DAG 8 – PRESENTEREN MAAR!

Na twee intensieve kunnen we met trots ons harde werk te tonen. De voormiddag was al snel gevuld met nog enkele voorbereidingen voor ons toonmoment voor het publiek. Om 13u beginnen we met ons ‘Pietje Paters Pannenkoekenevenement’, dat plaatsvond aan het bassin in Vlasakker. Als snel kregen we bezoek van verschillende studenten die een gratis pannenkoek kwamen eten tijdens hun pauze en kwamen genieten van het mooie stukje groen. Veel van hun waren verbaasd van het natuurgebied omdat ze er nog nooit geweest waren of zelfs van gehoord hadden. Ze waren positief verrast van onze ingrepen en vertelden ons dat ze het groengebied zeker verder willen verkennen om tijdens hun pauzes eens plaats te nemen op onze zelf ontworpen houten zitelementen en elementen op het water!

Namiddag sloten we het live project effectief af met een presentatiemoment voor enkele genodigden van de stad Kortrijk samen met enkele begeleiders. Afronden deden we met een wandeling door het mooie Vlasakker aan de hand van onze routes die we creëerden, gevolgd door een drankje.

Tot slot hopen we dat we aan de hand van dit live project Vlasakker een mooie kans bieden om verder in de kijker gezet te worden. We nodigen jullie allemaal uit om zeker eens een kijkje te nemen in dit prachtig stukje groen!

Bekijk zeker ook eens het filmpje en de interactieve kaart!

Filmpje (Filmpje Vlasakker Live Project)

> Interactieve kaart (Kaart Vlasakker)

 

DAG 7 – HECTISCHE DAG!

De laatste dag voor onze slotpresentatie, die morgenmiddag plaatsvindt. Het was een hectische dag en het weer zat tegen wat het proces niet makkelijk maakte voor ons. Het bouwen werd verder gezet door enkele studenten en onze ideeën kregen effectief vorm.

In het Circulab aan de Kulak campus werd de hele dag aan de houten elementen en richtingaanwijzers gewerkt om deze in elkaar te zetten. Ons idee van de gekleurde stenen kreeg ook vorm na het beschilderen van een een zak vol witte keien. De cartografen werkten nog aan de laatste puntjes voor de interactieve kaart en de regisseurs rondden hun eigen geschreven verhaal over Pietje Pater af om deze als basis te gebruiken voor ons filmpje.  Er moesten nog enkele zaken geregeld worden zoals verschillende gereedschappen. Door gebrek aan transport werd er dan toch wel 6 km gefietst met een bosmaaier. Ook de zoektocht naar gasvuurtjes voor ons pannenkoeken evenement tijdens de slotpresentatie werd eindelijk afgerond. De poster werd eveneens afgewerkt en uitgeprint om deze te verspreiden aan de Kulak en Vives campussen. 

Op het eind van de dag werden onze ontwerpen ter plaatse geplaatst en getest! De richtingaanwijzers boorden we in de grond aan de toegangspunten en verspreidden we binnen het gebied op de verschillende routes. De houten elementen verspreid over de door ons uitgekozen ‘verborgen parels’.  Zo werden de houten platformen geplaatst in het water. Dit was een zeer spannend moment voor ons omdat we niet zeker waren of dit zou lukken maar ze zijn stevig en blijven staan!

 

DAG 6 – BOUWEN MAAR!

Vandaag bevinden we ons in het ‘Maaklab’ aan de campus Kulak om deze uit te voeren in de verschillende materialen die we troffen. De voormiddag is al snel gevuld met het uitzagen en op maat modelleren van de benodigde materialen. De mobiele modules worden opgebouwd uit houten balken en plankjes. De richtingaanwijzers worden eveneens uitgevoerd uit houten plankjes die met verf omgevormd worden tot gekleurde pijltjes, met per route een verschillende kleur.

