar kijkt uit op één van de wanden van deze ruimte. Om de beleving zo goed mogelijk weer te geven hebben we ervoor geopteerd om een grote afbeelding tegen deze wand te bevestigen waarop de brug doorloopt. Met andere woorden hierdoor wordt ervoor gezorgd dat de ervaring zich verder zet.

Na een korte begeleiding hebben we een extra interventie moeten doen om de “wanden” hoger te maken. We hebben dus een gedeelte moeten afbreken om zo te kunnen bouwen aan het beoogde resultaat. We hebben onze constructie nu een kwartslag gedraaid en zijn onze tunnel van binnenin vertrokken.  Om een interessante ingang te creëren hebben we ervoor geopteerd om voor de bushalte geen trap te voorzien in de cirkel zelf maar aan de bushalte tussen de twee wandelpaden een donkere gang maken waar we dan uiteindelijk in die cirkel terechtkomen.
Er werden bomen gesnoeid om een uitzicht te kunnen creëren maar hier zijn we gestuit op een wespennest. De brandweer werd op de hoogte gebracht maar het was dus niet meer mogelijk om dit deel te gebruiken. Het snoeiafval zal benut worden door ons in leger netten. Deze netten spannen we aan de binnenzijde van de gemaakte cirkel hierdoor halen we de natuur naar binnen als een soort van groene wand.

Dag 6: hands ons

Vooraleer we gingen starten op de site zelf was het voor ons belangrijk de site wat meer te kunnen visualiseren. En vooral de voetgangers lus en de brug. Daarom hebben we ervoor gekozen om een werkmaquette te maken van deze elementen. Deze werkmaquette heeft ervoor gezorgd dat we meer inzicht hebben gekregen over beide elementen en ons ontwerp kunnen bijsturen waar nodig.
 
Na een regenachtige ochtend hebben we ons in de voormiddag voorlopig gesplitst in twee groepen. Eén deel van de groep heeft zich gefocust op het vervoer van al het materiaal en het bij elkaar sprokkelen van dit materiaal. Want het oorspronkelijke idee om alles met pallets te doen werd in het weekend berekent en de conclusie werd gemaakt dat wanneer we lege bakken zouden kunnen gebruiken we het transport kunnen terugschroeven naar 1/3 en het gewicht en de hanteerbaarheid ook zullen vergemakkelijken. Er waren al een honderdtal lege bierbakken voorzien maar om het uitgevoerde deel van het project meer kracht te kunnen geven hadden we natuurlijk veel meer nodig. Meer bakken was geen evidentie maar na wat telefoontjes uiteindelijk toch gelukt. De andere groep heeft het terrein veilig gemaakt met Hera-hekken en linten en het terrein deels zuiver gemaakt in afwachting van de eerste toelevering van de materialen.
Nadat de eerste materialen op de werf aangekomen waren zijn we begonnen met het uitzetten van het ontwerp. De vorm en de helling werden uitgezet en opgebouwd. Door de constante aanlevering kon er steeds verder uitgezet worden.
Doorheen de dag kwam de opdracht van de docent om te werken aan een teaser. Een korte uitleg om ons project uit te leggen waardoor er een nieuwsgierigheid gecreëerd wordt rond het ontwerp.
Morgen bouwen we verder aan de onthaast-schakel van Houthalen-Helchteren.

Rewind 2.0

Zes studenten. Tien dagen. “Zero” budget.

Naar aanleiding van de feedback over onze eerste pitch zijn we vanuit een ander perspectief naar het project gaan kijken. Ons concept blijft hetzelfde namelijk een “onthaast”-schakel creëren maar onze invalshoek zal veranderen. De voetgangers lus die voorzien wordt aan het ontwerp voor de fietsersbrug van 51N4E architecten zal door ons op een andere manier ingezet worden alsook een gedeelte van de fietsersbrug. We gaan beide gebruiken als bufferzone, een plaats die schakelt van de drukte naar het groen en omgekeerd. Een plaats die omsloten is als een soort cocon maar met een open bovenzijde, een plaats met duidelijke focus op rust.

