LP ‘TALENTUIN’ (Lummen)

voorbeeld van een conceptvoorstel uit seminarie DfM

Vanuit het seminarie Designing for More werd er gewerkt op positieve nalatenschap van Covid-19 in een specifieke schoolomgeving. Het leidde tot een dieper inzicht in de noden en wensen van leerkrachten en leerlingen om het educatief concept en het welbevinden van alle actoren in de Daltonschool De Talentuin te optimaliseren.
Hierbij zijn reeds een aantal conceptvoorstellen rond ‘tussenruimtes’ naar voren geschoven, gaande van overkappingen tot scheidingselementen, die de overgangen tussen educatieve momenten en spelmomenten, of net de omschakeling binnen de educatieve werkvormen (speeltijd-leertijd / groepswerk / studiewerk) faciliteren voor leerkracht en leerling. De partnerschool was erg enthousiast en wil met de resultaten verder experimenteren in situ, samen met de leerkrachten en leerlingen.

LP ‘Kortrijk overmorgen’

De onderzoeksgroep Spatial Capacity Building vormt een team met Architecture Workroom Brussels (AWB) en communicatiebureau Saved Monkey om het participatie- en communicatietraject van het mobiliteitsplan, woonplan en ruimtelijk beleidsplan in Kortrijk te verzorgen. Dat doen we (o.a.) door een participatietraject op te zetten rond 6 strategische stadsplekken waarvoor we een toekomstbeeld en toekomstacties uitwerken.
Op elke stadsplek wordt vertrokken van een specifieke uitdaging en thema om beleidsdoelstellingen op een geïntegreerde en behapbare manier te laten landen in de praktijk. De live projects fungeren hierbij als stadsinterventies waarin toekomstbeelden en strategieën worden uitgetest in de publieke ruimte op 3 (van de 6) plekken:
In de stadswijk Sint-Elisabeth of rond site Walle, twee woonwijken met een bedrijvencentrum, een school en een sportcentrum werken we rond het thema van Kortrijk als ‘een verbonden stad’ en onderzoeken we acties om duurzame mobiliteit en ontmoetingsplekken in deze wijken te versterken.
In de Warande of de kern van Rollegem werken we rond het thema van Kortrijk als ‘groen-blauwe stad’ en zetten we in op de open ruimte als productief landschap voor de water, voedsel en energieopgave.
Op de oude Van Marcke site die wordt omgevormd tot een site voor nieuwe maakindustrie of rond de Meensesteenweg in Bissegem focussen we op Kortrijk als ‘ondernemende stad’ en werken we rond waardevolle verweving van wonen en werken die beide ten goede komt.
In juni worden enkele workshops georganiseerd om over deze thema’s en plekken in dialoog te gaan met bewoners, verenigingen en ambtenaren. De resultaten van deze workshops zullen het vertrekpunt vormen voor de live projects.

LP ‘Dorp-Op-Punt’ (Pelt)

‘Dorp op punt’ is een traject rond versterking van dorpspunten in Limburg. Een ‘dorpspunt’ clustert kleinschalige voorzieningen, diensten en ontmoetingsplaatsen en is een reactie op het verdwijnen van voorzieningen in Vlaamse dorpen. Het kan gaan van een markt tot een café. Voor de live projects wordt er gewerkt met het dorpshuis ’t Kruispunt’ in Pelt.
Met dit live project willen we: (1) een strategie om alternatieve invullingen van een dorpspunt uit te proberen, (2) een toegankelijke manier om het brede publiek te laten kennismaken met deze invullingen, (3) nieuwe inzichten optekenen na deelname aan het live project.
Nadien evalueren we de Live Projects met de sleutelactoren en zorgen op basis hiervan (4) voor een aantal kleinere investeringen.

Werkplaats Aarschot

Aarschot is een stad in verandering. Onder de titel ‘Werkplaats’ richten we daarom een stadslabo waar we in het hart van de stad aan de slag gaan mét de stad. We kiezen resoluut voor ‘Meer groen in de stad’ En dat is net precies waar de volgende fase van het stadsproject ‘De Torens’ voor staat: een groen pad dat vanuit het stadscentrum, door een nieuwe landschapspark, naar de ‘vergeten’ Orleanstoren slingert. Wij geven samen met de buurt en betrokkenen vorm aan die frisse, groene long, met ruimte aan recreatie, educatie en ontspanning op een fijne plek aan de rand van de stad. Wij geven dit proces (corona-safe) vorm door interessante kleine interventies op verschillende plekken in het uitgestrekte landschapspark vorm te geven en zoeken creatieve manieren om met de buurtbewoners, architecten, landschapsontwerpers en beleid samen te werken.

www.werkplaats-aarschot.be

Goederenstation, Jesseren

Jesseren (Borgloon) is een klein dorp in de Haspengouwse Mombeekvallei gelegen naast het oude fruitspoor. Het is een dorp dat niet meer zal groeien, maar met een uitdagende ontwerpopgave om het hybride, gedeelde en publieke karakter en de leefbaarheid van het dorp te versterken.