Tegelijk beginnen we met het opschonen van de paden die er momenteel zeer verwilderd bijliggen. Dit bleek ook uit de interviews met wandelaars maar ook omwonenden en studenten die aanhaalden dat Vlasakker hun onbekend is omdat de toegangen maar ook routes doorheen het groengebied onduidelijk zijn en niet erg uitnodigend.  Aan de hand van verschillende rondwandelingen binnen de site registreren we verschillende routes doorheen Vlasakker om zo hun afstanden en tijd nodig om deze af te leggen te registreren. Zo kunnen we de routes correct op kaart te brengen. Met onze richtingaanwijzers en interactieve kaart geven we deze weer zodat wandelaars maar ook bijvoorbeeld studenten tijdens hun pauze hun eigen wandeling gemakkelijk kunnen uitstippelen. Door de duidelijke routes willen we verbindingen creëren met de toegangspunten en de ‘verborgen parels’ die we hebben uitgekozen.

Namiddag hielden de journalisten en cartografen een bespreking met begeleidster Barbara over het abstract en de kaart.  Voor de kaart is het belangrijk om nog meer in contact te komen met omwonenden en studenten om verschillende opvattingen te registreren. We gingen verder op pad om dit contact op te zoeken. Ook begeleiders Frank en Peter kwamen op bezoek en zo werden er nog enkele kleine aanpassingen uitgevoerd. Het ontwerp van de modulus werden lichtjes aangepast. Klaar om deze effectief te bouwen morgen!

DAG 5 – ONTWERPEN

De start van een nieuwe week. We finaliseren ons ontwerp naar uitwerking toe. We kwamen allemaal samen in The cube op de Vives Campus. Na groepsoverleg kwam een taakverdeling, waarbij iedereen terug in zijn rol stapte en eveneens de rol van ontwerper op zich nam. De ontwerpen die hieruit volgden waren een toegangspoort en mobiele houten modules. 

De toegangspoorten zullen dienen als herkenningspunt aan verschillende toegangen van Vlasakker, zoals deze aan de campus Kulak, campus Vives en het Gerstepad. Een eerste ontwerp van zo’n toegangspoort zagen we als een groter kader gevolgd door een kleiner kader, die met elkaar worden verbonden met touw in verschillende kleurtjes per locatie. Op die manier wordt men vanaf de buitenzijde precies in het natuurgebied getrokken. Na overleg met Barbara bleek dat het ontwerpen van een ‘poort’ misschien wel een te letterlijk opvatting werd. Het doel werd al snel om verschillende herkenningspunten te ontwerpen die duidelijk zijn en een nieuwsgierigheid uitlokken, maar toch niet te letterlijk. Na een verdere brainstormsessie kozen we ervoor om te werken met richtingaanwijzers die aan de hand van verschillende kleuren verschillende routes uitstippelen doorheen Vlasakker en leiden naar enkele door ons uitgekozen ‘verborgen parels’: ‘de put’, ‘het bassin’, ‘de boom’.  Deze worden met een QR code verrijkt die gelinkt is aan een interactieve ontdekkingskaart van de site zodat bezoekers op eigen houtje Vlasakker kunnen gaan verkennen.

De modules werden na de begeleiding dieper uitgewerkt. De modules bestaan uit houten kubusjes die men op verschillende manieren kan gebruiken, ze kunnen omgetoverd worden tot zit-, eet- en speelelementen. Doordat de houten elementen mobiel zijn, kunnen bezoekers deze meenemen naar hun favoriete plek die ze ontdekken tijdens het bewandelen van de verschillende routes in Vlasakker. Hier ontstond ook het idee om gekleurde stenen te gebruiken. De gekleurde stenen vormen aanduidingspunten waarmee we bezoekers willen aanzetten om het door ons gecreëerd fictief figuur “Pietje Pater” te helpen om nog meer unieke plekjes binnen het natuurgebied te ontdekken.  Door het gebruik van de modules en de stenen starten we een interactief proces waarbij mensen op zoektocht gaan binnen Vlasakker.  Iedereen kan zijn eigen ontdekte en unieke plekje samen met een houten module of een gekleurde steen registeren via een instagram post met de hashtag #Vlasakker. Zo kan de stad achteraf zien welke plekjes bewonderd worden in Vlasakker en waar mensen zich thuisvoelen. Op deze manier maken we de ontdekkingstocht een open en gezamenlijk proces dat blijft verder lopen na dit live project, in het verdere toekomsttraject voor Vlasakker. 

