DAG 10: FINAL DAY

30/09/2022

Daar stonden we dan, na een lange rit was de final day voor de liveproject aangebroken. Na het ontvangen van de eerste bezoekers konden we beginnen met onze eindpresentatie. De presentatie begon met een korte inleiding en werd vervolgd door ons filmpje, waarin de boodschap die we wilden overdragen aan de bewoners in werd verduidelijkt. Daarna zijn we gezamenlijk het ontwerp ter plekke gaan bezichtigen en stond er als afsluiter ook een ontbijt klaar voor iedereen die er aanwezig was.

Inmiddels kwam ons presentatie tot een einde en was het voor ons tijd om alles op te ruimen. De grasmatten werden verdeeld onder de buren, waarvan we toestemmingen hadden om in hun voortuinen te werken. Later is de werkploeg van de gemeente langsgekomen om de materialen en sloopafval op te halen. De liveproject hebben we afgesloten door de deuren te sluiten van ons huisje, waarin we de laatste twee weken ons ideeën tot stand brachten. Tot slot namen we allemaal afscheid van elkaar als groep ‘Hoefkamp’!

DAG 9: DE LAATSTE LOODJES

Vandaag hebben we in de vroege uren verder gewerkt aan ons ontwerp. De laatste grasmatten werden gelegd, boomschors werd geëgaliseerd en we maakten nog een zitmeubel erbij. Hierna hebben we ons parkje gefinaliseerd en zijn we begonnen met het maken van een sjabloon voor onze basketbalveld. In de voormiddag kwamen de mannen van de gemeente even langs om te kijken of er nog nood was aan
extra materialen.

In de namiddag werd het zonniger dus konden we starten met het spuiten van het basketbalveld. Inmiddels hebben we ook enkele planten aangelegd en de boomschorsen van de stammen afgeschraapt.

Aan het einde van dag hebben we gewerkt aan ons presentatiefilmpje door middel van enkele video’s die we hebben gemaakt tijdens de making-of. Heel opvallend was de contrast tussen de verharding dat er al stond en het groen dat wij probeerden in te brengen in de wijk.

DAG 8: OPBOUWEN

Dag 8 begon met een gedreven spirit, de materialen stonden klaar en wij konden onmiddellijk van start gaan met het bouwen van ons ontwerp. Als eerst werden de randen aangelegd ter aanduiding van de straatprofielen. Daarna hebben we de voortuin dat verkiezeld was bekleed met boomschorsen dat de speelzone zal worden, terwijl de ontmoetingszone vooral werd geaccentueerd met het groen. Naarmate het ontwerp vorm begon te krijgen kregen we een beter zicht van het totaalbeeld. In de tussentijd hebben we enkele flyers uitgedeeld om iedereen uit te nodigen voor de eindpresentatie van vrijdag.

Tijdens de opbouwfase was het ook heel interessant om te observeren hoe het verkeer zich gedroeg op het moment dat ze doorheen het obstakel moesten rijden. Ook was het fijn dat de bewoners die langsreden effe stopte om hun mening te delen wat zij ervan vinden.

Als afsluiting hebben we nog een gesprek gehad met onze begeleider over de prototype die we hebben gemaakt. Onze begeleider verwachtte nog enkele toevoegingen aan het project om een beter eindresultaat te bekomen.

DAG 7: MATERIALEN

Vandaag waren we vooral bezig met het verzamelen van Materialen, we hebben een selectie gemaakt van het materiaal dat ter beschikking is gesteld door de gemeente. we hebben ons verdeeld in twee groepen, waarvan een deel naar de gemeentelijke werkplaats is vertrokken terwijl de anderen bezig waren met bedrijven te contacteren om tekorten aan benodigdheden te vervullen.

Daarna zijn we samengekomen op het terrein om de materialen en signalisatieborden op te vangen die gebracht werden door de werkmannen. De signalering is namelijk cruciaal om duidelijk weer te geven hoe het verkeer zal lopen, door de ingreep die we zullen maken op straat.