REWIND

Dag 4: 24/09/2020

Na overleg met zeven andere studenten zien we dat er een gemeenschappelijke noemer is. Het doel van ons concept blijft behouden, een plek creëren waar rust belangrijk is, maar ons verhaal zou dat van onze medestudenten kunnen versterken aangezien zij zo een extra argumentatie hebben waarom zij kiezen voor een open brug aan de onderzijde. De handen in elkaar slaan en ons concept herbekijken vanuit de invalshoek van onze medestudenten is onze conclusie.

LANDSCAPE & SOUND

Dag 3: 23/09/2020

CONCEPT.

Naar aanleiding van de materialen die voorhanden waren zijn we stelselmatig tot een concept gekomen. Doordat de pallets kunnen zorgen voor een perspectief in het landschap en na enige tijd zullen opgaan in het landschap door de natuurlijke verkleuring kunnen we stellen dat een soort wabisabi gevoel gecreëerd wordt. Hierdoor zal de rustplaats blenden met het omliggende landschap en een soort van rust uitstralen.

Het rustgevend gevoel ligt dus niet enkel bij het visuele maar zal ook bij het geluid liggen. De drukke straat zorgt voor redelijk wat geluidshinder dus combineren wij de visuele rust met een soort barrière die ervoor zorgt dat het geluid deels teruggekaatst wordt. Een soort van cocon die ervoor zorgt dat er een ingeslotenheid gecreëerd wordt.

Na een extra overleg betreffende het concept is ons doel om een “onthaast”plek te creëren. Een plaats waar rust belangrijk is. Het is dan ook nodig om de site opnieuw te gaan bezoeken en te bekijken waar het mogelijk zou kunnen zijn om zulk een interventie in te plannen. Ook niet onbelangrijk is de keuze maken tussen een autonoom object zoals een kiosk of een geïntegreerd onderdeel in het landschap.

SEARCHING FOR MATERIALS

Dag 2: 22/09/2020

UPCYCLE.

Zes studenten. Tien dagen. “Zero” budget.

 

De zoektocht naar materialen in combinatie met ons budget heeft ons geleid naar de nieuwe manier van ontwerpen. UPCYCLEN. We zijn gaan ontwerpen met in het achterhoofd dat materialen eindig zijn en dat wanneer de opportuniteit zich voordoet om materialen een tweede leven te schenken we deze met beide handen moeten grijpen. Aangezien dat de gemeentediensten geen materialen ter beschikking hadden waarmee we konden werken en recyclageparken geen materialen meer mogen laten meenemen zijn we na tal van telefoontjes en een trip doorheen het industriepark van Houthalen bij de firma Benedco terecht gekomen. Deze firma had tal van pallets gestockeerd liggen en de kans om met deze materialen te ontwerpen hebben we dan ook met beide handen gegrepen.

KICK-OFF FIETSBRUG

Dag 1 : 21/09/2020

FINDING SOLUTIONS. LET’S START.

Zes studenten. Tien dagen. “Zero” budget.

Tijdens de start van de Live projects zijn we op de eerste dag de site (Kruising van de Grote baan en de Peersedijk) gaan verkennen om zo meer inzicht te krijgen in de problematische situatie betreffende de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers. Wanneer we met enkele fietsers coronaproof praten hebben we kunnen vaststellen dat de huidige toestand een barrière is om Houthalen-Helchteren en zijn aangrenzende gemeenten te verkennen. Bij enkele fietsers horen we zelfs dat een toekomstige fietsbrug zeker geen overbodige luxe zou zijn.

Het zou dus met andere woorden een positieve ervaring voor fietsers en voetgangers kunnen worden wanneer een fietsbrug in de toekomst verwezenlijkt wordt, een fietsbrug waar een aangenaam en informatief rustpunt aan verbonden is. Een brug die ervoor zorgt dat recreatieve uitstappen voor meer economische groei zorgen en de verbindingen tussen gemeenten versterkt worden.