“we spelen een spel in runkst”

Om ons onderzoek verder te zetten, zijn we opzoek gegaan naar concrete cijfergegevens van Runkst zelf. Zo kwamen we te weten hoeveel procent van Runkst bebouwd is en wat in de toekomst als woongebied zal worden aangeduid. Het was voor ons overduidelijk dat het aantal inwoners de afgelopen jaren enorm gestegen is en dat dit de komende jaren ook zeker zal blijven toenemen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we bewust omgaan met dit toekomstscenario? We vonden het belangrijk om dit voelbaar te maken voor de inwoners van Runkst. Het is interessant om stil te staan bij het gegeven van de parking en de groene (publiek of privé) ruimte. Wat gebeurt er hier mee als het aantal woningen en bewoners gaat stijgen? Gaat het groen helemaal verdwijnen? Of kunnen we hier samen over nadenken en compromissen sluiten?

Om dit gegeven tastbaar te maken, hebben we een spel gemaakt waar iedereen aan kan deelnemen. Het spel bestaat uit een houten plaat waarop huisjes zijn aangebracht in verschillende lagen. Deze huisjes vertalen zich in een bouwblok en een straat met rijwoningen. Alles in het spel is verplaatsbaar. Er zijn drie doosjes: ééntje met groene elementen (bomen, gedeelde tuinen, groene straten..), ééntje met woningen (in lagen) en ééntje met parkeerplaatsen (centrale parking, ondergrondse parking, cambio..). Er zijn dus drie teams en elk team moet zijn doosje met elementen op het bord plaatsen. Dit kan enkel door met elkaar te onderhandelen en samen een toekomstscenario uit te werken. Op deze manier kunnen de participanten op een zowel visuele als tastbare manier reflecteren over de huidige en toekomstige woonsituatie.

Axonometrie definitief  IMG_2424  IMG_2415

WONEN GROEN PARKEREN

Om zoveel mogelijk over de woonwijk in Runkst te weten te komen, zijn we de inwoners (die we tegenkwamen op straat) gaan interviewen. We hebben hiervoor een strategie uitgewerkt zodat dit vlot en efficiënt zou verlopen. Deze strategie/aanpak gebeurde in verschillende fasen. Zo hadden we 4 hoofdvragen voorbereid die we telkens opnieuw aan de mensen stelden.

  • Hoe wonen jullie en wat is jullie levenspatroon?
  • Woondroom: Hoe zouden jullie willen leven/wonen?
  • Voor- en achterkant van de woning: woon- en leefdromen buiten de woning.
  • Relatie met de buren? Zijn er overeenkomsten? Worden er dingen gedeeld ? Of zijn er misschien mogelijkheden tot delen?

Ook hadden we voor deze interviews een maquette uit papier gemaakt zodat het voor de inwoners duidelijk was waar het over ging. Zo konden ze met de meubels spelen en deze verplaatsen naargelang de woning was ingedeeld. We hadden apart nog kaartjes gemaakt met daar typerende woorden op die de mensen dan in de straat of in de tuin konden plaatsen. Zo kregen wij ook een beter beeld van de wensen i.v.m. tuin, straat, parkeren, wonen enzovoort. Zo zijn we tot 4 families gekomen en deze hebben we dan verder uitgewerkt. We hebben elke familie een kleur gegeven en hier hebben we dan een overzichtelijke schema van gemaakt. Dit hebben we dan verwerkt in een stopmotion als voorlopige eindresultaat.

Ons doel is om het probleem wonen-groen-parkeren verder te onderzoeken. Dit gaan we doen op basis van cijfergegevens in Runkst. Wanneer we deze verzameld hebben, willen we verschillende scenario’s/mogelijkheden gaan uitwerken en hiermee terug naar de families gaan om hierover na te denken en te praten. Op deze manier kunnen er misschien interessante ideeën uitgewisseld worden.

Gele snede (1) Groene snede Rode snede (3) Blauwe snede

 

‘stap het bos in gang’!

TEAM ZOL_DAG 10

De laatste dag van het Live Project ‘WegenWerken’ is voorbij gevlogen! Vroeg in de morgen hebben we het kruispunt afgewerkt en zijn we verdergegaan met het maken van aanwijzingen. Je vindt in het bos verschillende insectenhotels waarop pijlen zijn aangebracht zodat je makkelijk de weg terug vindt. Deze ‘hotels’ bevinden zich aan de randen van het bos, maar ook op alle kruispunten. Iedere voorbijganger kan deze hotels aanvullen met verschillende materialen en zo zijn steentje bijdragen.