Om deze ontwerpen waar te maken, werd het zoeken van materialen een volgende opdracht. Voor de kubussen en richtingaanwijzers werd er gezocht naar hout en verf. Ook mochten we enkele materialen van de scouts Kortrijk lenen. 

De cartografen hielden zich bezig met het uitwerken en verder detailleren van de kaart, maar ook Pietje Pater kreeg steeds meer karakter in het verhaal en aan de hand van tekeningen. De regisseurs verwerken hem ook steeds meer in het filmpje, waardoor het verhaal één geheel begint te vormen. 

Na veel brainstormen zijn we tot concrete ontwerpen gekomen, die we morgen effectief gaan uitvoeren. Stay tuned!

DAG 4 & WEEKEND – PITCHMOMENT EN MATERIALEN ZOEKTOCHT

We sluiten een week gevuld met verschillende brainstormsessies en een hoopvol ideeën, af met een pitch moment op vrijdagnamiddag. We presenteerden voor het eerst ons werk aan diverse begeleiders en enkele actoren binnen het stadsbestuur van Kortrijk. Aan de hand van de positieve feedback die we ontvingen, staan we klaar om ons weekend in te zetten en onze ideeën gedurende volgende week verder uit te werken en te realiseren voor ons eindevenement dat we organiseren op donderdag 30 september.

pitchmoment

Tijdens het weekend gingen we reeds op zoek naar mogelijke materialen die we kunnen gebruiken voor de ‘installaties’ die we willen ontwerpen en neerzetten in de Vlasakker.

DAG 3 – GROENE PARELS

De voormiddag was gevuld met een nieuwe brainstormsessie om onze ideeën verder te concretiseren. Hieruit volgde dat het belangrijk is om individueel op ontdekking gegaan naar ‘groene parels’ op de site. We deden dit individueel omdat iedereen een plek anders ervaart of interessant vindt. Uit onze zoektocht hebben we binnen het groengebied verschillende unieke plekken gevonden. Deze zijn nu volledig overgenomen door de natuur, waardoor ze wat verloren lijken te liggen in de Vlasakker. Ons doel is om deze uitgekozen plekken duidelijker, maar ook aantrekkelijker te maken. Door enkelen gekozen plekken aan te pakken en de paden tussen deze plekken eveneens vrij te maken, ontstaat een soort zoektocht wat een nieuwsgierigheid opwekt binnen het Vlasakker. 

Het aanpakken kunnen we doen door subtiele ingrepen. Dit bijvoorbeeld door een ontmoetingsplek te creëren, door het voorzien van ‘natuurlijke’ zitplekjes, speelelementen en dergelijke. Zo worden buurtbewoners, jeugdbewegingen en studenten meer aangetrokken door de Vlasakker dat voor hun op dit moment niet bekend terrein is. In groep hebben we gekozen om te focussen op volgende locaties:

Een eerste bevindt zich aan het waterbassin dat omgeven is door bomen. Als groep vinden we dit de meest unieke locatie binnen de Vlasakker. Ook uit verschillende interviews blijkt dat veel mensen die naar de Vlasakker komen, tijdens hun wandeling of tijdens hun pauze zich graag begeven richting het water. Water trekt aan en zou ideaal zijn voor het creëren van een aangename ontmoetingsplek. Ons idee is om hier een langgerekt plateau over het water te ontwerpen dat men kan betreden, waar men kan zitten, zodat men effectief door het water omringd kan worden voor een optimale beleving.

bestaande situatie – waterbassin
impressie ingreep – waterbassin

De tweede locatie ligt aan een imposante boom, de boom kan voor verschillende functies ingezet worden: een speelplek voor kinderen, waarbij er netten of schommels aan de boom gehangen kunnen worden. Of we plaatsen verschillende bankjes rondom de boom, zodat deze plek interessant wordt voor wandelaars die willen rusten. 

