Dag 9: PRESENTATIE

De laatste werkdag is ook al voorbij. Het waren twee drukke, maar fijne weken waar we veel uit geleerd hebben.

Van morgen hebben we ons site helemaal klaar gemaakt voor ons presentatie. We hebben een affiche gemaakt met een QR code erop waar alle informatie erop staat. Ons zakjes uit groeipapier hebben we ook gevuld. Deze willen we uitdelen op onze presentatie en ook op de finissage van morgen. Ons maquette hebben we ook afgewerkt. Omdat we ons grote fluisterschaal niet kunnen tonen op de finissage hebben we een kleine schaal gemaakt voor op onze maquette.

Dag 8: CHAOS, PANIEK EN MUGGENBETEN

Gisteren was er chaos, daarom dat julie nu pas van ons horen. Vooreerst onze excuses hiervoor.

Onze levering van groeipapier zou normaal toen aankomen, maar door een miscommunicatie bij de post is dit niet gebeurd. Hierdoorkregen ze even paniek, gezien deze levering essentieel was voor onze presentatie. Het eerste wat we gedaan hadden, is zoeken naar nieuw groeipapier en confetti. We vonden het nergens en online bestellen ging ook niet meer want het zou niet tijdig geleverd kunnen worden. Na een hele voormiddag met diverse mensen co tact te leggen, hadden we uiteindelijk een vervanging gevonden. Vermits dit geen groeipapier confetti was, zijn we voor de eerste betere optie gegaan van biologisch afbreekbare confettie.

Later zijn we ook nog wat extra paletten gaan halen om ons pad uit te bereiden waar we allemaal levend zijn opgegeten door muggen. We hebben ook ons laatste filmmateriaal opgenomen voor de presentatievideo. Verder hebben we ook gewerkt aan onze maquette.

Als laatste hebben we zakjes gemaakt met groeipapier, waar we de bloemzaadjes in zouden leggen om men toe te laten deze uit te strooien.

L I V E P R O J E C T – Gedenkmonument lichaamsdonoren Kopiëren

v e r w e v e n s t i l t e .

Volg ons avontuur ook op Instagram!!

                  WEEK 1

D A G 1.
Verticaal & Horizontaal
Introductie live projects met alle masterstudenten. Het was een zeer boeiende lezing met ludieke voorbeelden van vorige jaren. Op deze manier hadden wij een goed beeld verkregen van wat er van ons verwacht wordt gedurende de twee weken. Vervolgens leerden we onze groepsgenoten kennen, het was wel eventjes zoeken aangezien we niet heel bekend zijn met masterstudenten van de andere richting. Tot slot kregen we per project een heldere uitleg dat ons meer inzicht gaf over het thema. Er waren drie sprekers die elk een boeiend onderwerp naar boven haalden. Leen Popleu, de professor van geneeskunde, gaf ons een interessante lezing over lichaams- en orgaandonoren. Vervolgens gaf Heleen Van Loon ons een nieuwe visie over de alternatieven die bestaan voor opberging. De dag eindigde met boeiende gesprekken.
D A G 2. 
Verticaal
Bijeenkomst om 9 uur met de overkoepelende groep van het gedenkmonument met begeleider Frank Vanden Ecker. Er werd een korte bespreking gehouden over de gevoelens in verband met het onderwerp. Het was zeer interessant om te weten te komen hoe andere studenten hier tegenover staan. Naderhand gingen we in groepjes van zeven brainstormen over een mogelijk concept. In de namiddag bezochten we de locatie, waar het krioelde van de muggen. Het was een heel avontuur om het aangegeven pad te bewandelen. We waren als groep direct er over eens dat een bepaalde plaats in het bos ideaal was voor ons concept. Om extra inspiratie te vinden gingen we met ons allen naar de bibliotheek in de Universiteit. Na wat opzoekwerk hadden we voldoende kennis om eraan te beginnen! De dag werd afgesloten met een A1 vol schetsen, waarbij we onze aquarelverf boven haalden om een levendig beeld te creëren. 
Horizontaal

We begonnen de dag met een gesprek tussen de groepsleden en de begeleider om de stand van zaken te evalueren. Hieruit haalden we nieuwe inzichten en werden vraagtekens ingelost. Er volgden een korte brainstormsessie om daarna op plaatsbezoek te gaan. Ter plaatse gingen we bottom-up experimenteren met de gekozen berken en de gewenste ruimtelijke ervaring doormiddel van stoffen. Hierbij kwamen wij tot de vaststelling dat de huidige configuratie perfect was voor de locatie omheen de drie berken en periferie. Bijkomend ervaren we een serene stilte om ons heen die liet vertragen en samenkomen. Concluderend stelden we vast dat we verder konden gaan met de uitwerking van het ontwerp toegepast op onze specifieke locatie omheen de drie berken en periferie.

