3, 2, 1 … START !

DAG 1 – 16.09.19

Op maandag 16 September 2019 zijn we van start gegaan met het Live project Noord-Zuid Limburg.

Na de eerste uitleg op de UHasselt hebben we ons in twee groepen verdeeld. Om een eerste gevoel te krijgen van de locatie waar het project zich gaat afspelen zijn enkele van ons ter plaatste gegaan. Daar hebben we een rondleiding door het centrum van Houtalen-Helchteren gekregen en informatie over de toekomst rond het Noord-Zuid project.

Opvallend tijdens de wandeling was dat Houthalen gemarkeerd wordt door best veel groene zones. Hier willen ze in de toekomst nog meer op gaan inspelen door grote groene open vlakken te gaan creëren.  Daarnaast willen ze ook veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers bieden. Met onze mobiliteitshub is het dan ook de bedoeling om de zwakke weggebruiker op de eerste plaats zetten.

De andere groep heeft zich naar de Z33 te Hasselt begeven om ontwerpend aan de slag te gaan. Al brainstormend hebben we nagedacht over een eerste idee van een mobiliteitshub. Verder hebben we ook materiaal dat ter beschikking was afgebroken om te gaan hergebruiken.

Noord-Zuid, Houthalen-Helchteren

Het project Noord-Zuid Limburg, waaraan ook de onderzoeksgroep ArcK meewerkt, wil een duurzame mobiliteitstransitie vormgeven door enkele oordeelkundige ontwerpmatige ingrepen op en rond de Noord-Zuid verbinding. In dit Live project ontwerpen we op enkele locaties in Houthalen-Helchteren:

1. Duurzame mobiliteitshub: Oud Gemeentehuis (Lees meer)
We creëren een duurzame mobiliteitshub op het Cuppensplein waar mensen kennis maken met duurzame mobiliteit: fietslessen, fietsherstellen, techniek etc.;

2. Duurzaam wonen: Koolmijnlaan (Lees meer)
Het vergroenen, vertragen en meer aantrekkelijk maken van de Koolmijnlaan (“de Vennestraat van Houthalen”) en de opzet van een fietsbibliotheek,

3. Duurzame bedrijvigheid: Europark (Lees meer)
We verbinden het industriepark Europark met het groen, wonen en recreatie en de fietswegen (Industrie 2.0.).

4. Duurzame open ruimte: Oud Station (Lees meer)
We creëren een groen-blauwe kaart van de omgeving van Noord-Zuid Limburg en een vertrekpunt om die te verkennen in de buurt van het oud station van Houthalen.