IMG_2214 IMG_2232 IMG_2229

We zijn enorm tevreden met wat we hebben bereikt op zo’n korte tijd. Het was ook fijn om de commentaren van de buurtbewoners en passanten te horen. Zij waren heel enthousiast en vinden dat we het bos effectief opnieuw in gang hebben gezet.

IMG_2218 IMG_2221 IMG_2225

Het was een leerrijke ervaring en we zijn blij met het verkregen resultaat. Voor iedereen die nieuwsgierig is, ga zeker eens een kijkje nemen in het bos rondom het ZOL in Genk! ”Stap het bos in gang”.

IMG_2223     IMG_2217     IMG_2222

22095616_10212403415672171_773102043_o 22118029_10212403415872176_1927807738_o

De voorlaatste dag!

TEAM ZOL_DAG 9

Het Live Project ‘WegenWerken’ zit er bijna op! Vandaag zijn we gestart met de laatste wand van ons project. De vier wanden zijn telkens anders geconstrueerd en verschillen daarom van elkaar. Zo is er bijvoorbeeld een wand (wand 1) waar we een zitelement aan bevestigd hebben zodat de voorbijgangers in het bos gezellig even kunnen zitten en uitrusten. De tweede wand heeft ‘kijkgaten’ in de constructie waardoor het zicht naar het bos niet volledig verloren gaat en er een zekere interactie is tussen het bos en ons project. De derde wand is volledig gesloten en hier is niets aan bevestigd. Zo voel je de sterkte van het concept goed aan bij het binnenwandelen van het kruispunt. Door deze wanden juist op de grens van de bestaande paden te plaatsen, krijg je in het midden van het project een gevoel van geborgenheid. Het kan een plekje in het bos zijn waar mensen van jong tot oud kunnen genieten van de prachtige natuur. De vierde en laatste wand hebben we geïnterpreteerd als een ‘speelwand’. Hier kunnen kinderen eventjes stoom aflaten na een deugddoende boswandeling.

IMG_2196   IMG_2200   IMG_2205

Om de paden in het bos goed aan te geven, hebben we besloten om aan elke ingang van het bos en daar waar paden elkaar kruisen, insectenhotels en vogelhuisjes aan de bomen te hangen. Op deze kleine constructies zullen we dan aangeven welke richting de wandelaars en fietsers uit moeten om het project te kunnen zien. Op deze manier is het bos opgefleurd en is er tevens een duidelijke signalisatie aanwezig.

titel   Knipsel            2

Verder hebben we ook folders gemaakt met hierin een kaart van het bosgebied rondom het ZOL. Alle binnenwegen zijn hierop terug te vinden. Je kan makkelijk zien hoe je bijvoorbeeld van de wijk door het bos naar het ziekenhuis wandelt of naar bijvoorbeeld het Heempark. Ook hebben we op de kaart een kleine legende aangebracht met op voorhand uitgestippelde routes. Hier hebben we een tijd op geplakt zodat de wandelaars die in tijdsnood zitten, maar toch graag een frisse neus willen halen, zelf kunnen beslissen hoelang ze onderweg zijn en hoe ze precies willen wandelen.

Na bijna twee lange weken is het einde in zicht maar we zijn nog volop bezig met het bouwen van ons project om zo het Live Project ‘WegenWerken’ tot een goed einde te brengen.

‘Gratis soep!’

TEAM ZOL_DAG 8

Deze ochtend zijn we er weer met veel enthousiasme ingevlogen. Om zo efficiënt mogelijk te werken, hebben we ons in kleinere groepen verdeeld. De ene helft van het team ging verder met het bouwen van de wanden, terwijl de andere helft naar The Arch ging voor een lezing van ConstrucLab.

In de middag zijn we gestart met ons klein evenement. We verwachten heel wat volk maar omdat veel mensen niet vertrouwd zijn met de bospaden, hebben we borden geplaatst aan de drukke fiets- en wandelwegen. Zo zouden we ook toevallige voorbijgangers naar het kruispunt kunnen lokken (en niet alleen de buurtbewoners die al op de hoogte zijn). De mensen die geïnteresseerd waren konden dan in het midden van ons project genieten van een heerlijke tas warme soep.