D A G 3.
Verticaal & Horizontaal
Versmelting van groep horizontaal met groep verticaal tot verweven stilte. De dag begon met een mooie wandeling door het bos om de locatie nog eens goed te bewonderen. Er werden veel foto's en video's genomen en de afmetingen van de bomen op de locatie werden genoteerd. Verder werd er nog gebrainstormd over het concept. Om 12 uur had een deel van onze groep een gesprek met de studenten van geneeskunde in de snijzaal, om 16 uur had het ander deel van de groep ook een afspraak met hun. Dit vonden wij één voor één zeer interessant. Het gaf ons een duidelijk beeld hoe deze studenten het voor hun zagen en zich daarbij zouden voelen. Wij hebben eruit geleerd dat zij geen standaard vanzelfsprekend monument willen, maar het graag natuurlijk willen houden met een positieve connotatie. Om half twee hadden we begeleiding van Peter en Elke. Zij waren direct mee met ons idee en gaven ons interessante opmerkingen waar we verder mee konden werken. Als groep waren we het ook snel eens welk materiaal we wilden gebruiken voor het project en gingen dan ook op zoektocht naar textiel. Met enkele samples hadden we al een goed beeld hoe het er uiteindelijk zou uitzien! 

D A G 4. 
Verticaal & Horizontaal
Vandaag hebben we verder gebrainstormd over het project en de verdere stappen die ondernomen moeten worden. Hoe we verticaal en horizontaal kunnen laten samenvloeien tot een coherent geheel waarbij de natuur als protagonist aanwezig is en de ruimtelijke ervaring dirigeert. De video werd tot stand gebracht. Het concept hier rond werd bedacht waarbij ook de translucente gelaagdheid in de video visueel werd gemaakt. Eveneens werd er een maquette gemaakt op schaal 1/20 om ons idee visueel te verhelderen aan alle actoren. Vervolgens beredeneerde wij hoe de mondelinge toelichting van het idee werd vorm gegeven voor de pitch. Later op de dag hebben we weerom on field getest met de doeken en bestudeerd hoe de translucenten kwaliteiten tot uiting konden komen.
D A G 5.
Verticaal & Horizontaal
In de vroege ochtend zijn enkele teamleden op zoek gegaan naar de perfecte textiel op de stoffenmarkt in Maastricht. Enkele samples werden meegenomen om samen in groep de knoop door te hakken. De laatste afwerkingen van de maquette werden voltooid en nog enkele beelden werden genomen. De pitch werd op voorhand geoefend en al het materiaal werd uitgestald voor het toonmoment. Na de bespreking werden vragen beantwoord en gingen wij in dialoog met de begeleiders van het live project en de andere actoren van de faculteit geneeskunde over de materiële uitwerking. 

WEEK 1

D A G 6.
Verticaal & Horizontaal
Een nieuwe week, een nieuwe start van ons avontuur. Als eerste punt stond de keuze van het materiaal op het programma. We contacteerden een viskwekerij die mogelijks materiaal ter beschikking had. Het betrof witte nylonvisnetten die we na overleg hadden besloten om in te zetten voor het horizontale gedeelte. Gelijktijdig ging een ander team op locatie te werk om deze voor te bereiden voor de werkelijke uitwerking van het project. Er werd ook dieper ingegaan op de configuratie van de verticale doeken, rekening houdende met de ruimtelijke gewaarwording en de route doorheen het monument. De overige teams gingen creatief te werk door het vervolledigen van de uiteindelijke video en het chronologisch documenteren van het geleverde werk op de blog. 
D A G 7.
Verticaal & Horizontaal
De dag van de waarheid. Nadat de juiste materialen klaarlagen, konden we op de locatie het finale monument beginnen opstellen. Eén groep stond hiervoor in, terwijl de andere groep verder werkte aan de visualisatie. Het werkmateriaal van de school werd gebruikt, eveneens als ladders van studenten zelf. We begonnen met het ophangen van de luifel, vermits deze de eerste stap was in de werkvolgorde. We hebben eerst de uiterste hoeken met touw bevestigt omheen de berken bomen om vervolgens eenvoudiger het net op te spannen. Vlak voor zonsondergang hing de volledige luifel op. Team visualisatie werkte verder aan de video met de nodige schetsen, photoshopbeelden en teksten.
Er werd een poster ontworpen om externe uit te nodigen voor de pitch op donderdag en om meer bekendheid te creëren over het project.