In dit live project focussen we op het oude, beschermde goederenstation in zijn relatie met het fruitspoor en het omliggende landschap. We bieden daarbij ondersteuning aan bewoners en lokale actoren (verenigingen, ondernemers, school,..) om zich collectief te organiseren en na te denken over de toekomst van hun dorp.

For 3, OPZC Rekem

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem specialiseert zich in forensische zorg, een tak van geestelijke gezondheidszorg die focust op personen met een verstandelijke beperking, een interneringsstatuut en mogelijks een psychiatrische problematiek. Patiënten leven hier samen in leefgroepen, in een beschermde omgeving. Deze omgeving heeft een enorme impact op het welbevinden van bewoners en het therapeutisch klimaat waarin met hen gewerkt wordt. In dit Live Project zoeken we samen met bewoners en begeleiders naar een alternatieve aanpak voor de gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes voor dagelijkse activiteiten als eten, koken, tv kijken, …

Noord-Zuid, Houthalen-Helchteren

Het project Noord-Zuid Limburg, waaraan ook de onderzoeksgroep ArcK meewerkt, wil een duurzame mobiliteitstransitie vormgeven door enkele oordeelkundige ontwerpmatige ingrepen op en rond de Noord-Zuid verbinding. In dit Live project ontwerpen we op enkele locaties in Houthalen-Helchteren:

1. Duurzame mobiliteitshub: Oud Gemeentehuis (Lees meer)
We creëren een duurzame mobiliteitshub op het Cuppensplein waar mensen kennis maken met duurzame mobiliteit: fietslessen, fietsherstellen, techniek etc.;

2. Duurzaam wonen: Koolmijnlaan (Lees meer)
Het vergroenen, vertragen en meer aantrekkelijk maken van de Koolmijnlaan (“de Vennestraat van Houthalen”) en de opzet van een fietsbibliotheek,

3. Duurzame bedrijvigheid: Europark (Lees meer)
We verbinden het industriepark Europark met het groen, wonen en recreatie en de fietswegen (Industrie 2.0.).

4. Duurzame open ruimte: Oud Station (Lees meer)
We creëren een groen-blauwe kaart van de omgeving van Noord-Zuid Limburg en een vertrekpunt om die te verkennen in de buurt van het oud station van Houthalen.

(Be)Wegen

10-21/9/18

In het Live Project (Be)Wegen onderzoeken we wat de ruimtelijke betekenis zou kunnen zijn van een ‘trage’ economie op en langs zachte verbindingen en trage wegen in Genk. Het Live Project herdenkt wat de stad Genk doet ‘werken’, productief maakt en letterlijk en figuurlijk in beweging zet. We stellen de vraag welke actoren verbonden worden door deze wegen, hoe ze zich er langs bewegen, wat ze daar ontwikkelen en hoe deze zachte verbindingen kunnen bijdragen aan het maken van gedeelde, publieke ruimtes in en rondom de stad. Vandaag zijn in de hoofden van de mensen de Genkse bestemmingen vooral met elkaar verbonden via auto-infrastructuur en weinig inwoners, laat staan bezoekers, weten hoe dichtbij plekken als C-mine, ZOL of Kattevennen eigenlijk bij elkaar liggen en hoe ze te bereiken zijn via groene structuren, op een aangename en snelle manier.

We zullen werken rond drie cases waarbij we zowel bottom-up initiatieven als projecten vanuit publieke of private instanties integreren die in ontwikkeling zijn op drie belangrijke trage wegen op de mentale kaart van Genk: de dienstenweg Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), het groenpad Stalenstraat en de pleinschakels in het Centrum.

We herdenken deze drie zachte verbindingen als een aanzet voor het ‘traag bewegen’ doorheen de rasterstad Genk. Eerst maken we samen met bewoners een mentale kaart van wat er zich op verschillende plekken zou kunnen afspelen. Vervolgens ontwikkelen we samen met hen een visie over wat het betekent om op die locaties ‘traag te bewegen’. Tenslotte maken dit tastbaar in drie gebouwde interventies.