We zijn de dag geëindigd met het bespreken van de uitvoeringsplan. Er waren enkele details dat aangepast moest worden, maar over het algemeen waren de begeleiders tevreden en konden we weer een stap vooruit in ons project.

DAG 6: TOESTEMMING

26-09-2022

De tweede week zijn we gestart met een online meet waarbij we feedback hebben gekregen van de begeleiders over onze pitch van vrijdag. Ze stimuleerden ons vooral tot het aanbrengen van een radicale verandering in de wijk, in dit geval de straat die we willen gebruiken om de bewoners een nieuwe ervaring te bieden.

Om tot een concreet ontwerp te komen was iedereen al schetsend begonnen met ideeën uit te werken. Nadat we deze hebben besproken zijn we ter plaatse gaan bezichtigen tot hoeverre onze interventies mogelijk waren.

De volgende stap was om aan de buurtbewoners toestemming te vragen als we gebruik mochten maken van hun privé domein om er ons ontwerp te realiseren. Omdat het ontwerp die we willen uitvoeren ook een deels op straat zal gebeuren, werd de gemeente gecontacteerd. We hebben een inplantingsplan opgesteld met belangrijke aanduidingen voor de gemeente om een vergunning te krijgen.

DAG 5: PITCH DAY!

23-09-2022

We zijn de dag heel enthousiast begonnen met de voorbereidingen voor de pitch. Nadat we de inhoud van de presentatie samen nog eens hadden overlopen voor eventuele toevoegingen, konden we starten met het opstellen van de nodige installaties voor zowel de online meet met de docenten als de plaatselijke bezoekers. Daarna hadden we een kort bezoekje gekregen van ‘Het Belang van Limburg’ die enkele foto’s wilden nemen.

In de namiddag was het zover, de verwachtte stakeholders namen hun plaatsen in, en wij konden beginnen met de pitch. Tijdens de pitch hadden we de kans om hun te laten zien welke ingrepen we voor ogen hadden binnen de straten van Hoefkamp.

Na de presentatie kwamen de bezoekers aan het woord om hun feedback te delen. Het was voor ons interessant om de meningen van de bewoners zelf te horen, ze waren volledig mee met het project en hadden vooral positieve opmerkingen. We kijken er allemaal naar uit wat het eindresultaat zal worden.

Ter afsluiting zijn we voor de laatste keer gaan rondneuzen in de wijk om een definitieve plaats te vinden voor het uitvoeren van onze prototype, waar we de komende week van start mee zullen gaan.

DAG 4: VOORBEREIDING PITCH!

22-09-2022

Op dag vier zijn we op school van start gegaan met alle documentatie samen te voegen waar we de afgelopen dagen aan hebben gewerkt. Barbara, onze projectbegeleidster, heeft samen met ons de laatste ideeën bekeken en bijgestuurd waar nodig. Nadat de taken waren verdeeld in de groep, zijn er enkele van ons begonnen met schetsen om de huidige concept duidelijk te visualiseren, terwijl de andere leden van de groep bezig waren met het verzamelen van beeldmateriaal voor de pitch-video.

Om aan de nodige beeldmateriaal te komen zijn we terug vertrokken naar de wijk ‘Hoefkamp’. We zijn de straten opgegaan om de buurt en de bewoners te filmen. Dankzij het mooi weertje kwamen we al snel dorpelingen tegen die aan het werken waren in hun voortuin. Ook hadden we deze keer de kans om met enkele jongeren te praten en hun meningen te beluisteren.

Uiteindelijk konden we met al de gegevens meteen aan de slag met het voorbereiden van de video voor de pitch. De belangrijkste elementen die we hebben gebruikt in het filmpje waren, hoe de buurt er momenteel uitziet, wat de bewoners eigenlijk verwachten en wat volgens ons een oplossing kan zijn dat iedereen tevreden stelt.

