Runkstenaren delen objecten

Wij analyseren het delen van objecten binnen het project ‘Iedereen deelt in Runkst’. Tijdens de eerste fase van het project zijn we een aantal mensen van Runkst gaan interviewen over het delen van objecten met familie, vrienden en buurtbewoners. Hieruit bleek dat veel Runkstenaren bereid waren om te delen met anderen en er veel deelinitiatieven in Runkst bestaan.

In fase twee van ons project hebben we ons gefocust op drie van deze doelgroepen, namelijk Hilal groep, Repair Café en Klavertje 4. Deze groepen hebben we uitgenodigd tijdens de werksessie van 6 november, om samen met ons en een ambtenaar van dienst Cultuur Hasselt te brainstormen omtrent gedeelde ruimte, objecten en activiteiten. We gaven hen de opdracht om 5 symbolen te kiezen die hun activiteit het best representeerden. Nadien moesten ze nagaan welke objecten/vaardigheden ze zouden kunnen delen met anderen in een gedeelde ruimte, namelijk Hostel H.

Op het bijgevoegde paneel zijn foto’s van de activiteit en een grondplan van de eigen ruimte weergegeven. Daaronder bevindt zich een kader met daarin de symbolen die zij nodig achten voor hun activiteit. Als resultaat verkregen we een gedeeld kader dat de ruimte van Hostel H voorstelt. De stopmotion geeft een weergave van de activiteiten per doelgroep. Nadien wordt een mogelijke voorstelling gedaan van de doelgroepen in een gedeelde ruimte.

Voor de derde fase zijn we bezig met het ontwikkelen van een modulair systeem gebaseerd op nomadic design, zeer eenvoudige doe-het-zelf objecten. Dit systeem kan verschillende afmetingen hebben en gebruikt worden voor diverse doeleinden. Hiedoor kan iedere doelgroep dit voor zijn eigen activiteit benutten. Een voorbeeld hiervan is eveneens bijgevoegd. Tegen de volgende werksessie willen we een aantal voorbeeld modules uitwerken in maquette en in werkelijke grootte. De uitgenodigde personen (van verschillende doelgroepen) kunnen op dat moment aanpassingen doen en suggesties geven om zo de modules te optimaliseren.

Op 9 december organiseert Repair Café hun maandelijkse activiteit. Op deze dag willen wij ook de mensen van de andere deelinitiatieven uitnodigen om de reeds gemaakte modules te gebruiken en nieuwe te ontwikkelen.

Runkstenaren delen in hostel H werksessie maandag

boxes

“we spelen een spel in runkst”

Om ons onderzoek verder te zetten, zijn we opzoek gegaan naar concrete cijfergegevens van Runkst zelf. Zo kwamen we te weten hoeveel procent van Runkst bebouwd is en wat in de toekomst als woongebied zal worden aangeduid. Het was voor ons overduidelijk dat het aantal inwoners de afgelopen jaren enorm gestegen is en dat dit de komende jaren ook zeker zal blijven toenemen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we bewust omgaan met dit toekomstscenario? We vonden het belangrijk om dit voelbaar te maken voor de inwoners van Runkst. Het is interessant om stil te staan bij het gegeven van de parking en de groene (publiek of privé) ruimte. Wat gebeurt er hier mee als het aantal woningen en bewoners gaat stijgen? Gaat het groen helemaal verdwijnen? Of kunnen we hier samen over nadenken en compromissen sluiten?

Om dit gegeven tastbaar te maken, hebben we een spel gemaakt waar iedereen aan kan deelnemen. Het spel bestaat uit een houten plaat waarop huisjes zijn aangebracht in verschillende lagen. Deze huisjes vertalen zich in een bouwblok en een straat met rijwoningen. Alles in het spel is verplaatsbaar. Er zijn drie doosjes: ééntje met groene elementen (bomen, gedeelde tuinen, groene straten..), ééntje met woningen (in lagen) en ééntje met parkeerplaatsen (centrale parking, ondergrondse parking, cambio..). Er zijn dus drie teams en elk team moet zijn doosje met elementen op het bord plaatsen. Dit kan enkel door met elkaar te onderhandelen en samen een toekomstscenario uit te werken. Op deze manier kunnen de participanten op een zowel visuele als tastbare manier reflecteren over de huidige en toekomstige woonsituatie.