Bijzonder aan de editie 1819 is de samenwerking met lokale dansers in het onderzoek naar de relatie tussen traag bewegen en de geplande ruimtelijke interventies en de ambitie om één of meer tijdelijke event-spaces te creëren op deze plekken.

Iedereen deelt in Runkst

Wat?
“Iedereen deelt in Runkst” is een project van architecten, ontwerpers en kunstenaars die de lounge van Hostel H innemen om samen met Runkstenaren, Hasselaren en de internationale gemeenschap na te denken over manieren van delen; samen wonen en samen zijn. We gebruiken de grote ramen van het hostel om te tonen hoe Runkstenaren op inspirerende manieren ruimte delen met elkaar: een fietsparkeerplaats, een tuin, een ijskast, een route… Dit vormt de basis om samen nieuwe manieren van fysiek en online delen in de stad vorm te geven. Vragen die centraal staan zijn: Hoe deel jij ruimte? Wat willen je delen en wat niet? Hoe willen wij delen in de toekomst? Moeten we onze ruimte daar anders voor inrichten?

Wie?
Het project is een samenwerking tussen de Faculteit Architectuur UHasselt, a2o architecten, stad Hasselt, the School, Architectuurwijzer en de burgers van Hasselt.

Contact?
liesbeth.huybrechts@uhasselt.be of 0486158840.

Wanneer?
Elke maandag vanaf 25/9 nemen we Hostel H in om aan dit project te werken.

Team:
Liesbeth Huybrechts, Oswald Devisch, Teresa Palmieri, Ann Petermans (UHasselt), Bart Hoylaerts, Jonas Knapen (a2o), Roel De Ridder (Architectuurwijzer), Katrien Schaerlaekens, Lore Motten en Koen Knevels (Stad Hasselt)

WegenWerken

Dit jaar organiseert Faculteit Architectuur en Kunst voor de derde keer een Live Project. De Live Project benadering omvat dat architectuurstudenten samen met de gemeenschap ruimtelijke artefacten bouwen die antwoorden op een specifieke vraag binnen een locatie.

Gedurende dit Live Project werken we aan het project WegenWerken, een project rond trage wegen van Trage Wegen vzw en De Andere Markt, in samenwerking met Stad Genk en de Provincie Limburg. Groene paden en doorsteekjes, fietsverbindingen en voetgangersbruggen: elk wegje voor niet-gemotoriseerd verkeer is een trage weg. Ze bestaan in alle maten en soorten: smal en breed, verhard en modderig, stedelijk en landelijk. Ook in Genk vind je een wirwar van trage wegjes. Alle trage wegen zijn voorbeelden van gedeelde, publieke ruimtes in en rondom de stad. Het project WegenWerken focuste gedurende het afgelopen jaar op hoe Genkenaren trage wegen gebruiken en gaat hierop verder om te kijken hoe ze productief kunnen ingezet worden als motor voor gemeenschapsvorming en werkgelegenheid in de stad. Door hun functie als weg, hebben ze allemaal te maken met een spanningsveld tussen hun publieke, gemeenschapsvormende en groene functie die ze kunnen vervullen in een stad en hun functionele karakter als weg “van en naar” en verbinder tussen de rasters in de stad. De geplande gebouwde interventies tijdens het Live Project in, op en rond deze wegen zijn een manier om dat spanningsveld zichtbaar en productief te maken en om op zoek te gaan naar hun potentieel voor de gemeenschap en werkgelegenheid in Genk.

De interventies/cases tijdens het live project concentreren zich op wegen waar er zowel bottom-up initiatieven als projecten vanuit publieke of private instanties in ontwikkeling zijn. De cases hebben gemeenschappelijk dat ze inspelen op het thema “fast lane” en “slow food”. Met de vertraging die in het concept “slow food” zit proberen we het publieke karakter van de trage wegen te versterken. We bedenken de drie plekken ook als een aanzet voor het denken over traag bewegen doorheen de Genk als rasterstad door een mentale kaart te maken van wat er zich op verschillende plekken zou kunnen afspelen. Op elk van de drie locaties gebeurt dat vertragen immers op een andere manier omwille van een andere typologie van de trage weg, andere actoren en de andere context. Drie gebouwde interventies zullen zich daarom focussen op drie verschillende typologieën van de Genkse trage wegen: een ‘lange afstandsweg’, een ‘dienstenweg’ en een ‘schakel’.