Hergebruiken van ideeën en materiaal

De eerste basisprincipes werden gisteren al vastgelegd. De grote vraag van vandaag : Hoe gaan we dat nu concreet uitwerken? We zaten met de handen in het haar maar gelukkig kwam er veel volk over de vloer vandaag. Door de input van de begeleiders kwamen we tot de conclusie dat we het wel wat groter mochten zien. De schaal mag ons zeker niet afschrikken!

We staken de koppen nog eens bij elkaar en keerden terug naar één van onze eerste ideeën. Met de nodige schetsen, moodboards en afmetingen creëerden we een helder concept voor de pitch van vrijdag.

Tijdens de namiddag trokken we naar het achterliggende industrieterrein op materialenzoektocht. Zo werden we goed ontvangen bij zowel een hout- als aluminiumbedrijf waarvan we de overschotten mochten gebruiken. Opnieuw een zeer productieve dag dus!

 

Kom gezellig zitten!

Vandaag werden we rustig wakker met een korte documentaire die je kan bekijken in de ZLDR Luchtfabriek. De video gaf ons beknopt wat meer informatie over de geschiedenis van de mijnsite met verder ook enkele getuigenissen van de mijnwerkers. Daarna besloten we de omgeving te verkennen. Zo kwamen we terecht in een wijk met de vroegere arbeiderswoningen. Midden in de wijk bevindt zich een klein pleintje met speeltuigen, veel groen, een café en een paar kleine herdenkingsmonumenten. We spraken met enkele ex-mijnwerkers die op het terras van het café zaten. Ze wisten ons te vertellen dat er in het parkje vaak mensen zitten en indien er meer sfeer op het Marktplein zou zijn, ze ook naar daar zouden trekken.

Dat gegeven klonk ons bekend in de oren. Tijdens de bevragingen van gisteren kwamen de thema’s zoals meer groen, meer events, meer zitgelegenheid ook vaak aan bod. We besloten om deze reden een klein experiment uit te voeren. Indien er meer zitgelegenheid op het plein zou zijn, zouden de mensen dan ook effectief op het plein komen zitten?

Tegen de middag stonden er op het Marktplein een zestal tafels met banken en stoelen en als extra een krijtbord met de tekst ‘Kom gezellig zitten’. Wijzelf namen ook plaats aan een tafeltje zodat we de rest goed konden observeren. Al snel kwamen er twee vrouwen van het volwassenenonderwijs aan een tafeltje zitten. Kort daarna volgde er nog een groepje en zo waren er toch een paar tafeltjes in gebruik. Experiment geslaagd dus!

Groep 1 uit Zolder met het krijtbord.

Tijdens de namiddag hebben we opnieuw de koppen bij elkaar gestoken. Gezien onze bevindingen vinden we het toch heel belangrijk dat we iets kunnen doen voor de maatschappij. Het is ten slotte de lokale gemeenschap die zich aangetrokken moet voelen door het plein. Het is dus van belang dat we zowel een zitgelegenheid als meer groen moeten betrekken in ons live project. De ideeën waren zeer uiteenlopend dus besloten we om elk apart een idee uit te werken en het nodige opzoekwerk te verrichten. Op die manier kunnen we morgen een frisse start nemen en alle ideeën samenleggen om zo tot een concreet geheel te komen!

Wij zijn alvast benieuwd!

DAG 1 & 2: VERKENNING MIJNSITE

DAG 1: OP VERKENNING

Ons avontuur op de mijnsite ging van start op 21 september 2021. Op deze eerste dag kregen we een uitgebreide uitleg over de site en al zijn facetten. We werden rondgeleid in de ZLDR luchtfabriek en het cultureel centrum, om daarna kennis te maken met het vroegere dodenhuisje en de voormalige infirmerie, waar nu verschillende organisaties (ElaN, het JAC, de kringloopwinkel..) in ondergebracht zijn. Ook bekeken we samen het centrum voor volwassenenonderwijs, die zich ook op de site bevindt en waarvan zelfs enkele leslokalen zich situeren in het mijngebouw.

Na afloop van de introductie namen we een korte middagpauze om er vervolgens met veel enthousiasme meteen in te vliegen. We bedachten wilde ideeën, maar beseften al gauw dat we beter een eigen onderzoek op locatie uitvoerden.


brainstormsessie met post-its

Om verschillende meningen te horen, besloten we mensen aan te spreken. We interviewden vooral toevallige passanten, die ons wisten te vertellen dat ze deze locatie niet wisten liggen en hier toevallig terecht waren gekomen. De signalisatie was niet goed. Ook zou het goed zijn om een plek te voorzien voor kinderen.

Na de interviews spraken we een vrijwilliger aan die in het ZLDR luchtfabriek tewerkgesteld staat. Enthousiast vertelde hij ons over het museum. Hij stelde ons ook regelmatig de vraag ‘hoe deden ze het vroeger?’ . Deze zin zette ons aan het denken binnen het live project en werkte inspirerend.

toegang ZLDR luchtfabriek

DAG 2: VERDER ONDERZOEK

Op dag 2 startten we wederom met het verder onderzoeken van de site, waarbij ook het interviewen van mensen hoorde.