Axonometrie definitief  IMG_2424  IMG_2415

BEVANGEN IN ZIJN GRENZEN

In ons huidig onderzoek zijn we verder gegaan door de begrenzingen van Runkst te benaderen. De hoofdopzet van ons onderzoek is het zichtbaar maken van een groene verbinding en om de stad te verbinden met Runkst.

Afgelopen week ontwikkelden we een scenario waarbij we de open ruimte aan de grenzen van Runkst vervangen door een groenstructuur. Deze zou een fietsverbinding kunnen worden of een park. Een andere invalshoek zijn de groene parken en de ingesloten tuinen die verspreid liggen in Runkst. Door deze te verbinden zou de doorlaatbaarheid van Runkst enorm verbeteren. Deze kunnen ook aansluiten op deze groene gordel zodat verbindingen op verschillende schalen ontstaan.

Volgende week zoeken we verder naar mogelijke scenario’s om Runkst buiten zijn grenzen te doen treden.

Runkstmap

 

Open structure op het Sint-Hubertusplein

Maandag 6 november was er een tweede evaluatiemoment waarbij we mensen van Runkst en de stad Hasselt uitnodigden om in interactie te gaan met een interventiemodel rond het Sint-Hubertusplein. We bespraken de mogelijkheden van lokale en niet-lokale deeleconomieën en de ruimtelijke gevolgen van een structuur die we willen inbrengen op het Sint-Hubertusplein. Voor dit evaluatiemoment werkten we een 3D model uit waar men verschillende structuren kon plaatsen op het plein zoals: het binnenplein, het centrale object, de toren, … Anderzijds wouden we een confrontatie aangaan waarbij 2 wegen langs het plein onderbroken werden waardoor het groen meer in interactie kon gaan met de buurt. Dit leidt anderzijds tot een gevolg dat men niet meer met de auto tot aan het huis kan rijden. Tijdens onze discussie kwamen we uit op een nieuw model ‘het grid’ waarbij het groen, dat niet verloren mag gaan, een belangrijke factor blijft spelen op het plein en waarbij in functie van de tijd er nieuwe structuren verder kunnen ontwikkelen op het plein. Anderzijds werd er ook ingegaan op de Sint-Hubertuskerk, die iets verder gelegen is maar inmiddels ook leegstaat. Hoe kunnen we deze leegstaande structuur nieuw leven inblazen die ook een meerwaarde kan leveren aan het Sint-Hubertusplein. Verder was de input zeer interesssant omdat er ook een diverse groep van medewerkers aanwezig was met verschillende standpunten. Tot slot kunnen we concluderen dat de aanwezigheid van de kerk een opportuniteit kan zijn binnen ons project waarbij we 2 structuren op een verschillende manier kunnen ingevuld worden, dat de structuur die we plaatsen op het plein dat deze kan groeien op lange termijn en dat de verschillende deeleconomieën eerder uit lokale bron moeten vertrekken in plaats van grote spelers aan te trekken. Hieruit werken we een nieuwe stopmotion movie uit waarbij de verschillende structuren aan bod komen.

 

23557898_10213318981041523_214404484_o23558142_10213318984681614_1429041530_o 23627149_10213318980801517_498210485_o23626992_10213318980761516_1488170277_o

MET DE FIETS DOOR HET AUTO-WOUD

Groen lijkt in Runkst te worden weggedrongen uit het straatbeeld. Open ruimte wordt ingevuld naargelang de meest hoge noden en in Runkst is dit zonder twijfel parking.

