DAG 9 – PRESENTATIE !

De allerlaatste dag kwamen we in de ochtend samen. We hadden de dag voordien een to-dolijstje gemaakt zodat iedereen ’s ochtends meteen kon beginnen. We maakten de tunnel volledig af en werkten het af met grasmatten.

We plaatsten de ladder met touw tegen de kloostermuur die als suggestie dient om over de muur te klimmen. De stoelen werden strategisch in de tuin en op de speelplaats gezet. We schilderden de laatste dingen op de speelplaats en zagen al meteen resultaat bij de kinderen die enthousiast begonnen te springen op de vloerschilderingen.

We maakten de zaal klaar voor de presentatie, checkten nog even het geluid bij ons filmpje en zorgden dat er genoeg eten en drinken was. We waren helemaal klaar voor de presentatie !

DAG 8 – AAN DE SLAG !

Vandaag begonnen we al vroeg aan het vervolg van de werken. De kastdeuren met vernis waren inmiddels droog. We puzzelden de verschillende stukken ineen, waarna de deuren konden gemonteerd worden in de nissen van de kloostermuur.

De verf op de stoelen kon ook al de hele nacht drogen, waardoor we vandaag konden beginnen met zagen. Zo zaagden we enkele poten, rugleuningen, … af die in de kloostertuin kwamen te staan. De geverfde stoelen zonder afgezaagde stukken bonden we aan mekaar vast zodat de kinderen hier op een leuke manier mee kunnen spelen.

Het gat van de tunnel werd geëgaliseerd met snelbeton. Hierover plaatsten we zachte tegels en daarna begonnen we ook al met het bekleden van de “rabbithole” met grasmatten. We timmerden het luikje van de “rabbithole” ook in mekaar en werkten dit af met kastdeuren.

Iwert, de schoolfotograaf van dienst, kwam ook al even piepen met zijn camera om ons in actie te zien.

In de middag bestelden we frietjes om gezellig samen te eten.

Enkelen van ons werkten door tot ’s avonds laat om zeker morgen klaar te zijn voor de presentatie!

DAG 7 – READY TO BUILD !

We begonnen vandaag in twee groepjes, enkelen pasten het persbericht aan tot de finale versie, terwijl de anderen begonnen aan de realisatie van de tunnel. De bestaande deur in de kloostermuur werd er uit geslepen en het bestaande gat met trap werd proper gemaakt met de hogedrukreiniger. Ook gingen we nog naar de winkel voor enkele materialen te halen waar we niet zomaar aan konden geraken en wel essentieel zijn voor ons ontwerp.

Enkelen van ons begonnen ook al met de stoelen uit het oude klooster te schuren. Dit nam enige tijd in beslag, maar wel noodzakelijk om te kunnen beginnen met verven. We gebruikten nog verf in leuke, felle kleurtjes die de school nog ter beschikking had. 

Voor het aankleden van de nis in de kloostermuur gebruikten we oude kastdeuren. Deze hebben we in de juiste vorm gezaagd aan de hand van een stuk karton dat we uittekenden in de nis. Erna hebben we deze kastdeuren nog vernist, zodat deze bestand zijn tegen de weersomstandigheden. 

Een deel van de groep werkte nog door tot de late avond om alles zo ver mogelijk af te hebben en nog op te ruimen.

DAG 6 – ONTWERPEN !

Vorige week kwamen ook tot de conclusie dat de twee aparte groepen die eerst werden gevormd beter kunnen samenwerken. Hierdoor kunnen we meer realiseren en tot een mooi eindresultaat komen. Vanaf nu zullen de journalisten (Chelsey en Noor) ook samen de blog schrijven.

De nieuwe week zijn we gestart met een brainstormsessie over hoe het uiteindelijke ontwerp zou moeten worden. We wilden al een concreet idee hebben om tegen 11u ons idee voor te kunnen stellen aan de begeleiders tijdens de online meet. We schetsten op een lange rol papier en ontwierpen goed samen om uiteindelijk te komen met het idee van een “rabbit hole”.

We willen een tunnel creëren onder de bestaande kloostermuur om een connectie te maken tussen de realistische wereld (speelplaats) en de fantasiewereld (kloostertuin). Op deze manier kunnen enkel en alleen kinderen zoals “Alice in Wonderland” van de ene wereld naar de andere wereld reizen.

We zijn met de hele groep ter plekke gaan kijken hoe we dit het beste kunnen uitvoeren op een manier waarop het permanent gebruikt kan worden, maar ook afgesloten kan worden voor de momenten waarop de tunnel niet mag gebruikt worden.