DAG 3: CREATIEVE AANPAK

21-09-2022

Op de derde dag hebben we besproken wat de belangrijke aspecten zijn in de wijk die we zeker voor ogen moeten houden tijdens ons onderzoek. Ook hebben we gekeken welke straten volgens ons cruciaal zijn voor ons ontwerp. Na de takenverdeling zijn we onmiddellijk begonnen met het interviewen van de bewoners, maar deze keer hadden we een creatiever aanpak. We gaven hen de kans om ideeën op kaart te brengen, door te schetsen op afbeeldingen van de bestaande situatie. Al waren velen tevreden van de verhardingen aan hun voortuin, waren er toch nog bewoners overtuigd om extra groen terug te zien binnen hun wijk.

In de middag hebben we ons weer rond de tafel gezet om de wensen van de dorpelingen te bekijken en analyseren zodat we er elementen konden uithalen die toepasbaar kunnen zijn voor ons ontwerpidee. We hebben gebruik gemaakt van conceptschetsen en plannen van de wijk om verschillende aantekeningen aan te brengen.

Als afsluiter hadden we een begeleidingsmoment met Frank. we hadden drie voorstellen waarover we hadden gebrainstormd met vooral de focus op hoe we de volledige buurt konden aanpakken. de aandachtspunten van de drie voorstellen gingen over de gemeenschappelijke noden van de bewoners zelf. We zijn samen tot de conclusie gekomen dat straten en voortuinen meer potentie hebben dan nu. Als laatst hadden we na een heleboel informatie de kans om het te laten bezinken.

DAG 2: ONDERZOEKEN

20-09-2022

De tweede dag zijn we in drie groepen verdeeld waarvan de eerste groep in de ochtend een afspraak had met de gemeente en ‘Ons Dak’ om materialen te bezichtigen die ter beschikking zijn gesteld. De hoeveelheid keuzes qua materiaal was een aanleiding om al wat ideeën op te doen. De andere twee groepen zijn interviews gaan afleggen met de bewoners van de wijk om een beter zicht over de situatie te krijgen. Het was een uitdagende ervaring omdat we niet wisten hoe de mensen zouden reageren, maar hun input en gastvrijheid heeft ons echt blij gemaakt.

In de namiddag hebben we ons terug verzameld om samen te overleggen wat we allemaal te weten zijn gekomen over de buurt waar we in aanraking zijn gekomen met verschillende generaties en culturen. Grotendeels van de ouderen waren tevreden van hun woonsituatie terwijl jong koppels streefden naar een speeltuin voor hun kinderen. Ook was er sprake van tekort aan ontmoetingsplekken in de wijk. Dit bracht ons op het idee hoe wij als ontwerper diversiteit kunnen samenbrengen tot eenheid.

Aan het einde van de dag hadden we de kans om ons onderzoek te delen met de begeleiders, zij hebben ons verwezen om het ontwerp verder uit te werken naar een groter schaal.

DAG 1: ONTDEKKEN

19-09-2022

Na de algemene informatie die we hebben bijgewoond in de CCHA, zijn we als groep naar de site vertrokken om de plek ‘Hoefkamp’ te verkennen. We zijn er onmiddellijk in aanraking gekomen met verschillende stakeholders die ons verder hebben ingelicht over de huidige situatie en wat de verwachtingen zijn in de toekomst binnen de wijk. Zij maakten zich vooral zorgen over het sociaal isolement en het energetisch aspect van hun woning.

Tijdens de wandeling doorheen de wijk konden we zien dat het agrarisch landschap zich heel fel afzondert, ook is er een speeltuin dat verwaarloosd is en niet wordt benut door de bewoners.

Tot slot zijn we naar de huurwoning gegaan waar we ons zullen vestigen om de komende twee weken te werken aan de live project. Aan de hand van de eerste observaties die we hebben gedaan in de omgeving hebben we al enkele ideeën op papier kunnen zetten.