BEVANGEN IN ZIJN GRENZEN

In ons huidig onderzoek zijn we verder gegaan door de begrenzingen van Runkst te benaderen. De hoofdopzet van ons onderzoek is het zichtbaar maken van een groene verbinding en om de stad te verbinden met Runkst.

Afgelopen week ontwikkelden we een scenario waarbij we de open ruimte aan de grenzen van Runkst vervangen door een groenstructuur. Deze zou een fietsverbinding kunnen worden of een park. Een andere invalshoek zijn de groene parken en de ingesloten tuinen die verspreid liggen in Runkst. Door deze te verbinden zou de doorlaatbaarheid van Runkst enorm verbeteren. Deze kunnen ook aansluiten op deze groene gordel zodat verbindingen op verschillende schalen ontstaan.

Volgende week zoeken we verder naar mogelijke scenario’s om Runkst buiten zijn grenzen te doen treden.

Runkstmap

 

MET DE FIETS DOOR HET AUTO-WOUD

Groen lijkt in Runkst te worden weggedrongen uit het straatbeeld. Open ruimte wordt ingevuld naargelang de meest hoge noden en in Runkst is dit zonder twijfel parking.

Het bereiken van verschillende plaatsen is op bepaalde knooppunten wel problematisch, inzake dat ze een waar obstakel vormen voor de inwoners van Hasselt. De tunnels onder het spoor zijn er om de verbinding te maken tussen de stad en het gebied van Runkst. Helaas is gebleken dat deze niet altijd even toegankelijk zijn, alleszins niet even makkelijk door iedereen. We hebben de tunnels getest vanuit verschillende perspectieven en er is gebleken dat ze vrij stijl zijn en geen rekening houden met de verschillende snelheden van fietsers en voetgangers. In enkele tunnels zijn dan wel snelheidsvertragers geplaatst om de fietsers een beetje af te remmen, maar deze zijn zo gezet dat ze ook een obstakel vormen voor de voetgangers.

Het autoverkeer dat van de stad uit komt vormt ook een probleem voor het straatbeeld in Runkst. De wegen zijn vol geparkeerd met auto’s waardoor het straatbeeld eerder metalig is. Er is ook gebleken dat er veel mensen hun auto komen parkeren in de straten van Runkst om zo dan de stad in te kunnen gaan. Helaas wil dit zeggen dat het aantal parkeerplaatsen voor de buurtbewoners wordt gelimiteerd en dat ze zelfs enkele straten verder moeten parkeren om dan toch hun auto ergens kwijt te kunnen.

Daarom hebben wij gekozen om ons vooral toe te spitsen op het onderzoeken van de mobiliteit in Runkst en hoe deze door deelpraktijken eventueel kan worden versterkt. Vandaag zijn we op zoek gegaan naar de grenzen van Runkst. Het spoor, de grote ring en de Steenweg zijn elk infrastructuurelementen die het landschap sterk verknippen waardoor Runkst bijna een eiland vormt in Hasselt. Het zijn nochtans deze raakvlakken met het centrum, het station en de verbindingswegen die Runkst zoveel potentieel blijken te geven als woonplek. Wanneer deze raakvlakken en grenzen doordacht ontworpen zouden worden, zouden ze zelfs als aangename ontmoetingsplek kunnen fungeren.

Bovendien heeft Runkst een aantal interessante groene ruimten. Uit gesprekken met buurtbewoners leidden we af dat sommige prachtige plekken slechts door weinigen gekend zijn. Dit is niet verwonderlijk als je opmerkt hoe verborgen deze soms wel niet zijn. Ze worden omgeven door een dichte bebouwing en de toegangen zijn bijna niet zichtbaar in het straatbeeld. We hebben zulke plekken in kaart gebracht om een idee te geven van hoeveel kwalitatieve groen ruimte er wel niet is . De afstand tussen de verschillende ruimten is in tijd zeker te overbruggen, men kan zelfs vlotjes de Ikea bereiken.

We zijn onze tocht begonnen door het spoor te volgen, een van de eerste begrenzingen in Runkst. De al eerder besproken tunnels blijven problemen geven, daarom hebben we eens getest hoe het is om over de brug heen te fietsen.  Na een fietstocht over de brug, vergelijkbaar aan een bergetappe in de ronde van Frankrijk,  zijn we in Runkst geraakt. In het begin was het een beetje moeilijk om het spoor te kunnen volgen aangezien vele tuintjes hier op aansluiten. Maar enkele meters verder was er een mooi pad waarlangs we samen met het treinspoor konden fietsen richting de grote ring . Dit parcours bevatte verschillende toffe ontdekkingen zoals de volkstuintjes en vele verborgen speeltuintjes. Eenmaal de grote ring gepasseerd fietsten we richting Ikea.

Als astronaut in het spoorlandschap, zo hebben we onze tocht benadert en hebben we veel nieuwe ontdekkingen gedaan.. Het dichte auto-oerwoud Runkst dat ik eerst had leren kennen is nu veranderd in een aaneenschakeling van ervaringen en mooie uitzichten. Het straatbeeld dat eerder is besproken kan nogal misleidend zijn. Hierdoor ervaren inwoners van Runkst hun wijk als dichter bebouwd dan het in feite is. Door enkele grenzen open te trekken, zou wandelen of fietsen door Runkst een heel andere beleving kunnen worden.

 

22135339_1833250723358314_6256537777418618364_o 22255134_1833252696691450_7766038973477579061_o 22790670_1856542814362438_1723071697_o