bestaande situatie – imposante boom
impressie ingreep – klimnetten
impressie ingreep – schommel
impressie ingreep – zitbank

Een derde locatie is een brug, deze is verwilderd door de natuur. Als men op de brug staat heeft men aan beide kanten een mooi uitzicht, maar door de verwildering is het geen aangename plek om hier te blijven staan. Het opruimen van deze plek maakt het aangenamer om er stil te staan en te genieten van het uitzicht. Het creëren van een aangename ontmoetingsplek kan met kleine ingrepen tot stand komen door het plaatsen van enkele zitelementen, eventueel in te kleden met een pergola of overkapping.

bestaande situatie – brug
impressie ingreep – brug

De vierde locatie is een open ruimte binnen een bos. Deze ligt afhellend van een bestaand pad en vormt nu een verborgen plek omringd door bomen. De open ruimte is door de hoge grassen onbereikbaar. Als ingreep willen de open ruimte terug vrij maken en plaats maken voor een zitruimte tussen de bomen met bijkomend natuurlijke speelelementen zoals boomstammetjes waar men over kan lopen en netten of kabels die gespannen worden tussen de bomen om een soort speelveld te creëren. 

bestaande situatie – ‘open’ veld
impressie ingreep – zit -en speelelementen

Om deze routes te verduidelijken zijn te werk gegaan aan de hand van twee kaarten, één 2D kaart en één 3D kaart. De kaarten geven inzicht over de bestaande situatie van Vlasakker.

3D kaart

Voor een verdere uitwerking willen we de kaarten uitbreiden waarbij de ‘groene parels’ aangeduid, om een soort van schatkaart te creëren waarbij men de verschillende plekjes moet gaan opzoeken. Met deze aanpak willen we een beleving creëren binnen de Vlasakker om zo verschillende groenplekken maar ook doelgroepen samen te brengen. Een verbinding tussen mens en natuur.

Deze productieve dag ronden we af met een taakverdeling voor de pitch die morgen volgt. 

 

DAG 2 – ON SITE

Na een vruchtbare eerste dag, startten we vol goede moed aan dag 2.

We zaten samen in de Warande waarbij we onze eerste indrukken op tafel gooiden. Hieruit ontstonden enkele ideeën, we gingen meteen aan de slag. De cartograven brachten de getuigenissen en het gebied in kaart, de regisseurs creëerden een storyboard. Na een gezellige lunch kwamen Frank en Peter op bezoek. Zij zorgden ervoor dat onze ideeën meer vorm kregen.

brainstormsessie

Van hieruit gingen we op verder verkenning on site, op zoek  naar verborgen parels die we kunnen meenemen in ons project. Ook uit deze rondwandeling konden we opmaken dat deze site geen bekend terrein is van omwonenden. De enkelen personen die we tegenkwamen hebben we geïnterviewd. We kijken ernaar uit hoe onze ideeën morgen verder evolueren.

DAG 1 – OP VERKENNING IN VLASAKKER

Vandaag bevinden we ons in Kortrijk voor de effectieve de kick-off van ons Live Project. Wij, als 2de master studenten aan de Universiteit Hasselt, zullen als groep ‘Kortrijk Overmorgen’ werken in het natuurgebied De Vlasakker in Kortrijk. 

Vlasakker is een open ruimte gebied gelegen tussen 2 onderwijscampussen en
enkele woonwijken. Het vormt een verbinder tussen mens en natuur en tussen wetenschap, onderwijs en wonen. 
In het live project onderzoeken we hoe Vlasakker een betekenisvolle schakel en ontmoetingsplek kan worden tussen de omliggende woonwijken en de universiteitscampussen.