21930818_1820955021254551_460728228_o   21895014_1820968874586499_2032116773_o

We hebben in het bos met heel wat mensen gesproken en hierdoor hebben we veel informatie kunnen verzamelen. Het was interessant om te zien welke routes de voorbijgangers meestal namen en we vroegen ze dan ook of ze niet liever door het bos zouden willen wandelen. We merkten ook op dat de mensen het apprecieerden dat de paden waren vrijgemaakt, ze vonden dat het bos op deze manier toegankelijker was.

21894989_10213653505882609_1580427648_o    21908077_10213653505762606_459144994_o

Vandaag was dus een productieve dag! Ondank het evenement, is het ons gelukt om nog eens twee volledige wanden af te krijgen. Er zijn nu in totaal drie wanden klaar. Morgen zullen we alle tips die we vandaag gekregen hebben, in ons project verwerken en er weer met volle moed tegenaan gaan.

21931254_10213653505802607_694418720_o  21930947_1820954991254554_1362147706_o   21886866_10213653506682629_299632568_o

‘Campagne voeren en bouwen’

TEAM ZOL_DAG 7

Onze dag begon al heel vroeg op de site van het recyclagebedrijf Gielen. Hier hebben we zoveel mogelijk hout verzameld en naar het bos getransporteerd. Omdat we best wel met veel studenten zijn, hadden we besloten om ons op te splitsen. Zo ging een deel van de groep zich bezig houden met ‘campagne voeren’. Zij hebben flyers gemaakt en deze uitgedeeld aan de buurtbewoners. Zij kunnen morgen langskomen voor een warme tas soep en zo kunnen wij ons verhaal vertellen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen aan te spreken en naar ons kruispunt te lokken zodat ook zij het bos mee in gang kunnen stappen. De rest van de groep ging verder met het bouwen van ons project. Zij hebben vooral nog palen op maat gezaagd en de houten planken hier tegen bevestigd. We zijn goed opgeschoten en hebben ook al het nodige materiaal kunnen verzamelen. Ondertussen is er toch al een wand af en nu dat we weten hoe dat het moet, zijn we ervan overtuigd dat het morgen wat sneller zal gaan.

IMG_2177   21908000_10212205394422659_486450975_o (1)   1

IMG_2188   dag 5 foto 4

‘Onze eerste werkdag’

TEAM ZOL_DAG 6

De zesde dag van het Live Project startte in The Arch op de Thor site in Waterschei. Vandaag kwamen de nieuwe studenten aan en iedereen had zin om erin te vliegen! Ons doel was om vandaag zeker al met de werken te kunnen starten maar dat was niet zo evident als we eerst dachten. Om aan het kruispunt te kunnen beginnen moesten we eerst het nodige materiaal verzamelen. We hebben getracht zoveel mogelijk bedrijven te bellen om te vragen of ze niet wat afvalhout kunnen missen en zo ons project zouden willen ondersteunen. Uiteindelijk kwamen we terecht bij het recyclagebedrijf Gielen. Containerservice Gielen te Genk is gespecialiseerd in de recyclage van afvalstoffen zoals papier, hout, kunststoffen en banden. Aangezien vervoer nog een beetje een probleem is, zal de stad Genk morgen ons helpen om het hout naar de locatie te transporteren.

In de namiddag zijn we op de site begonnen aan de voorbereidingen van het project. Allereerst hebben we op het kruispunt in het bos de maten van ons project uitgezet. Hierna hebben we gaten in de grond geboord zodat we palen kunnen funderen als achterliggende structuur. Graag willen we het project zo duurzaam mogelijk benaderen en daarom hebben we last minute beslist om de omgevallen bomen in het bos te verzamelen en deze als palen te gebruiken. Kortom er heeft een deel van het team de hele namiddag bomen op maat gezaagd. De rest van het team heeft geholpen met de maten van het kruispunt uit te zetten en gaten te boren. Morgen zullen we kunnen beginnen met het plaatsen van de houten wanden. We hebben vandaag een goede start kunnen maken maar omdat we zoveel mogelijk zelf doen, is het natuurlijk nog een heel karwei om dit project in goede banen te leiden.

21764403_1538730119553077_459910701_o21894954_1818876731462380_47364002_o  21875797_1818876398129080_378393518_o

IMG_2170       21845687_1818876428129077_1914151562_o       21908254_1818876724795714_108732504_o

‘stap het bos in gang’

TEAM ZOL_DAG 5

Zoals we reeds ondervonden tijdens talrijke interviews met wijkbewoners, campus- en ziekenhuispersoneel, studenten, patiënten en fervente wandelaars bestaat er vandaag een algemene onwetendheid over het ‘groene’padennetwerk rondom de ZOL-site. Dit is jammer want de smalle wegjes, geflankeerd door ranke loof- en naaldbomen vormen een bijzonder rustgevende setting die veel potentieel heeft voor alle partijen.