D A G 8. 
Verticaal & Horizontaal
Ochtendstond heeft goud in de mond! In de voormiddag werd het horizontaal gedeelte gefinaliseerd. Wij knipten het overtollig net weg en zorgden ervoor dat het mooi strak hing. Vervolgens begonnen we aan het horizontaal gedeelte. Hierbij wikkelden we de translucente stof omheen de berken en creëerden we op die manier kamers die omarmen. 

DAG 7: OPBOUWEN

Het was een drukke maar productieve dag, vooral ook een fijne dag. Er is van alles gebeurd.

Een deel van ons heeft verder gewerkt aan de fluisterschaal, deze hebben we zo dicht mogelijk gevlochten. Sommige van ons zijn ook naar een plukweide geweest voor wat beeldmateriaal en wat informatie over verschillende soorten bloemen gaan vragen die we eventueel kunnen gaan gebruiken.

Verder op de dag is een deel ook ons site een beetje gaan klaarmaken. Ze hebben het pad een beetje ontbost en paletten neergelegd om het pad te verduidelijken.

Hoe dat we ons fluisterschaal, diameter van drie meter tot op onze site hebben gekregen was een avontuur. We hebben het op een camionette moeten zetten en zo heel traag moeten rijden terwijl 2 personen langs het camionette wandelde om het verkeer een beetje tegen te houden. Het is ons wel gelukt om het heel tot op ons site te krijgen. We hebben ook ons fluisterschaal al mooi op zijn plaatst gezet, met opgespannen touwen die we vast gemaakt hebben aan de bomen. Als laatste zijn we ook nog naar het crematorium in Hasselt geweest voor wat beeldmateriaal voor ons filmpje.

Dag 6: VLECHTEN

Na een hele goeie pitchmoment van vrijdag, hebben we allemaal goed kunnen genieten van onze wel verdiende weekend.

Vandaag zijn we vroeg in de morgen er terug aan begonnen. ’s Morgens vroeg zijn we wilgen gaan snoeien, deze gaan we gebruiken om ons fluisterschaal mee te vlechten. We hebben twee ritten moeten doen om al ons materiaal op campus te krijgen.

Als aller eerst zijn we begonnen met een cirkel van drie diameter te maken. Hiervoor hebben we dikkere en stevigere takken voor gebruikt. Deze hebben we aan elkaar vast gemaakt om een cirkel vorm te krijgen. Hieraan hebben we ribben vastgemaakt om zo te kunnen gaan beginnen met vlechten. Van midden zijn we begonnen en hebben verder gewerkt naar buiten.

Een deel van ons heeft na de middag verder de schaal gevlochten en een ander deel heeft affiches gemaakt en deze op verschillende plaatsten op campus opgehangen.

L I V E P R O J E C T – Gedenkmonument lichaamsdonoren

v e r w e v e n s t i l t e .

Volg ons avontuur ook op Instagram!!

                  WEEK 1

D A G 1.
Verticaal & Horizontaal
Introductie live projects met alle masterstudenten. Het was een zeer boeiende lezing met ludieke voorbeelden van vorige jaren. Op deze manier hadden wij een goed beeld verkregen van wat er van ons verwacht wordt gedurende de twee weken. Vervolgens leerden we onze groepsgenoten kennen, het was wel eventjes zoeken aangezien we niet heel bekend zijn met masterstudenten van de andere richting. Tot slot kregen we per project een heldere uitleg dat ons meer inzicht gaf over het thema. Er waren drie sprekers die elk een boeiend onderwerp naar boven haalden. Leen Popleu, de professor van geneeskunde, gaf ons een interessante lezing over lichaams- en orgaandonoren. Vervolgens gaf Heleen Van Loon ons een nieuwe visie over de alternatieven die bestaan voor opberging. De dag eindigde met boeiende gesprekken.
D A G 2. 
Verticaal
Bijeenkomst om 9 uur met de overkoepelende groep van het gedenkmonument met begeleider Frank Vanden Ecker. Er werd een korte bespreking gehouden over de gevoelens in verband met het onderwerp. Het was zeer interessant om te weten te komen hoe andere studenten hier tegenover staan. Naderhand gingen we in groepjes van zeven brainstormen over een mogelijk concept. In de namiddag bezochten we de locatie, waar het krioelde van de muggen. Het was een heel avontuur om het aangegeven pad te bewandelen. We waren als groep direct er over eens dat een bepaalde plaats in het bos ideaal was voor ons concept. Om extra inspiratie te vinden gingen we met ons allen naar de bibliotheek in de Universiteit. Na wat opzoekwerk hadden we voldoende kennis om eraan te beginnen! De dag werd afgesloten met een A1 vol schetsen, waarbij we onze aquarelverf boven haalden om een levendig beeld te creëren. 
Horizontaal