Deze morgen werden we verwelkomd door enkele bestuursleden van de stad Kortrijk: Brecht, Katrijn en Bruno. Zij gaven ons een presentatie en een rondleiding op de site. Volgens hun is één ding helder: Kortrijk heeft veel verschillende kwaliteiten en wil deze ook in de kijker zetten. Kortrijk wil meer stad zijn, meer open ruimte creëren en kwalitatief groeien door zich te ontwikkelen als een verbonden, groenblauwe en ondernemende stad. Ook Vlasakker maakt deel uit van hun ontwikkelingsplan dat in de toekomst uitgebreid tracht te worden tot ecologisch stadspark. Gezien de ligging en biodiverse waarde heeft de stad beslist om de komende jaren op dit project in te zetten. Het is belangrijk dat het gebied zal helpen om een eenheidsgevoel aan te wakkeren tussen de twee naastgelegen campussen. Ook zal het een zachte recreatieplek trachten te bieden aan de buurt. Deze ambities nemen wij mee in ons live project dat gedurende 2 weken zal plaatsvinden on-site.

Na de rondleiding zaten we als groep samen voor een brainstormsessie om onze eigen opvattingen en ideeën met elkaar uit te wisselen. Tijdens onze sessie werden we vergezeld door een groepje ouderen waren aan het sporten waren voor Wereld Alzheimerdag.

on site bezoek

 

Na onze brainstormsessie, werden de communicatieverantwoordelijken en journalisten verwacht op de campus KULAK. Hier verwachtte Matthias Dufour, verantwoordelijke van Studentenvoorzieningen ons. Hij gaf ons meer uitleg over hoe de studenten Vlasakker momenteel gebruiken en wat volgens hem naar de toekomst toe belangrijke aandachtspunten zijn voor de verdere ontwikkeling van het gebied: een groene, aantrekkelijke en veilige verbinding tussen de campussen en Vlasakker. De andere studenten hielden enkele interviews met buurtbewoners, waarbij het snel duidelijk werd dat Vlasakker vooral een plek is waar ze hun hond uitlaten. We kwamen tot een conclusie dat het een plek is die zeer veel potentie biedt, maar op dit moment niet ten volle benut wordt, zowel niet door buurtbewoners als studenten, en de natuur de plek heeft overgenomen. Morgen gaan we in groep verder brainstormen. Spannend!

regenwaterbassin
akkers

 

 

 

LP ‘Kortrijk overmorgen’

De onderzoeksgroep Spatial Capacity Building vormt een team met Architecture Workroom Brussels (AWB) en communicatiebureau Saved Monkey om het participatie- en communicatietraject van het mobiliteitsplan, woonplan en ruimtelijk beleidsplan in Kortrijk te verzorgen. Dat doen we (o.a.) door een participatietraject op te zetten rond 6 strategische stadsplekken waarvoor we een toekomstbeeld en toekomstacties uitwerken.
Op elke stadsplek wordt vertrokken van een specifieke uitdaging en thema om beleidsdoelstellingen op een geïntegreerde en behapbare manier te laten landen in de praktijk. De live projects fungeren hierbij als stadsinterventies waarin toekomstbeelden en strategieën worden uitgetest in de publieke ruimte op 3 (van de 6) plekken:
In de stadswijk Sint-Elisabeth of rond site Walle, twee woonwijken met een bedrijvencentrum, een school en een sportcentrum werken we rond het thema van Kortrijk als ‘een verbonden stad’ en onderzoeken we acties om duurzame mobiliteit en ontmoetingsplekken in deze wijken te versterken.
In de Warande of de kern van Rollegem werken we rond het thema van Kortrijk als ‘groen-blauwe stad’ en zetten we in op de open ruimte als productief landschap voor de water, voedsel en energieopgave.
Op de oude Van Marcke site die wordt omgevormd tot een site voor nieuwe maakindustrie of rond de Meensesteenweg in Bissegem focussen we op Kortrijk als ‘ondernemende stad’ en werken we rond waardevolle verweving van wonen en werken die beide ten goede komt.
In juni worden enkele workshops georganiseerd om over deze thema’s en plekken in dialoog te gaan met bewoners, verenigingen en ambtenaren. De resultaten van deze workshops zullen het vertrekpunt vormen voor de live projects.