Na onze meeting met onze begeleiders Frank en Elke begonnen we aan het concretiseren van onze ideeën. We keken naar de gewenste afmetingen, welke materialen we kunnen gebruiken, hoe duur het zou zijn,… In het algemeen keken we dus even hoe we het praktisch gingen maken. Ook bekeken we de optie om over de muur te gaan. Dit zullen we realiseren als suggestie voor de toekomst.

We bespraken nog onze ideeën met Johan (beleidsmedewerker op de school) waarna we alles voorbereidden om morgenvroeg meteen met de realisatie te kunnen beginnen.

DAG 5 – KLAAR VOOR DE PITCH !

We begonnen vandaag allemaal direct aan de presentatie voor de pitch en werkten ons to-do lijstje af. We verdeelden ons en maakten de presentatie, tekeningen, presentatietekst, …

De directrice en de beleidsmedewerker kwamen op voorhand in de voormiddag het filmpje en de presentatie goedkeuren en waren zeer enthousiast. We gaven volgens hen nieuwe inzichten en ideeën voor de toekomst van de speelplaats. Dit gaf ons al meteen een goed gevoel om in de namiddag onze ideeën te laten zien aan onze docenten en eventuele geïnteresseerde ouders.

De stoelen van ons experiment hadden we laten staan op de speelplaats met de bedoeling om vandaag de situatie met de stoelen te observeren. We zagen dat de kinderen een groot fort hadden gemaakt met de stoelen en dat ze er op klommen. Andere kinderen hadden dan weer stoelen genomen om rustig te zitten.

Iedereen werkte tegelijkertijd nog hard aan de presentatie, wat even voor chaos zorgde. We waren ruim op tijd klaar voor de presentatie, waardoor we nog tijd hadden om wat hapjes en drankjes klaar te zetten voor de aanwezige docenten.

Na de pitch hadden we niet de motivatiedip die Peter voorspelde, maar hadden we net nog meer zin om de week erna te starten aan de realisatie. Er waren zeker nog werkpunten en we moesten vooral een keuze maken in wat we wilden realiseren, aangezien we nog een zeer uitgebreid aanbod hadden aan ideeën en voorstellen.

DAG 5 – PITCH!

Vandaag stond alles in teken van ons pitch-moment dat zou plaatsvinden omstreeks 15.30u, spannend! We verdeelden ons goed op zodat we alles op tijd zouden afkrijgen. Zo maakten we het filmpje af, dat werd om 11.30u al bekeken door de directrice en de beleidsmedewerker. Zij wouden het filmpje al even ‘keuren’ voor we het zouden tonen op de pitch en zelf konden ze niet op de pitch aanwezig zijn. Het filmpje werd goed ontvangen en de directrice was al heel enthousiast over het werk dat we al verrichtten. Zelf vindt ze dat we de school tot nieuwe inzichten hebben gebracht en dat ze ons onderzoek en onze suggesties zeker willen meenemen in de toekomst, goed en leuk nieuws voor ons dus! Goed begonnen is half gewonnen zeker? 😉 

Ook hadden we de stoelen van het experiment van de dag ervoor nog even laten staan, zo konden we vandaag observeren wat er met de stoelen gebeurd was. Dit deden we omstreeks 11.00u. Er waren kindjes die de stoelen gebruikten om alleen te kunnen zijn, maar de meeste stoelen werden gebruikt voor één groot fort te maken waar ze over konden klimmen en dan konden ze overal samen gaan zitten.

Erna maakten we nog een voice-over voor het filmpje en plaatsten we nog muziek en toepasselijke geluiden eronder. 

Iedereen werkte tegelijkertijd aan de presentatie, zo kon ieder een deel er in zetten en ging het in elkaar steken van de presentatie zeer vlot. De lay-out werd ervoor al gemaakt, zo konden we meteen alles er in plaatsen en bespaarden we hier wat tijd mee.

Er werd ook een concepttekst geschreven en we maakten hiermee uit wie ging spreken tijdens de pitch.

Alles voor de pitch werd afgerond en zo konden we met een gerust hart eraan beginnen!

De pitch ging naar ons gevoel zeer goed, uiteraard altijd wat werkpunten, maar wij hebben het zeer positief ervaren! Het gaf ons toch zeker motivatie om maandag weer met volle energie terug aan de slag te gaan!

