CCHA2 – Dag 9 “Slotpresentatie”

Vandaag is het zo ver, de slotpresentatie van ons Live Project!
In de ochtend gingen we al meteen aan de slag. Het filmpje werd afgemaakt, de presentatie panelen werden geplot en de laatste afwerkingen aan de mock-up werden gerealiseerd.

Rond de middag werden er nog wat afspraken gemaakt voor de presentatie met het cultuurcentrum en werden er drone beelden gemaakt van de finale interventie.

Tegen 15u was al ons werk klaar waardoor we met de hele groep konden genieten van een drankje in het Theatercafé.

Om 17u startte de slotpresentatie. We hadden een mooi publiek waarvoor we ons werk van de afgelopen twee weken konden presenteren. Na het toelichten van het project en het tonen van ons filmpje begaven we ons naar buiten om in onze interventie iedereen te bedienen van een hapje en een drankje. De commentaren van de stakeholders en begeleiders waren enorm positief, waarvoor dank.

Het Live Project was voor ons als groep een enorm leuke, leerrijke en interactieve ervaring waar wij zeker positief op terugblikken. Bedankt aan alle begeleiders voor de opportuniteit en aan alle stakeholders voor de input en talrijke opkomst vandaag.

CCHA2 – Dag 8 “Laatste afwerkingen”

Vandaag de laatste dag voor de finale presentatie dus stond er nog heel wat op de planning.

In de voormiddag splitste we ons team weer op in twee groepen. De ene groep hield zich bezig met de mock-up terwijl de andere groep startte aan het voorbereiden van de presentatie en het filmpje.

Tegen de middag was het overdekte deel van de interventie klaar en zette we wat euro-paletten tegen elkaar om buiten onze boterhammetjes op te eten met zicht op het al reeds gerealiseerde werk.

Na de middag gingen we aan de slag met de euro-paletten om zo het laatste deel van de mock-up af te maken. Hierna werd er opgeruimd en nog wat afspraken gemaakt voor morgen.

CCHA2 – Dag 7 “Verdere voorbereidingen treffen”

Ook vandaag startte onze dag weer met een korte begeleiding, ditmaal van Liesbeth. De stand van zaken werd snel toegelicht en we kregen nog wat feedback op onze interventie.

Vervolgens gingen we weer aan de slag. Enkelen werkten verder aan de mock-up (die gelukkig de nacht overleefde) terwijl anderen zich bezighielden met het organiseren van de expo, het aanvragen van vergunningen, het regelen van extra materialen, enzovoort.

CCHA2 – Dag 6 “Vandaag staken we de handen uit de mouwen en begonnen we aan de mock-up!”

Eerst startte we de dag met het maken van enkele concrete afspraken en een korte begeleiding van Frank en Elke. Hierna gingen we aan de slag.

Enkele studenten trokken met de aanhangwagen op pad om hout te halen terwijl anderen zich bezig hielden met het op stellen van een stappenplan en werkwijze.

Wanneer het hout arriveerde begonnen we meteen aan onze constructie. De stevigheid werd al meteen getest door de regen en felle wind. Maar het lukte ons om al een eerste deel te bouwen. Nu hopen dat onze constructie het slechte weer vannacht overleeft. Fingers crossed!

CCHA2 – Dag 5 “Pitch met enkele stakeholders”

De dag startte met een korte begeleiding van Liesbeth en Peter (onze docenten). Hierbij werd de stand van zaken en de opbouw van het pitch-moment even besproken. Hierna gebeurden de ‘final touches’ aan de presentatie panelen en werd er nog volop aan het filmpje gewerkt.

In de namiddag was het zo ver. We mochten onze vaststellingen en onze verzamelde info van de afgelopen week voorstellen aan enkele stakeholders en bewoners. Het was een zeer leerrijk moment waarbij we enkele nieuwe inzichten hebben verkregen. Iedereen was ook al zeer enthousiast en nieuwsgierig naar ons eindresultaat.

Dit weekend op de planning: onze ideeën voor de interventie op papier zetten en het uitwerken van een ontwerp!

Tot volgende week 😀

CCHA2 – Dag 4 “Voorbereiding presentatie en verdere interviews”

Vandaag werden de eerste afspraken en voorbereiding voor de pitch getroffen binnenin onze groep. Samen werd er gewerkt aan een interactieve presentatie die morgen kan plaatsvinden met de stakeholders en de bewoners.

In de namiddag werden er ook nog enkele interviews uitgevoerd met onder meer de directeur van de kunstacademie en enkele parkgebruikers waaruit nog enkele nieuwe inzichten ontstonden.

CCHA2 – Dag 3 “Keuze werklocatie en interviews met de betrokkenen”

Onze derde dag op het cultuurcentrum startte met het vastleggen van onze werklocatie. Na een kritische blik op onze analyses van gisteren leek ons het best om een ingreep te voorzien die betrekking had op de parkeerlus in het stadspark en de verbinding met de kunst academie. Op deze manier kan het park opgewaardeerd worden en kan een interessante connectie ontstaan tussen het cultuurcentrum en de academie.

In de namiddag gingen we voor een tweede keer op gesprek met Gerhard Verfallie om meer te weten te komen over zijn visie voor het stadspark en een eventuele connectie met de kunstacademie. Ook werden er enkele gebruikers van het park geïnterviewd om te achterhalen hoe zij het park gebruiken en wat ze van de omgeving, de parkeerlus en de toekomstplannen van het park vinden. Tot slot werd er ook al gezocht naar materialen om later in het proces een ruimtelijke interventie mee uit te voeren.

CCHA2 – Dag 2 “Kennismaken met de omgeving en eerste brainstorm sessie”

Onze groep startte dag 2 met een korte briefing door Peter Princen (begeleider) en Hannelore Schurgers (medewerker CCHA). Hierin werd de visie over de wijk en de opdracht kort toegelicht. Vervolgens werd binnenin de groep beslist om een wandeling door de nabije omgeving te maken om zo de context beter te begrijpen en mogelijke werklocaties af te bakenen. De eerste dingen die ons opvielen was het onderbenutte stadspark; het ontbreken van het “park gevoel” door de visuele onderbreking van de parkeerlus en de straat middenin het park; de ontbrekende relatie tussen het CCHA, het conservatorium en het stadspark en tot slot de grote circulatie- en parkeerproblemen in de omgeving.

Na de middag kregen we een lezing van directeur Gerhard Verfallie die ons de geschiedenis van het gebouw vertelde en de knelpunten in de omgeving aanhaalde. Hierin kwamen drie grote thema’s aan bod zijnde: mobiliteit rondom het CCHA; het onderbenutte, aangrenzende stadspark, met eventuele verbinding met het conservatorium (cultureel park) en tot slot de inname van een deel van het Jessa Ziekenhuis. Hiermee gingen we later op de middag aan de slag. Er werd binnenin de groep gebrainstormd over ideeën voor mogelijke interventies.

CCHA2 – Dag 1 “introductie”

Vandaag was de officiële start van de Live Projects. Dit omvatte een korte introductie in de voormiddag. Hierin werd toegelicht wat een Live Project nu net inhoudt en wat ons de komende twee weken te wachten staat.

Na de middag volgde een groeps- en takenverdeling. Zo kreeg iedereen in de groep een belangrijke rol die hij gedurende het hele Live Project dient te volbrengen.

Tot slot eindigde onze dag met een lezing van Mieke Vanoppen, medewerker van Avanza, over hun project rond plekjes in de nabij gelegen wijken van het CCHA en een lezing van Trage Wegen over het trage wegennetwerk in de wijk.