DAG 2: Burn baby burn

Onze tweede dag begon met een korte briefing over de resultaten van gisteren. Na een kort overleg met de ingenieur stonden de hoofdlijnen van het ontwerp van onze HUB op punt. 

We verdeelden onze groep in 3 om het werk te verdelen. De eerste groep hield zich bezig met het optimaliseren van de structuur. De tweede groep startte met de voorbereiding  voor het effectieve bouwen. De funderingen werden gelegd en het hout werd gebrand. 

De derde groep nam de omgeving onder de loep en onderzocht zo mogelijke aanpassingen om het plein te vergroenen. Trage wegen VZW kwam langs om dit samen met ons te bespreken. Na het denk- en tekenwerk werd ook onze eerste steen effectief uit de grond gehaald. Er werden ook bloemen aangekocht om het plein meteen wat groener te maken.
De kinderen van DALTON 2 werden ook vandaag weer betrokken in het live project. We lieten hun kennis maken sjortechnieken om een eenvoudige houten constructie te maken. Na een korte uitleg konden ze zelf aan de slag.

DAG 1: “Uit de startblokken”

Onze week startte met een (eerste) kennismaking met de locatie: het vrijwilligersplein en zijn omgeving. Na een warm welkom in de Dalton 2 school werd het doel van het liveproject verder toegelicht en zijn we er hands-on ingevlogen.

Na het verdelen van groepen werd de context geanalyseerd en on-site ontworpen waarna de ideeën voorgesteld en gepitcht werden aan elkaar.

De creatieve noden en bevindingen van de leerlingen werden meegenomen in het ontwerp waarna op het einde een nuttig gesprek met de ingenieur de eerste dag succesvol kon worden afgerond!