DAG 4 – PITCH VOORBEREIDEN!

Zoals vermeld in de blog van woensdag, maakten we al een flyer om op te hangen op de school. We lieten deze zien aan de directie ter goedkeuring en voerden met hun een conversatie over de voorbereidingen die we tot nu toe deden. Zij gaven ons nog enkele werkpuntjes mee over de flyer en gaven hier wat feedback over. Na het aanpassen van enkele elementen konden we de flyer gaan ophangen en al wat communiceren met de ouders. De ouders kunnen op die manier via de QR-code op de flyer het pitch-moment online mee volgen, zo worden zij ook op de hoogte gebracht van alles waar we op dit moment mee bezig zijn. Via onze instagrampagina kunnen ze het verdere proces ook blijven mee volgen!

Na het aanspreken van turnmeester Bart, mochten we enkele kinderen ‘lenen’ voor onze spelexperimenten die we gisteren bedachten. We lieten hen verschillende spellen spelen met kartonnen dozen, zoals verstoppertje, een hindernissenparcours… ook gingen ze krijten op de speelplaats waar ze graag een boom zouden willen en gingen ze boekjes lezen op een plek die ze zelf hiervoor zouden uitkiezen. Uit deze experimenten wilden we vooral de noden van het kind zien, wat missen zij op de speelplaats? Waar hebben zij nood aan? Hoe kunnen wij hier als studenten een betekenis voor bieden?

Hierna hebben we nog een feedbackmoment gehad samen met Elke. Zij wist ons nog enkele interessante dingen te vertellen dat niet alles vanzelfsprekend hoeft te zijn en kinderen het liefst hun eigen fantasie gebruiken. Een voorwerp moet geen duidelijke functie hebben, ze zouden bijvoorbeeld heel graag op een vuilnisbelt spelen, omdat ze hier hun eigen ding kunnen doen en niet alles duidelijk zichtbaar is, zoals een klimrek of een glijbaan. 

Na de feedback van Elke zijn we dus weer tot nieuwe ideeën en inzichten gekomen.

We besloten om ons weer even op te delen, zo gingen er een deel de pitch voor vrijdag voorbereiden. De anderen gingen de experimenten uittypen en deze ook in kaart brengen. Het filmpje voor de pitch werd ook al aan begonnen. De kaart van onze bevraging van de kinderen op woensdag werd gedigitaliseerd en hier probeerden we ook nog wat conclusies uit te trekken.

Tijdens de laatste pauze deden we nog een extra experiment met stoelen. We plaatsten de stoelen verspreid over de speelplaats en gingen dan opvolgen wat de kinderen vervolgens met de stoelen deden. Ook lieten we hen tijdens deze speeltijd nog pictogrammen plaatsen op een vereenvoudigd plattegrond, welke symbolen ze waar zouden plaatsen (rennen, klimmen, boek lezen, boom…).

Hier hebben we vervolgens weer onze bevindingen van opgeschreven en dit ook weer in kaart gebracht.

Als laatste besloten we nog om met de hele groep even te brainstormen over een concretere aanpak en iets meer in te zoomen op ons idee en hoe we hier de volgende dagen aan gaan werken. 

We maakten nog een to do lijstje voor de volgende dag, zodat iedereen vrijdagochtend meteen aan de slag kan gaan!

DAG 3 – DE WAARHEID KOMT UIT EEN KINDERMOND

Woensdag 21/09

De derde dag van ons live project begon met een uitgebreide feedback van Peter en frank. Zij hebben ons nieuwe inzichten gegeven, onze ogen opengetrokken en ons ook een ander beeld gegeven op de hele situatie. Ze wezen ons erop om even terug te trekken van het ontwerpen en nog meer in vraag te stellen en te experimenteren. De oplossing mag er nog niet te snel zijn, een goed onderzoek is van cruciaal belang.

Erna hebben we gekeken wat nu nog van belang kan zijn voor ons onderzoek, nog voor we aan het echte ontwerpen en oplossingen zoeken gaan beginnen. 

Zo zijn we tijdens de speeltijd gaan praten met de kinderen zelf en hebben we hen enkele vragen gesteld. ‘Waar zou jij graag willen lezen op de speelplaats of in de kloostertuin?’, ‘Waar zou je willen zitten als je even alleen wil zijn of als je verdrietig bent?’, ‘Wat is je favoriete plek op de speelplaats en welk spel speel je hier?’.