Het bereiken van verschillende plaatsen is op bepaalde knooppunten wel problematisch, inzake dat ze een waar obstakel vormen voor de inwoners van Hasselt. De tunnels onder het spoor zijn er om de verbinding te maken tussen de stad en het gebied van Runkst. Helaas is gebleken dat deze niet altijd even toegankelijk zijn, alleszins niet even makkelijk door iedereen. We hebben de tunnels getest vanuit verschillende perspectieven en er is gebleken dat ze vrij stijl zijn en geen rekening houden met de verschillende snelheden van fietsers en voetgangers. In enkele tunnels zijn dan wel snelheidsvertragers geplaatst om de fietsers een beetje af te remmen, maar deze zijn zo gezet dat ze ook een obstakel vormen voor de voetgangers.

Het autoverkeer dat van de stad uit komt vormt ook een probleem voor het straatbeeld in Runkst. De wegen zijn vol geparkeerd met auto’s waardoor het straatbeeld eerder metalig is. Er is ook gebleken dat er veel mensen hun auto komen parkeren in de straten van Runkst om zo dan de stad in te kunnen gaan. Helaas wil dit zeggen dat het aantal parkeerplaatsen voor de buurtbewoners wordt gelimiteerd en dat ze zelfs enkele straten verder moeten parkeren om dan toch hun auto ergens kwijt te kunnen.

Daarom hebben wij gekozen om ons vooral toe te spitsen op het onderzoeken van de mobiliteit in Runkst en hoe deze door deelpraktijken eventueel kan worden versterkt. Vandaag zijn we op zoek gegaan naar de grenzen van Runkst. Het spoor, de grote ring en de Steenweg zijn elk infrastructuurelementen die het landschap sterk verknippen waardoor Runkst bijna een eiland vormt in Hasselt. Het zijn nochtans deze raakvlakken met het centrum, het station en de verbindingswegen die Runkst zoveel potentieel blijken te geven als woonplek. Wanneer deze raakvlakken en grenzen doordacht ontworpen zouden worden, zouden ze zelfs als aangename ontmoetingsplek kunnen fungeren.

Bovendien heeft Runkst een aantal interessante groene ruimten. Uit gesprekken met buurtbewoners leidden we af dat sommige prachtige plekken slechts door weinigen gekend zijn. Dit is niet verwonderlijk als je opmerkt hoe verborgen deze soms wel niet zijn. Ze worden omgeven door een dichte bebouwing en de toegangen zijn bijna niet zichtbaar in het straatbeeld. We hebben zulke plekken in kaart gebracht om een idee te geven van hoeveel kwalitatieve groen ruimte er wel niet is . De afstand tussen de verschillende ruimten is in tijd zeker te overbruggen, men kan zelfs vlotjes de Ikea bereiken.

We zijn onze tocht begonnen door het spoor te volgen, een van de eerste begrenzingen in Runkst. De al eerder besproken tunnels blijven problemen geven, daarom hebben we eens getest hoe het is om over de brug heen te fietsen.  Na een fietstocht over de brug, vergelijkbaar aan een bergetappe in de ronde van Frankrijk,  zijn we in Runkst geraakt. In het begin was het een beetje moeilijk om het spoor te kunnen volgen aangezien vele tuintjes hier op aansluiten. Maar enkele meters verder was er een mooi pad waarlangs we samen met het treinspoor konden fietsen richting de grote ring . Dit parcours bevatte verschillende toffe ontdekkingen zoals de volkstuintjes en vele verborgen speeltuintjes. Eenmaal de grote ring gepasseerd fietsten we richting Ikea.

Als astronaut in het spoorlandschap, zo hebben we onze tocht benadert en hebben we veel nieuwe ontdekkingen gedaan.. Het dichte auto-oerwoud Runkst dat ik eerst had leren kennen is nu veranderd in een aaneenschakeling van ervaringen en mooie uitzichten. Het straatbeeld dat eerder is besproken kan nogal misleidend zijn. Hierdoor ervaren inwoners van Runkst hun wijk als dichter bebouwd dan het in feite is. Door enkele grenzen open te trekken, zou wandelen of fietsen door Runkst een heel andere beleving kunnen worden.

