DAG 9 – PRESENTATIE !

De allerlaatste dag kwamen we in de ochtend samen. We hadden de dag voordien een to-dolijstje gemaakt zodat iedereen ’s ochtends meteen kon beginnen. We maakten de tunnel volledig af en werkten het af met grasmatten.

We plaatsten de ladder met touw tegen de kloostermuur die als suggestie dient om over de muur te klimmen. De stoelen werden strategisch in de tuin en op de speelplaats gezet. We schilderden de laatste dingen op de speelplaats en zagen al meteen resultaat bij de kinderen die enthousiast begonnen te springen op de vloerschilderingen.

We maakten de zaal klaar voor de presentatie, checkten nog even het geluid bij ons filmpje en zorgden dat er genoeg eten en drinken was. We waren helemaal klaar voor de presentatie !

DAG 8 – AAN DE SLAG !

Vandaag begonnen we al vroeg aan het vervolg van de werken. De kastdeuren met vernis waren inmiddels droog. We puzzelden de verschillende stukken ineen, waarna de deuren konden gemonteerd worden in de nissen van de kloostermuur.

De verf op de stoelen kon ook al de hele nacht drogen, waardoor we vandaag konden beginnen met zagen. Zo zaagden we enkele poten, rugleuningen, … af die in de kloostertuin kwamen te staan. De geverfde stoelen zonder afgezaagde stukken bonden we aan mekaar vast zodat de kinderen hier op een leuke manier mee kunnen spelen.

Het gat van de tunnel werd geëgaliseerd met snelbeton. Hierover plaatsten we zachte tegels en daarna begonnen we ook al met het bekleden van de “rabbithole” met grasmatten. We timmerden het luikje van de “rabbithole” ook in mekaar en werkten dit af met kastdeuren.

Iwert, de schoolfotograaf van dienst, kwam ook al even piepen met zijn camera om ons in actie te zien.

In de middag bestelden we frietjes om gezellig samen te eten.

Enkelen van ons werkten door tot ’s avonds laat om zeker morgen klaar te zijn voor de presentatie!

DAG 6 – ONTWERPEN !

Vorige week kwamen ook tot de conclusie dat de twee aparte groepen die eerst werden gevormd beter kunnen samenwerken. Hierdoor kunnen we meer realiseren en tot een mooi eindresultaat komen. Vanaf nu zullen de journalisten (Chelsey en Noor) ook samen de blog schrijven.

De nieuwe week zijn we gestart met een brainstormsessie over hoe het uiteindelijke ontwerp zou moeten worden. We wilden al een concreet idee hebben om tegen 11u ons idee voor te kunnen stellen aan de begeleiders tijdens de online meet. We schetsten op een lange rol papier en ontwierpen goed samen om uiteindelijk te komen met het idee van een “rabbit hole”.

We willen een tunnel creëren onder de bestaande kloostermuur om een connectie te maken tussen de realistische wereld (speelplaats) en de fantasiewereld (kloostertuin). Op deze manier kunnen enkel en alleen kinderen zoals “Alice in Wonderland” van de ene wereld naar de andere wereld reizen.

We zijn met de hele groep ter plekke gaan kijken hoe we dit het beste kunnen uitvoeren op een manier waarop het permanent gebruikt kan worden, maar ook afgesloten kan worden voor de momenten waarop de tunnel niet mag gebruikt worden.

Na onze meeting met onze begeleiders Frank en Elke begonnen we aan het concretiseren van onze ideeën. We keken naar de gewenste afmetingen, welke materialen we kunnen gebruiken, hoe duur het zou zijn,… In het algemeen keken we dus even hoe we het praktisch gingen maken. Ook bekeken we de optie om over de muur te gaan. Dit zullen we realiseren als suggestie voor de toekomst.

We bespraken nog onze ideeën met Johan (beleidsmedewerker op de school) waarna we alles voorbereidden om morgenvroeg meteen met de realisatie te kunnen beginnen.

DAG 5 – KLAAR VOOR DE PITCH !

We begonnen vandaag allemaal direct aan de presentatie voor de pitch en werkten ons to-do lijstje af. We verdeelden ons en maakten de presentatie, tekeningen, presentatietekst, …

De directrice en de beleidsmedewerker kwamen op voorhand in de voormiddag het filmpje en de presentatie goedkeuren en waren zeer enthousiast. We gaven volgens hen nieuwe inzichten en ideeën voor de toekomst van de speelplaats. Dit gaf ons al meteen een goed gevoel om in de namiddag onze ideeën te laten zien aan onze docenten en eventuele geïnteresseerde ouders.

De stoelen van ons experiment hadden we laten staan op de speelplaats met de bedoeling om vandaag de situatie met de stoelen te observeren. We zagen dat de kinderen een groot fort hadden gemaakt met de stoelen en dat ze er op klommen. Andere kinderen hadden dan weer stoelen genomen om rustig te zitten.

Iedereen werkte tegelijkertijd nog hard aan de presentatie, wat even voor chaos zorgde. We waren ruim op tijd klaar voor de presentatie, waardoor we nog tijd hadden om wat hapjes en drankjes klaar te zetten voor de aanwezige docenten.

Na de pitch hadden we niet de motivatiedip die Peter voorspelde, maar hadden we net nog meer zin om de week erna te starten aan de realisatie. Er waren zeker nog werkpunten en we moesten vooral een keuze maken in wat we wilden realiseren, aangezien we nog een zeer uitgebreid aanbod hadden aan ideeën en voorstellen.