Uit deze bevraging hebben we veel antwoorden gehaald en deze hebben we in kaart gebracht op het whiteboard, zo kregen we hier een goed overzicht van.

Na het bevragen van de kinderen kwam Ruth Stevens rond de middag langs om feedback te geven. Zij vertelde ons dat ook het ophalen van de kinderen aan de schoolpoort een grote chaos is, dus besloten we omstreeks 12.00u om even te kijken hoe dit er aan toe gaat. Kunnen we dit meenemen in ons project? Kunnen we ook hier nog eventueel een oplossing voor bieden in combinatie met de speelplaats en kloostertuin?

Na de feedback van Ruth waren we wel even in de war en moest alles opnieuw bezinken, omdat dit weer wat anders was dan de feedback van Peter en Frank. 

We verdeelden ons even in twee groepjes, zodat we namiddag nog vlot verder konden werken en de taken wat verspreid waren.

Het eerste groepje ging verder met het experimenteren. Zo hebben we enkele experimenten uitgeschreven om donderdag uit te testen. We verzamelden hiervoor al enkele kartonnen dozen op dinsdag, met deze dozen gaan we verschillende spellen uittesten tijdens de turnles om zo wat inzicht te krijgen in hoe de kinderen hiermee omgaan. Ook hebben we nog experimenten uitgeschreven met krijt en boekjes, waar zouden ze gaan zitten om een boekje te lezen? Waar zouden ze een boom tekenen op de speelplaats?

Het andere groepje is terwijl verder gegaan met het maken van een flyer om zo alle ouders en omstaande personen op de hoogte te brengen van ons project en het pitch-moment. Hierbij maakten we ook een QR-code op de flyer naar een google form, waar de ouders nog enkele vragen kunnen beantwoorden over hun kind (over het leesgedrag thuis, het spelen op de speelplaats…). Ook hebben we hierbij een eigen logo ontworpen en onze instagram wat gepimpt.

Het was een lange dag, maar we hebben wel veel vooruitgang geboekt! Op naar dag vier!

DAG 4 – TESTEN, CREËREN EN SPELEN !

De spellen en andere voorbereidingen die we gisteren maakten, konden we vandaag al meteen toepassen. In onderling overleg met turnleraar Bart konden we tijdens het eerste en tweede lesuur telkens een groepje van vijf leerlingen uit zijn les “lenen” met wie we allemaal testjes en spellen uitvoerden in zowel de speelplaats als kloostertuin. We lieten hen onder andere spelen met dozen en gaven hen de opdracht om een hindernissenparcours te maken.

In de namiddag hebben we testjes uitgevoerd met stoelen waarbij de kinderen ze mochten verplaatsen naar hun favoriete plekje, even mochten lezen, iets mochten bouwen… We kregen meer inzicht over hun denkwijzen en hoe ze creatief omgaan met alledaagse elementen zoals een doos en stoel. We zagen dat ze van een gewone stoel een glijbaan maakten en dozen gebruikten om een huisje te bouwen.

Ook gingen een paar van ons groepje even langs bij de kleuters. Hun mening/visie is ook zeer belangrijk, ondanks dat ze nog zo jong zijn. Zij gaven ons nog meer ideeën waardoor ons perspectief weer breder werd.

We stelden na de middag ook een to-do lijstje op en verdeelden de taken ter voorbereiding op de pitch van morgen. We digitaliseerden onze geschetste kaarten en bundelden al alles samen in een presentatie. Er moet nog even aan gewerkt worden morgen, maar wij kijken al uit naar de pitch!

DAG 3 – DE KINDEREN AAN HET WOORD !

Dag drie begon met feedback van onze begeleiders Peter en Frank. We heroriënteerden ons en zoomde uit op onze ideeën.

Met verschillende vragen en een grondplan van de speelplaats trokken we naar de speelplaats, waar we in dialoog gingen met de kinderen. We bevroegen hun over de speelplaats: wat ze er bij voelen, waar hun favoriete plekje is, … Op deze manier kregen we inzicht over hoe kinderen van die leeftijd denken en wat hun noden zijn.

We analyseerden de resultaten van de bevraging en brachten de wensen, circulatielijnen en favoriete plekjes in kaart. Verder brainstormden we over mogelijke ruimtelijke interventies die op de kinderen hun noden inspelen via een spel. Dit kunnen we testen op dag vier. We splitsten ons op in twee groepen: de ene helft bereidde een spel en mogelijke interventies voor op dag vier voor, de andere helft werkte aan Instagramposts en het persbericht.