Zo spraken we Myriam aan, die onderweg was naar de kringloopwinkel. Ze gaf aan dat ze het jammer vond dat het plein veel leegstaat en was verwonderd dat er maar 2 keer per maand een markt doorgaat. Samen met ons dacht ze na over verbeteringen, waaronder sportactiviteiten, winkels, activiteiten voor jeugd, meer horecagelegenheden.. En vooral MEER leven op het plein! Ook zei ze dat het slecht gesignaliseerd was en dat zelfs de kringloopwinkel moeilijk te vinden was. Als laatste vergeleek ze het met BE-mine, de mijnsite in Beringen, waarvan ze vond dat deze meer leefde met al zijn verschillende functies. Een boeiend gesprek waaruit bleek dat het plein iets mist.

Hierna brainstormden we over ons idee, schoten we enkele beelden voor ons filmpje en gingen we door met analyseren van de plek om deze beter te kunnen begrijpen.

onze werkplek bij de container

Van mijn tot plein

Onze eerste dag op locatie!

Na de introductie van gisteren kregen we vandaag meer informatie over de locatie zelf. Tijdens de gepassioneerde rondleiding op de mijnsite van Zolder door Tom Michielsen en Paul Boutsen maakten we kennis met de verschillende onderdelen van de site. Zo liepen we door de ZLDR Luchtfabriek en het cultureel centrum MUZE. Daarnaast kregen we ook extra informatie over de organisaties en verenigingen gevestigd in de andere gebouwen waaronder CVO De Verdieping, de Kringwinkel, JAC, VDAB, ElaN Languages, The Velvet Factory, Emino, RIMO Limburg, SVK West-Limburg, WATT 17 en nog veel meer!

Na de rondleiding begonnen we onmiddellijk te brainstormen. Omdat het voor de meesten onder ons een eerste kennismaking met de site was gingen we op pad om mensen in de buurt te bevragen.

Zo spraken we met enkele dames (Reinhilde, Kristien, Sara en Kristel) die gezellig iets zaten te drinken op het terras van MuzeCAFE. Ze vertelde ons over hoe charmant ze het plein vonden. De bewaarde schouw en gebouwen geven een leuke sfeer aan het plein en is daarnaast ook makkelijk bereikbaar en voorzien van een grote parking. Toch hadden ze graag nog wat meer groen gezien op het plein. Verder kon er volgens hun ook meer levendigheid op het plein gecreëerd worden door bijvoorbeeld wat bankjes te plaatsen of een kleine speeltuin voor kinderen.

Ook zijn we bij de organisaties en verenigingen gaan aankloppen om te luisteren naar hun input. Istevan, werknemer van de Kringwinkel, wist ons te vertellen dat op de dagen wanneer de multiculturele markt doorgaat er ook een extra toestroom naar de winkel ontstaat. De grootte van het plein is ideaal voor de markt maar ook voor andere evenementen. Istevan had graag nog wat meer horeca op het plein gezien zodat er meer dynamiek ontstaat op de dagen dat er geen evenementen doorgaan. Hij vertelde ons bijvoorbeeld dat de klanten en de fietsers van de fietsroute vaak vragen naar een eetgelegenheid.

Het werd al snel duidelijk : Het plein mist nog iets. Na overleg binnen ons groepje kwamen we tot de conclusie dat de functie van het plein als een ‘verbinding’ geoptimaliseerd kan worden. Zo verbindt het plein de verschillende organisaties op de site, het plein kan dienen als circulatie om twee plekken met elkaar te verbinden, een verbinding tussen culturen door de multiculturele markt, een verbinding tussen de mijnsite en de lokale gemeenschappen of een plek van ontmoeting waar mensen met elkaar verbinden.
Kortom, met ons live project willen we onderzoeken hoe we de lokale, ruimtelijke en sociale verbanden met de voormalige mijnsite kunnen versterken.

Het lege Marktplein met op de achtergrond de ZLDR Luchtfabriek en cc MUZE met MuzeCAFE.

To be continued!

LP ‘Informal Retail’ (Zolder)

de multiculturele markt op de voormalige mijnsite Zolder

‘Informal retail’ is een vorm van retail die tijdens Covid in Zuid-Afrika een enorme stijging kende. Het betreft retail waarbij mensen via een standplaats/kraam hun spullen ‘informeel’ gaan verkopen. In Kaapstad is het zo dat deze vorm van retail gedoogd wordt en dat er zelfs specifieke locaties voor geselecteerd worden, o.a. in de omgeving rond het ‘nieuwe’ station. Informal retail zal in academiejaar 22-23 het thema vormen van een parallelle ontwerpstudio tussen de opleidingen interieur aan de UHasselt fac ARK (BE) en CPUT (ZA). Als voorafname op deze parallelle ontwerpstudio wil het live project de potenties van informal retail onderzoeken als gemeenschapsvormende activiteit in Belgische context.
De tweewekelijkse multiculturele markt op de voormalige mijnsite van Zolder, is enerzijds een fenomeen op zich en trekt een publiek van ver buiten de gemeentegrenzen. Anderzijds is het vandaag nog één van de weinige linken tussen de mijnsite en de lokale gemeenschappen van verschillende origine in het residentiële weefsel – de cité’s- rond de mijn-site. De mijnsite heeft verder heel weinig betekenis in de lokale gemeenschap. Het live project onderzoekt of ‘informal retail’ een middel is om de lokale ruimtelijke en sociale verbanden met de voormalige mijnsite te versterken.