DAG 8: LAATSTE LOODJES

Na de bespreking van gisteren wist iedereen wat er vandaag te wachten stond dus zijn we meteen ingevlogen! 

Een deel van het team hield zich bezig met het maken van de krijtverf zodat de kiss & ridezone een kleur krijgt. Het andere deel van het team plantte bloemen op het Begijnenplein. De klinkers zijn gerecupereerd tot tafels en zitelementen. 

Ondertussen kwamen de begeleiders langs. Ze gaven ons nog enkele tips mee. Daarna passeerden we even langs de speelstraat van groep 2. Hier hebben we een beetje geholpen om het spel mee op te starten. 

Tijdens de middag hebben we op het Begijnenplein ons middagmaal gegeten. In de namiddag kwamen de opleggers van Essers aan. De vriendelijke chauffeur zorgde ervoor dat de twee opleggers exact op de plaatsen kwamen te staan die wij voor ogen hadden.

DAG 7: HET ZWAAR WERK

We zijn de dag begonnen met een taakverdeling. 

Een deel van het team ging aan de slag met het maken van een krijtverf om de kiss & ride zone in kleur te zetten. Het andere deel van het team hield zich bezig met het afborstelen van het Begijnenplein en het verplaatsen van de fietsenrekken. Hierna werden de flyers uitgedeeld aan de buurtbewoners en de voorbijgangers. De bewoners van het opvangcentrum zijn ook uitgenodigd op ons evenement. 

Tijdens de middag hadden we een briefing met onze begeleider, Lieve. Zij heeft ons nog enkele tips meegegeven. 

Na de middag is een deel van het team de klinkers gaan wippen op het Begijnenplein. In de openingen gaan we morgen bloemen planten om het plein te vergroenen. De klinkers gaan we ook recupereren tot bijzettafels zodat we een stempel kunnen achterlaten op het plein. Aan de andere kant werd er gewerkt aan allerlei andere zaken zoals het afmaken van de toog, regelen van drank voor het evenement en het opstellen van een mail voor het communicatiebureau van Noord-Zuid Limburg. 

De dag eindigde met een bespreking over wat we allemaal morgen gaan doen!

DAG 6: TIJD VOOR ACTIE!

Na een weekend vol rust en bezinning zijn we vandaag weer ingevlogen!

In de voormiddag ging een deel van het team langs bij de gemeente om toestemming te vragen voor het ontharden en vergroenen van het Begijnenplein. Helaas kregen we geen toestemming om het asfalt te ontharden, als oplossing hiervoor gaan wij de klinkers uithalen en bloemen planten. Hierna gingen we langs bij de technische dienst om enkele materialen te verkrijgen, terwijl een ander deel van het team langsging bij de bloemenwinkel om bloemen te bestellen.

Na de middag zijn de begeleiders, Frank en Peter, langs geweest. Wij zijn samen naar het Begijnenplein gewandeld om het plein te bezichtigen. Na hun waardevolle feedback hebben we opnieuw een scenario bedacht. Als een knipoog naar het masterplan hebben wij besloten het plein op te delen in twee kamers waarvan we in één kamer de kleinschalige, huiselijke sfeer willen binnentrekken. 

Verder werden paletten geschuurd zodat we deze morgen kunnen monteren. Ook werden de flyers aangepast en naar de drukker gestuurd zodat we ze morgen kunnen uitdelen. Als laatst hebben we ook een foodtruck en twee opleggers vastgelegd tegen donderdag. 

DAG 5: VOORBEREIDINGEN

Na een geslaagde pitch en de waardevolle suggesties die werden gegeven, gingen we vandaag aan de slag met een gezamenlijke bespreking. Zo bespraken we het nieuwe scenario.  

Een deel van het team zorgde voor flyers die we maandag zouden kunnen uitdelen aan de buurtbewoners en voorbijgangers. Ook werd er contact opgenomen met bedrijven, foodtrucks, enzovoort, om de belangrijkste zaken te regelen. Vervolgens ging een deel van het team op zoek naar materialen voor de opstelling. Stephanie en Niels reden naar de kringloopwinkel om meubels te huren. Laurence, Luna en Silke zijn paletten en houten balken gaan ophalen.

Tijdens de middag hebben we onszelf verwend met lekkere frietjes. Na het gezellige etentje werkten we verder aan de maquette om verschillende scenario’s in beeld te brengen. We hebben ook enkele mails verstuurd naar de gemeente in verband met het ontharden en vergroenen van het Begijnenplein. Ook namen we contact op met het opvangcentrum voor een eventuele samenwerking met de bewoners. 

DAG 4: PITCH DAY

Vandaag zijn we er meteen ingevlogen, want de tijd tikte door!

We hebben de handen uit de mouwen gestoken om een goede presentatie voor te bereiden voor de pitch.

We zijn begonnen met de taken onderling te verdelen. Een deel van ons team ging aan de slag met het maken van een maquette. Hierop werden duidelijk de verschillende scenario’s verbeeld, dus hoe de verkeersstroom eruit zal zien en de parking benut zal worden. 

Een ander deel van het team was volop bezig met het onderzoek en om de presentatie tot een mooi einde te brengen. 

Tijdens de middag hebben we onszelf verwend met lekkere croques. Na het gezellige etentje werkten we verder om de presentatie te verfijnen. De nodige installaties werden opgesteld voor de pitch. 

Om 16 uur was het eindelijk zo ver, we mochten ons concept presenteren aan de hand van een video en een korte toelichting. Na de pitch hebben we meteen samengezeten om de gegeven opmerkingen te bespreken en op papier te zetten zodat we er morgen verder aan kunnen werken. 

