Open structure op het Sint-Hubertusplein

Maandag 6 november was er een tweede evaluatiemoment waarbij we mensen van Runkst en de stad Hasselt uitnodigden om in interactie te gaan met een interventiemodel rond het Sint-Hubertusplein. We bespraken de mogelijkheden van lokale en niet-lokale deeleconomieën en de ruimtelijke gevolgen van een structuur die we willen inbrengen op het Sint-Hubertusplein. Voor dit evaluatiemoment werkten we een 3D model uit waar men verschillende structuren kon plaatsen op het plein zoals: het binnenplein, het centrale object, de toren, … Anderzijds wouden we een confrontatie aangaan waarbij 2 wegen langs het plein onderbroken werden waardoor het groen meer in interactie kon gaan met de buurt. Dit leidt anderzijds tot een gevolg dat men niet meer met de auto tot aan het huis kan rijden. Tijdens onze discussie kwamen we uit op een nieuw model ‘het grid’ waarbij het groen, dat niet verloren mag gaan, een belangrijke factor blijft spelen op het plein en waarbij in functie van de tijd er nieuwe structuren verder kunnen ontwikkelen op het plein. Anderzijds werd er ook ingegaan op de Sint-Hubertuskerk, die iets verder gelegen is maar inmiddels ook leegstaat. Hoe kunnen we deze leegstaande structuur nieuw leven inblazen die ook een meerwaarde kan leveren aan het Sint-Hubertusplein. Verder was de input zeer interesssant omdat er ook een diverse groep van medewerkers aanwezig was met verschillende standpunten. Tot slot kunnen we concluderen dat de aanwezigheid van de kerk een opportuniteit kan zijn binnen ons project waarbij we 2 structuren op een verschillende manier kunnen ingevuld worden, dat de structuur die we plaatsen op het plein dat deze kan groeien op lange termijn en dat de verschillende deeleconomieën eerder uit lokale bron moeten vertrekken in plaats van grote spelers aan te trekken. Hieruit werken we een nieuwe stopmotion movie uit waarbij de verschillende structuren aan bod komen.

 

23557898_10213318981041523_214404484_o23558142_10213318984681614_1429041530_o 23627149_10213318980801517_498210485_o23626992_10213318980761516_1488170277_o

SHARING ECONOMIES OP HET SINT-HUBERTUSPLEIN

Voor deze opdracht werken we in Runkst waarbij het concreet gaat over ‘Delen in Runkst’. We kregen hierbij geen specifieke locatie maar na enkele wandelingen werden we het meest aangetrokken door het Sint-Hubertusplein. Dit is een zeer interessante plek waar er veel samenkomst is van mensen. Tijdens onze interviews wandelden we rond het plein waarbij we verschillende type mensen aanspraken (verschillende origines, ouderdom,… ) rond het thema ‘sharing economies’. We vroegen onder meer of men alreeds aan sharing econmies deed, hoe de band is tussen bewoners onderling en of men veel gebruik maakt van het Sint-Hubertusplein. Uit onze interviews werd duidelijk dat er al zeer veel aan sharing economies gedaan wordt dan dat we eerst hadden gedacht. Omdat de stadstuintjes zeer klein zijn, zijn er buren die hun tuin openstellen voor elkaar om zo een gemeenschappelijke grote tuin te hebben. Hier zien we wel dat dit enkel binnen één cultuur gebeurd. Anderzijds zagen we dat mensen vooral binnen hun cultuur bleven maar dat bijvoorbeeld een economie zoals een Turkse bakker toch mensen van verschillende origines bij elkaar brengt. Verder interviewden we ook een jong koppel dat hun woning openstelde voor studenten om zo een kleine bijverdienste te hebben. We waren zeer aangenaam verrast door de verschillende sharing economies die er reeds waren maar waren ervan overtuigd dat we tijdens volgende interviews nog meer van deze verhalen gingen horen. Het Sint-Hubertusplein is een zeer interessante plek, maar zoals eerder gezegd zeer klassiek opgebouwd, waar verschillende deelpraktijken plaatsvinden. We willen daarom in onze interventie een manier vinden waarbij we het plein opnieuw aantrekkelijk maken waarbij sharing economies centraal komen te staan. Deze sharing economies moeten ervoor zorgen dat de barrière tussen verschillende culturen komt te vervallen en mensen meer in interactie gaan met elkaar. Uit onze volgende interviews gaan we opzoek naar meer deelpraktijken die we in onze interventie kunnen integreren om zo tot een sociale interventie te komen dat het Sint-Hubertusplein aantrekkelijker maakt.

Bestaande Deelpraktijken