We begonnen de dag met een gesprek tussen de groepsleden en de begeleider om de stand van zaken te evalueren. Hieruit haalden we nieuwe inzichten en werden vraagtekens ingelost. Er volgden een korte brainstormsessie om daarna op plaatsbezoek te gaan. Ter plaatse gingen we bottom-up experimenteren met de gekozen berken en de gewenste ruimtelijke ervaring doormiddel van stoffen. Hierbij kwamen wij tot de vaststelling dat de huidige configuratie perfect was voor de locatie omheen de drie berken en periferie. Bijkomend ervaren we een serene stilte om ons heen die liet vertragen en samenkomen. Concluderend stelden we vast dat we verder konden gaan met de uitwerking van het ontwerp toegepast op onze specifieke locatie omheen de drie berken en periferie.

D A G 3.
Verticaal & Horizontaal
Versmelting van groep horizontaal met groep verticaal tot verweven stilte. De dag begon met een mooie wandeling door het bos om de locatie nog eens goed te bewonderen. Er werden veel foto's en video's genomen en de afmetingen van de bomen op de locatie werden genoteerd. Verder werd er nog gebrainstormd over het concept. Om 12 uur had een deel van onze groep een gesprek met de studenten van geneeskunde in de snijzaal, om 16 uur had het ander deel van de groep ook een afspraak met hun. Dit vonden wij één voor één zeer interessant. Het gaf ons een duidelijk beeld hoe deze studenten het voor hun zagen en zich daarbij zouden voelen. Wij hebben eruit geleerd dat zij geen standaard vanzelfsprekend monument willen, maar het graag natuurlijk willen houden met een positieve connotatie. Om half twee hadden we begeleiding van Peter en Elke. Zij waren direct mee met ons idee en gaven ons interessante opmerkingen waar we verder mee konden werken. Als groep waren we het ook snel eens welk materiaal we wilden gebruiken voor het project en gingen dan ook op zoektocht naar textiel. Met enkele samples hadden we al een goed beeld hoe het er uiteindelijk zou uitzien! 

D A G 4. 
Verticaal & Horizontaal
Vandaag hebben we verder gebrainstormd over het project en de verdere stappen die ondernomen moeten worden. Hoe we verticaal en horizontaal kunnen laten samenvloeien tot een coherent geheel waarbij de natuur als protagonist aanwezig is en de ruimtelijke ervaring dirigeert. De video werd tot stand gebracht. Het concept hier rond werd bedacht waarbij ook de translucente gelaagdheid in de video visueel werd gemaakt. Eveneens werd er een maquette gemaakt op schaal 1/20 om ons idee visueel te verhelderen aan alle actoren. Vervolgens beredeneerde wij hoe de mondelinge toelichting van het idee werd vorm gegeven voor de pitch. Later op de dag hebben we weerom on field getest met de doeken en bestudeerd hoe de translucenten kwaliteiten tot uiting konden komen.
D A G 5.
Verticaal & Horizontaal
In de vroege ochtend zijn enkele teamleden op zoek gegaan naar de perfecte textiel op de stoffenmarkt in Maastricht. Enkele samples werden meegenomen om samen in groep de knoop door te hakken. De laatste afwerkingen van de maquette werden voltooid en nog enkele beelden werden genomen. De pitch werd op voorhand geoefend en al het materiaal werd uitgestald voor het toonmoment. Na de bespreking werden vragen beantwoord en gingen wij in dialoog met de begeleiders van het live project en de andere actoren van de faculteit geneeskunde over de materiële uitwerking. 

