Dag 9: PRESENTATIE

De laatste werkdag is ook al voorbij. Het waren twee drukke, maar fijne weken waar we veel uit geleerd hebben.

Van morgen hebben we ons site helemaal klaar gemaakt voor ons presentatie. We hebben een affiche gemaakt met een QR code erop waar alle informatie erop staat. Ons zakjes uit groeipapier hebben we ook gevuld. Deze willen we uitdelen op onze presentatie en ook op de finissage van morgen. Ons maquette hebben we ook afgewerkt. Omdat we ons grote fluisterschaal niet kunnen tonen op de finissage hebben we een kleine schaal gemaakt voor op onze maquette.

Dag 8: CHAOS, PANIEK EN MUGGENBETEN

Gisteren was er chaos, daarom dat julie nu pas van ons horen. Vooreerst onze excuses hiervoor.

Onze levering van groeipapier zou normaal toen aankomen, maar door een miscommunicatie bij de post is dit niet gebeurd. Hierdoorkregen ze even paniek, gezien deze levering essentieel was voor onze presentatie. Het eerste wat we gedaan hadden, is zoeken naar nieuw groeipapier en confetti. We vonden het nergens en online bestellen ging ook niet meer want het zou niet tijdig geleverd kunnen worden. Na een hele voormiddag met diverse mensen co tact te leggen, hadden we uiteindelijk een vervanging gevonden. Vermits dit geen groeipapier confetti was, zijn we voor de eerste betere optie gegaan van biologisch afbreekbare confettie.

Later zijn we ook nog wat extra paletten gaan halen om ons pad uit te bereiden waar we allemaal levend zijn opgegeten door muggen. We hebben ook ons laatste filmmateriaal opgenomen voor de presentatievideo. Verder hebben we ook gewerkt aan onze maquette.

Als laatste hebben we zakjes gemaakt met groeipapier, waar we de bloemzaadjes in zouden leggen om men toe te laten deze uit te strooien.

DAG 7: OPBOUWEN

Het was een drukke maar productieve dag, vooral ook een fijne dag. Er is van alles gebeurd.

Een deel van ons heeft verder gewerkt aan de fluisterschaal, deze hebben we zo dicht mogelijk gevlochten. Sommige van ons zijn ook naar een plukweide geweest voor wat beeldmateriaal en wat informatie over verschillende soorten bloemen gaan vragen die we eventueel kunnen gaan gebruiken.

Verder op de dag is een deel ook ons site een beetje gaan klaarmaken. Ze hebben het pad een beetje ontbost en paletten neergelegd om het pad te verduidelijken.

Hoe dat we ons fluisterschaal, diameter van drie meter tot op onze site hebben gekregen was een avontuur. We hebben het op een camionette moeten zetten en zo heel traag moeten rijden terwijl 2 personen langs het camionette wandelde om het verkeer een beetje tegen te houden. Het is ons wel gelukt om het heel tot op ons site te krijgen. We hebben ook ons fluisterschaal al mooi op zijn plaatst gezet, met opgespannen touwen die we vast gemaakt hebben aan de bomen. Als laatste zijn we ook nog naar het crematorium in Hasselt geweest voor wat beeldmateriaal voor ons filmpje.

Dag 6: VLECHTEN

Na een hele goeie pitchmoment van vrijdag, hebben we allemaal goed kunnen genieten van onze wel verdiende weekend.

Vandaag zijn we vroeg in de morgen er terug aan begonnen. ’s Morgens vroeg zijn we wilgen gaan snoeien, deze gaan we gebruiken om ons fluisterschaal mee te vlechten. We hebben twee ritten moeten doen om al ons materiaal op campus te krijgen.

Als aller eerst zijn we begonnen met een cirkel van drie diameter te maken. Hiervoor hebben we dikkere en stevigere takken voor gebruikt. Deze hebben we aan elkaar vast gemaakt om een cirkel vorm te krijgen. Hieraan hebben we ribben vastgemaakt om zo te kunnen gaan beginnen met vlechten. Van midden zijn we begonnen en hebben verder gewerkt naar buiten.

Een deel van ons heeft na de middag verder de schaal gevlochten en een ander deel heeft affiches gemaakt en deze op verschillende plaatsten op campus opgehangen.

Dag 5: FLUISTERTUIN

Vandaag was het zo ver ons Pitchmoment! Maar ervoor hebben we nog hard gewerkt.

We hebben verder gewerkt aan ons maquette en aan ons plannen en vooral ons pitch voorbereid. Om ons concept te kunnen realiseren zijn we ook met Ivonne gaan praten. Ze heeft ons veel goeie tips gegeven over hoe we met hout kunnen gaan vlechten en waar we best kunnen gaan snoeien.

Vandaag hadden we ook een jarige, dit moet natuurlijk ook gevierd worden!

Dag 4: VAN CHAOS TOT PLAN

Gisteren avond hebben we onze eerste begeleiding laten bezinken. Zo zijn we er vandaag met volle moed terug aan begonnen.

We zijn terug onze site gaan bezoeken en hebben bepaalde dingen opgemeten. Onderweg hebben we materialen gevonden die we voor onze 1:1 gaan gebruiken. Daarna hebben we wat feedback gekregen van de docenten, wat ons veel heeft geholpen. 

Na een hevige discussie hebben we alles een beetje kunnen fine-tunen en zijn we volop bezig geweest met materialen te verzamelen. Enkele van ons hebben ook een gesprek gehad met kathleen Ungricht, wat erg positief is geweest. Ze was erg enthusiast over ons concept. Door haar input en buitenstaande blik op het ontwerp hebben we ons concept kunnen verfijnen. 

Als laatste is er ook aan de video gewerkt, hierin hebben we met tekeningetjes ons verhaal verteld op een passende manier. 

Dag 3: Fluisterweide

Vandaag hebben we ons idee verder uitgewerkt. Ten eerste is er de strooiweide, hier kan de familie van de donor het zakje bloemenzaadjes, dat ze krijgen van de faculteit geneeskunde, uitstrooien om hun geliefde te eren. Ten tweede zijn er de zakjes waar de zaadjes in zitten. We willen natuurlijk de families niet een standaard paperen zakje geven. Als laatste onderdeel gaan we een luisterschaal bouwen. Hiermee kan de familie nog een laatste woord zeggen, vertellen, aan de donor. Een tweede fluisterschaal gaat aan de strooiweide van het kerkhof staan zodat de geliefde de boodschap kunnen ontvangen.

Ook hebben we de kans gekregen om even te spreken met de studenten 2de bachlor geneeskunde. We hebben over hun visie in het gebeuren gesproken. Er werd vooral benadrukt hoe dankbaar ze zijn en hoeveel het programma hun al geholpen heeft.

DAG 1 & 2: VERKENNING

Dag 1:

Op de eerste dag hebben vooral heel wat informatie gekregen over de opdracht, hoe een rouwproces eruit kan zien en lichaamsdonatie. Hierdoor is onze visie rond dit thema veranderd. Bovendien hebben we ook veel bewondering gekregen voor de mensen die ervoor kiezen om hun lichaam te doneren.

Dag 2:

Na heel wat brainstormen zijn we op ons eerste idee gekomen. Door te reflecteren over de eerste dag hebben we beseft dat de naasten van de lichaamsdonoren geen tijd en een plek hebben om afscheid te nemen van hun geliefden. Dit is een heel belangrijk concept voor onze verdere uitwerking. Ook zijn we op verkenning gegaan doorheen de site op zoek naar onze ideale plek voor ons liveproject.