De eerste ‘ingreep’ bestond eruit een duidelijke en verstaanbare kaart te ontwikkelen waarop het groene padennetwerk voor het eerst tezamen met andere interessante locaties rondom de ZOL-site werd getoond, enkele voorbeelden hiervan zijn het Heempark, het Molenvijverpark, de Cosmodrome, etc.

Vervolgens werd de kaart uitgewerkt tot een compacte folder met enkele verhalen waarmee we komende week trachten de verschillende partijen het bos ‘in gang te laten stappen’. Door deze sensibiliseringscampagne hopen we een eerste aanzet te doen tot activatie van het padennetwerk.

De tweede ingreep waarmee we aan de slag gaan is er één van praktische aard. Uit reeds verkregen informatie maar ook uit interviews kunnen we opmaken dat er reeds plannen bestaan. We spraken o.a. met het kinderpsychiatrisch centrum waar men al langer speelt met het idee een kampplaats in het bos op te richten. Tevens waren er ideeën om picknickplaatsen en zelfs een heuse consultatiecaravan het bos in te slepen. Hieruit wisten we de nodige inspiratie te putten waaruit het volgende fysieke voorstel ontstond:

Het kruispunt

De hoofdopzet bestaat er voor ons uit, de verschillende partijen in en rondom de ZOL-site, duidelijk te maken welk natuurlijk recreatief potentieel hen dagelijks omringt. In principe zou een folder moeten volstaan in deze opzet maar toch willen we ook een permanente, bijna symbolische plek in het bos oprichten. Op één van de vele knooppunten ten noorden van de ZOL-site zullen we vanaf maandag starten met de oprichting van ‘het kruispunt’.

Een eenvoudige omkadering van een kruising van vier bospaden, die symbool zal staan voor de vele andere paden en knooppunten, die in de toekomst opgeladen kunnen worden om het bos ook inhoudelijk een grotere aantrekkingskracht te geven.

Het ontwerp werd vormgegeven op basis van een reeks paden die werden gecreëerd door de dagelijkse circulatie van voetgangers. Door de wanden op de aflijning van het bestaande pad te plaatsen transformeert het pad tot een ‘openluchtkamer’. Naarmate de constructie grenst langs de reeks paden, wordt het smaller en dan breder om de steeds veranderende standpunten van de site te verschaffen, hierdoor kan het worden beschouwd als een product van de site.

(Yves Dupont)

titel     Definitieve kaart         dag 5 foto 3

een eerste idee

TEAM ZOL_DAG 4

Op de vierde dag van het Live Project hadden we jammer genoeg niet zo’n mooi weer, de regen viel met bakken uit de lucht en daarom hadden we besloten om voorlopig nog niet op pad te gaan. In de voormiddag verbleven we in The Arch en daar werkten we vooral nog aan de axonometrie en aan de lay-out van de folder. Ook zijn we bezig aan een presentatie want morgen is er een ‘pitch’ voorzien waarin we kort ons project zullen toelichten. Hierna zijn we langs geweest bij de dienst der werken in Genk om te kijken welke materialen we allemaal ter beschikking hebben. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden zodat we de tweede week van het Live Project niet voor verrassingen komen te staan. Eens terug in The ARch zijn we gestart met de voorbereidingen voor het middagmaal. Vandaag was het aan ons om te koken voor de mensen van ConstructLab en samen hebben we ’s middags genoten van een heerlijke pasta met als afsluiter chocomousse met aardbeien.

In de namiddag zijn we met ons allen terug naar de site van het ZOL gegaan en hebben we op campus LiZa verder gewerkt aan ons idee. We hebben een filmpje gemaakt waarop je kan zien hoe je als het ware door het bos kan wandelen rondom het ziekenhuis. Ook is er druk gewerkt aan de folder. Het idee is dat we de routes van de geïnterviewde wandelaars in kaart brengen en ook een korte uitleg geven waarom de persoon in kwestie dit een interessante route vindt. Deze informatie zal je telkens op de folder terugvinden. Verder hebben we ook alle interviews geanalyseerd en een samenvatting gemaakt van wat nu volgens de wandelaars ‘obstakels’ en of ‘gemiste kansen’ zijn. Ook deze gegevens zullen in ons project verwerkt worden.

DSC_0051  DSC_0103