DAG 3: BRAINSTORMEN & ONTWERPEN

We zijn de dag begonnen met observatie! 

Door om 8.00 uur aanwezig te zijn op het Begijnenplein, was het mogelijk om de verkeersstromen en de benutting van de parkings te observeren. Wat ons meteen opviel, was dat de fietsers en de voetgangers het plein dwars overstaken. De jongeren stalden hun fietsen op het plein, waarna ze naar de omliggende bushaltes wandelden. Het plein werd enkel gebruikt voor doorstromend verkeer of om op de bus te wachten. Niemand bleef er voor langere tijd staan/zitten. Dit bevestigt weer dat het geen aangename plek is om te verblijven. Ook was het opmerkelijk dat de parkings vooral gebruikt werden om personen af te zetten, of af te spreken om te carpoolen. Deze observatie maakt een belangrijk deel uit van ons concept.

Na onze observatie zijn we doorgewandeld naar De Pastorie, hier hebben we gezamenlijk een brainstormsessie gehouden. De feedback die wij gisteren hebben gekregen tijdens de briefing werd ook verwerkt in ons proces. 

Hieruit volgt ons volgend concept: 

Het plein heeft momenteel meer problematieken dan kwaliteiten. Toch willen we de aanwezige kwaliteiten in de verf zetten. Dit zullen we doen door te focussen op de mobiliteitsstromen van fietsers, die momenteel dwars over het plein rijden, en deze te sturen in een bepaalde route. Omdat de meeste parkeerplaatsen gebruikt worden voor het afzetten van personen, veranderen we een deel van de parking in een kiss & ride zone. Ook willen we de ontmoeting bevorderen en een aangename verblijfplaats creëren door vrachtwagens en auto’s als auditieve en visuele buffer in te zetten, omdat deze typerend zijn voor de plek. Het is namelijk een van de weinige stelplaatsen in de omgeving en de plaats waar de tweejaarlijkse kermis wordt opgesteld. Door verschillende opstellingen te maken binnen de schaal van de vrachtwagens, benadrukken we ook de kleinere, huiselijke schaal. Ook zullen we inspelen op de positieve zichten zoals de boom die op het plein staat en deze benadrukken.  

DAG 2: VERKENNEN

Vandaag zijn we meteen begonnen met een wandeling naar het Begijnenplein! 

Tijdens onze wandeling vanuit De Pastorie naar het Begijnenplein, viel ons onmiddellijk de drukke weg op. Door een aantal minuten op deze plek te verblijven, merkten we meteen verschillende problematieken en kwaliteiten op.

Het Begijnenplein is een kil plein naast de grote baan. Doordat er geen duidelijke grens is tussen het gemotoriseerde verkeer en het trage verkeer, ontstaat een onveilige en ongezellige omgeving. Het plein wordt ook onderbenut voor zijn functie. Parkeren gebeurt voornamelijk op het Sint-Trudoplein, waardoor de parkeerplaatsen op het Begijnenplein zeer weinig gebruikt worden. Het stallen van de fietsen gebeurt ook op een ongeorganiseerde manier rondom de bushalte.  

Naast de problematieken zijn er ook enkele kwaliteiten zoals het openbaar vervoer, een ontmoetingsplaats voor verenigingen, een stelplaats en de boom die op het plein staat. We hebben ook een wandeling gemaakt rond de site, waardoor we een aantal belangrijke locaties tegenkwamen zoals het jeugdhuis, de Chiro, de Sint-Trudokerk, woonzorgcomplex ‘T Dorp en de scholen. Hierna hebben we de routes vanuit het plein naar de verschillende locaties op kaart gezet.    

Wij willen inspelen op de kwaliteiten die reeds aanwezig zijn op het plein. Zo willen wij meer focussen op de mobiliteitsstromen door fietsers die dwars door het plein rijden, meer in een route te sturen. De ontmoeting bevorderen en een aangename verblijfplaats creëren is ons doel. 

Na ons eerste idee zijn we meteen op zoek gegaan naar materialen zoals houten palen, paletten,… waarmee we de verblijfplaats kunnen creëren. 

We hebben de dag afgerond met een briefing. 

DAG 1: KICK OFF

Vandaag is de start van de twee weken durende Live Projects!

De dag begon met een introductie van de Live Projects op de faculteit van UHasselt. Na de introductie leerden we elkaar kennen en verdeelden we de taken onderling. Daarna hebben wij een bezoek gebracht aan het gemeentehuis van Houthalen-Helchteren. Hier kregen we een uitgebreide toelichting van Maatontwerpers over de toekomstvisie van de Noord-Zuidverbinding, met aandacht voor de trage wegen in Helchteren waarrond wij zullen werken. 

Vervolgens zijn we doorgereden naar De Pastorie, onze uitvalsbasis. Dit is de plek waar we ons de komende dagen zullen vestigen om aan het Live Project te werken. Bij aankomst werden we verwelkomd door een aantal personen die instaan voor het onderhoud en de organisatie binnen de Pastorie. Ze vertelden ons over hun toekomstvisie en de doelstellingen van het gebouw en de omgeving.

Na deze uitleg werden we meegenomen op een rondleiding door de tuin van de Pastorie. Het was opmerkelijk om te zien hoe er zich een oase van rust kon bevinden naast zo’n drukke weg.

Voor ons project gaan we ons focussen op het Begijnenplein, waaraan we morgen een bezoekje gaan brengen!