 

22135339_1833250723358314_6256537777418618364_o 22255134_1833252696691450_7766038973477579061_o 22790670_1856542814362438_1723071697_o

 

 

WONEN GROEN PARKEREN

Om zoveel mogelijk over de woonwijk in Runkst te weten te komen, zijn we de inwoners (die we tegenkwamen op straat) gaan interviewen. We hebben hiervoor een strategie uitgewerkt zodat dit vlot en efficiënt zou verlopen. Deze strategie/aanpak gebeurde in verschillende fasen. Zo hadden we 4 hoofdvragen voorbereid die we telkens opnieuw aan de mensen stelden.

  • Hoe wonen jullie en wat is jullie levenspatroon?
  • Woondroom: Hoe zouden jullie willen leven/wonen?
  • Voor- en achterkant van de woning: woon- en leefdromen buiten de woning.
  • Relatie met de buren? Zijn er overeenkomsten? Worden er dingen gedeeld ? Of zijn er misschien mogelijkheden tot delen?

Ook hadden we voor deze interviews een maquette uit papier gemaakt zodat het voor de inwoners duidelijk was waar het over ging. Zo konden ze met de meubels spelen en deze verplaatsen naargelang de woning was ingedeeld. We hadden apart nog kaartjes gemaakt met daar typerende woorden op die de mensen dan in de straat of in de tuin konden plaatsen. Zo kregen wij ook een beter beeld van de wensen i.v.m. tuin, straat, parkeren, wonen enzovoort. Zo zijn we tot 4 families gekomen en deze hebben we dan verder uitgewerkt. We hebben elke familie een kleur gegeven en hier hebben we dan een overzichtelijke schema van gemaakt. Dit hebben we dan verwerkt in een stopmotion als voorlopige eindresultaat.

Ons doel is om het probleem wonen-groen-parkeren verder te onderzoeken. Dit gaan we doen op basis van cijfergegevens in Runkst. Wanneer we deze verzameld hebben, willen we verschillende scenario’s/mogelijkheden gaan uitwerken en hiermee terug naar de families gaan om hierover na te denken en te praten. Op deze manier kunnen er misschien interessante ideeën uitgewisseld worden.

Gele snede (1) Groene snede Rode snede (3) Blauwe snede

 

Iedereen deelt in Runkst

Wat?
“Iedereen deelt in Runkst” is een project van architecten, ontwerpers en kunstenaars die de lounge van Hostel H innemen om samen met Runkstenaren, Hasselaren en de internationale gemeenschap na te denken over manieren van delen; samen wonen en samen zijn. We gebruiken de grote ramen van het hostel om te tonen hoe Runkstenaren op inspirerende manieren ruimte delen met elkaar: een fietsparkeerplaats, een tuin, een ijskast, een route… Dit vormt de basis om samen nieuwe manieren van fysiek en online delen in de stad vorm te geven. Vragen die centraal staan zijn: Hoe deel jij ruimte? Wat willen je delen en wat niet? Hoe willen wij delen in de toekomst? Moeten we onze ruimte daar anders voor inrichten?

Wie?
Het project is een samenwerking tussen de Faculteit Architectuur UHasselt, a2o architecten, stad Hasselt, the School, Architectuurwijzer en de burgers van Hasselt.

Contact?
liesbeth.huybrechts@uhasselt.be of 0486158840.

Wanneer?
Elke maandag vanaf 25/9 nemen we Hostel H in om aan dit project te werken.

Team:
Liesbeth Huybrechts, Oswald Devisch, Teresa Palmieri, Ann Petermans (UHasselt), Bart Hoylaerts, Jonas Knapen (a2o), Roel De Ridder (Architectuurwijzer), Katrien Schaerlaekens, Lore Motten en Koen Knevels (Stad Hasselt)