DAG 4 – TESTEN, CREËREN EN SPELEN !

De spellen en andere voorbereidingen die we gisteren maakten, konden we vandaag al meteen toepassen. In onderling overleg met turnleraar Bart konden we tijdens het eerste en tweede lesuur telkens een groepje van vijf leerlingen uit zijn les “lenen” met wie we allemaal testjes en spellen uitvoerden in zowel de speelplaats als kloostertuin. We lieten hen onder andere spelen met dozen en gaven hen de opdracht om een hindernissenparcours te maken.

In de namiddag hebben we testjes uitgevoerd met stoelen waarbij de kinderen ze mochten verplaatsen naar hun favoriete plekje, even mochten lezen, iets mochten bouwen… We kregen meer inzicht over hun denkwijzen en hoe ze creatief omgaan met alledaagse elementen zoals een doos en stoel. We zagen dat ze van een gewone stoel een glijbaan maakten en dozen gebruikten om een huisje te bouwen.

Ook gingen een paar van ons groepje even langs bij de kleuters. Hun mening/visie is ook zeer belangrijk, ondanks dat ze nog zo jong zijn. Zij gaven ons nog meer ideeën waardoor ons perspectief weer breder werd.

We stelden na de middag ook een to-do lijstje op en verdeelden de taken ter voorbereiding op de pitch van morgen. We digitaliseerden onze geschetste kaarten en bundelden al alles samen in een presentatie. Er moet nog even aan gewerkt worden morgen, maar wij kijken al uit naar de pitch!

DAG 3 – DE KINDEREN AAN HET WOORD !

Dag drie begon met feedback van onze begeleiders Peter en Frank. We heroriënteerden ons en zoomde uit op onze ideeën.

Met verschillende vragen en een grondplan van de speelplaats trokken we naar de speelplaats, waar we in dialoog gingen met de kinderen. We bevroegen hun over de speelplaats: wat ze er bij voelen, waar hun favoriete plekje is, … Op deze manier kregen we inzicht over hoe kinderen van die leeftijd denken en wat hun noden zijn.

We analyseerden de resultaten van de bevraging en brachten de wensen, circulatielijnen en favoriete plekjes in kaart. Verder brainstormden we over mogelijke ruimtelijke interventies die op de kinderen hun noden inspelen via een spel. Dit kunnen we testen op dag vier. We splitsten ons op in twee groepen: de ene helft bereidde een spel en mogelijke interventies voor op dag vier voor, de andere helft werkte aan Instagramposts en het persbericht.

DAG 2 – ONDERZOEK !

Vandaag begonnen we met een planning op te maken van de komende twee weken. Daarna gingen we over tot brainstormen over de site. We maakten een mind map van onze gedachten en indrukken bij de kloostertuin en de speelplaats. We tekenden een kaart van de volledige site en de speelplaats om ons visueel de site voor te kunnen stellen. Met het vooronderzoek dat Ruth (onze begeleider) heeft gedaan voor het begin van het Live Project hadden we al veel informatie gekregen. We oriënteerden ons hierin en kwamen met bedenkingen, opmerkingen en aanvullingen.

In de late voormiddag kwam boekenmeester Jan langs om ons meer duiding te geven rond het gegeven van de schoolbibliotheek en het lezen op school. We gingen met hem naar de nieuwe bibliotheek en bezochten ook zijn zelfgemaakte schoolbibliotheek in een ruimte van het klooster. We werden aangenaam verrast door het gevoel van gezelligheid in de bibliotheek. We konden het zelfs sprookjesachtig noemen ! Jan zijn visie over de buitenruimtes van de school in combinatie met het lezen was voor ons zeer belangrijk en gaf ons nieuwe perspectieven.

Na de middag zijn we samen met klusjesvrouw Lisette op zoek gegaan naar materialen die ter beschikking staan om een ruimtelijke interventie te kunnen realiseren. Het oude klooster blijkt een schatkist te zijn van mogelijke herbruikbare elementen zoals stoelen, oude krijtborden en verf. Lisette toonde ook haar werkschuur en bood ons alle hulp aan die we de komende twee weken nodig zouden hebben.

Onze begeleider Ruth kwam nog langs om even alles te overlopen zodat we goed aan dag 3 zouden kunnen beginnen.

DAG 1 – VERKENNEN !

Sint-Mauritiusschool te Bilzen breidt uit naar het naastgelegen kloostersite en neemt de oude kloostertuin mee op in de speelplaats. Door middel van een Live Project slaan faculteit Architectuur en Kunst van UHasselt en Sint-Mauritiusschool Bilzen de handen in elkaar om de bestaande speelplaats en oude kloostertuin om te toveren tot een aangename en stimulerende buitenruimte voor kinderen van het eerste tot het derde leerjaar. 

Vandaag werden wij, negen architectuur- en drie interieurstudenten, verwelkomd op de school door beleidsmedewerker Johan. Hij gaf ons een rondleiding doorheen de school, kloostertuin en bibliotheek en gaf veel informatie mee over het oude naastgelegen klooster.

Er werd ons verteld dat de school sterk inzet op lezen. Door middel van een boekenmeester en een eigen schoolbibliotheek wil de school de kinderen stimuleren om meer en vaker te lezen.

Na deze rondleiding waren we heel enthousiast om aan dit Live Project te beginnen. We verdeelden nog even de groep in twee deelgroepen, waarbij één groepje zich focust op de kloostertuin en de ander focust op de bestaande speelplaats. Samen willen we werken aan een connectie tussen deze twee ruimtes.