WEEK 1

D A G 6.
Verticaal & Horizontaal
Een nieuwe week, een nieuwe start van ons avontuur. Als eerste punt stond de keuze van het materiaal op het programma. We contacteerden een viskwekerij die mogelijks materiaal ter beschikking had. Het betrof witte nylonvisnetten die we na overleg hadden besloten om in te zetten voor het horizontale gedeelte. Gelijktijdig ging een ander team op locatie te werk om deze voor te bereiden voor de werkelijke uitwerking van het project. Er werd ook dieper ingegaan op de configuratie van de verticale doeken, rekening houdende met de ruimtelijke gewaarwording en de route doorheen het monument. De overige teams gingen creatief te werk door het vervolledigen van de uiteindelijke video en het chronologisch documenteren van het geleverde werk op de blog. 
D A G 7.
Verticaal & Horizontaal
De dag van de waarheid. Nadat de juiste materialen klaarlagen, konden we op de locatie het finale monument beginnen opstellen. Eén groep stond hiervoor in, terwijl de andere groep verder werkte aan de visualisatie. Het werkmateriaal van de school werd gebruikt, eveneens als ladders van studenten zelf. We begonnen met het ophangen van de luifel, vermits deze de eerste stap was in de werkvolgorde. We hebben eerst de uiterste hoeken met touw bevestigt omheen de berken bomen om vervolgens eenvoudiger het net op te spannen. Vlak voor zonsondergang hing de volledige luifel op. Team visualisatie werkte verder aan de video met de nodige schetsen, photoshopbeelden en teksten.
Er werd een poster ontworpen om externe uit te nodigen voor de pitch op donderdag en om meer bekendheid te creëren over het project.

D A G 8. 
Verticaal & Horizontaal
Ochtendstond heeft goud in de mond! In de voormiddag werd het horizontaal gedeelte gefinaliseerd. Wij knipten het overtollig net weg en zorgden ervoor dat het mooi strak hing. Vervolgens begonnen we aan het horizontaal gedeelte. Hierbij wikkelden we de translucente stof omheen de berken en creëerden we op die manier kamers die omarmen. 
D A G 9. 
Verticaal & Horizontaal
Het grote toonmoment. Tijd om het geleverde resultaat voor te stellen aan de docenten, alle actoren en de andere groepen van het live project. 

Dag 5: FLUISTERTUIN

Vandaag was het zo ver ons Pitchmoment! Maar ervoor hebben we nog hard gewerkt.

We hebben verder gewerkt aan ons maquette en aan ons plannen en vooral ons pitch voorbereid. Om ons concept te kunnen realiseren zijn we ook met Ivonne gaan praten. Ze heeft ons veel goeie tips gegeven over hoe we met hout kunnen gaan vlechten en waar we best kunnen gaan snoeien.

Vandaag hadden we ook een jarige, dit moet natuurlijk ook gevierd worden!

Dag 4: VAN CHAOS TOT PLAN

Gisteren avond hebben we onze eerste begeleiding laten bezinken. Zo zijn we er vandaag met volle moed terug aan begonnen.

We zijn terug onze site gaan bezoeken en hebben bepaalde dingen opgemeten. Onderweg hebben we materialen gevonden die we voor onze 1:1 gaan gebruiken. Daarna hebben we wat feedback gekregen van de docenten, wat ons veel heeft geholpen. 

Na een hevige discussie hebben we alles een beetje kunnen fine-tunen en zijn we volop bezig geweest met materialen te verzamelen. Enkele van ons hebben ook een gesprek gehad met kathleen Ungricht, wat erg positief is geweest. Ze was erg enthusiast over ons concept. Door haar input en buitenstaande blik op het ontwerp hebben we ons concept kunnen verfijnen. 

Als laatste is er ook aan de video gewerkt, hierin hebben we met tekeningetjes ons verhaal verteld op een passende manier. 

DAG 1 & 2: VERKENNING

Dag 1:

Op de eerste dag hebben vooral heel wat informatie gekregen over de opdracht, hoe een rouwproces eruit kan zien en lichaamsdonatie. Hierdoor is onze visie rond dit thema veranderd. Bovendien hebben we ook veel bewondering gekregen voor de mensen die ervoor kiezen om hun lichaam te doneren.

Dag 2:

Na heel wat brainstormen zijn we op ons eerste idee gekomen. Door te reflecteren over de eerste dag hebben we beseft dat de naasten van de lichaamsdonoren geen tijd en een plek hebben om afscheid te nemen van hun geliefden. Dit is een heel belangrijk concept voor onze verdere uitwerking. Ook zijn we op verkenning gegaan doorheen de site op zoek naar onze ideale plek voor ons liveproject.