Wat REST er ons?

Dag 9 – 24.09.2019

Bij aanvang van de dag verzamelden we in het NAC voor een kort overleg. Nog wat finetunen aan het logo en het in beeld brengen van de app waren onze eerste taken. Er werden ontwerpschetsen gemaakt voor elementen die nog gebouwd moeten worden. We namen een kijkje naar welke presentatiemiddelen er ter beschikking zouden staan donderdag te Greenville.

Twee groepsleden gingen bouwen aan de herkenningspunten voor bedrijven die deelnemen aan onze app. De rest werkt verder aan de wegenkaart en de visualisatiebeelden. De werking van de app begint stilaan vorm te krijgen; splashscreen, zoekerslijst, contactpagina, pick up, …

In de namiddag was het herkenningsbord gerealiseerd, de andere meubels bij de muur geplaatst en de app afgewerkt. Nu wachten voor het begeleidingsmoment met Peter en Frank om 5u. Morgen gaan we van start om 8 uur met een workshop/ ontbijtmoment samen met de bedrijven van het Europark.

   

0h appy day! 📲

Dag 8 – 23.09.2019

We hadden nog een aantal afspraken met bedrijven in verband met ophaling van materiaal, hier zijn we dan ook mee gestart. Hierna ontmoetten we elkaar terug in het NAC waar we brainstormden over onze app, met het ontwikkelen van ons logo tot gevolg. We discussieerden over de werking van de app en hoe we dit zouden visualiseren.

We ontwierpen een soort wegenkaart waarin we de deelnemende bedrijven inventariseerden, wat moet dienen als een uithangbord voor onze app. Het gebruik van de app kan toegelicht worden in drie stappen: Find, Contact en Pick-up. De rest van de dag werkten we aan de visualisatie hiervan.

0ndertussen werd er ook door twee teamleden al aan een aantal meubels gebouwd voor ons slot-event. Deze zullen als voorbeeld dienen voor wat buurtbewoners kunnen verwezenlijken met materialen uit de app.

Een gevulde dag dus!

Fietscafé

Dag 7 – 22.09.2019

Tijdens de fietsroute komen een heel aantal bezoekers langs onze materialenmuur, we bieden een drankje, chips en een babbel aan. Heel wat verbaasde blikken maar mensen lijken toch eerder afstandelijk, we begroetten elke voorbijkomende fietser maar vaak blijft reactie uit.

Er zijn toch een aantal nieuwsgierigen die stoppen en ons wat uitleg vragen, genietend van wat fruitsap of water. We doen ons best om mensen warm te maken voor ons project en nodigen iedereen ook uit op het slot-event. Een aantal voorbijgangers laten enkele indrukken ontglippen zoals: Wauw!, chique, amai en daar is wel wat tijd in gestoken.

Een geslaagde dag dus om wat te polsen bij ons publiek en dit mee te nemen naar ons eindontwerp.

PITCH!

Dag 5 – 20.09.2019

Onze dag ging van start met een pitch-moment waarop we ons proces en resultaten nog eens voorlegden. Twee van onze groepsleden gingen pitchen terwijl de rest nog wat materialen ging sprokkelen bij bedrijven.

Tijdens de pitch kregen we bevestiging dat we in de goede richting zaten; materialenbib visueel maken en focussen op onze app waren de doelstellingen.

Later in de middag hebben we Annick Meyers, de parkmanager, geïnterviewd. We vroeger haar naar eventuele toekomstplannen en problemen van het Europark, waarna we haar kort onze eigen visie toelichtten. We ontvingen lovende feedback en vol enthousiasme boodt ze aan om zelf een steentje bij te dragen door bedrijven te contacteren.

Tot slot begonnen we aan het bouwen van de materialenmuur die ons eerdere idee van een materialenbib visualiseert. Deze muur zal een stoppunt zijn op de fietsroute van zondag. De muur is een samenstelling van palletten, banden, spoelen, fluorescerend doek en schroeven. Met andere woorden; alles wat we op het industrieterrein aangeboden kregen.

DE LAATSTE LOODJES

DAG 5
De laatste werkdag voor de start van het festival van de grote baan.

Deze dag stond vooral in het teken van de afwerking en verfijning van onze constructies. Om alles perfect in orde te krijgen, kregen we extra hulp van ConstructLab.

Op het einde van de dag waren de tafel, de stoel en de vakwerken als tunnel langs het fietspad klaar voor gebruik.

 

 

OP NAAR DE LOCATIE

DAG 4

Het doel van vandaag: al het materiaal dat aanwezig was in Z33 vervoeren naar onze locatie; de fietsroute in Houthalen.

Zo konden we in de namiddag beginnen aan het echte werk; onze ontwerpen op de daarvoor bestemde plaats in elkaar steken. Het festival van de grote baan kwam steeds dichterbij, waardoor we stevig moesten doorwerken en snelle beslissingen moesten nemen. Veel toevallige voorbijgangers leken al wel aangenaam verrast over ons werk. Het werd nog een lange dag, maar zeer gezellige en productieve dag.

 

AUTOLOZE ZONDAG

DAG 6 & 7 – 21.09.19 & 22.09.19

Op zaterdag zijn er door de mensen van Noord-Zuid nog enkele voorbereidingen getroffen voor het uniek experiment op zondag.

Op zondag was de N74 Noord-Zuid verbinding, de drukste baan van de provincie, over één kilometer in beide richtingen afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. De bezoekers kregen de kans om kennis te maken met nieuwe vormen van mobiliteit. Zo waren testritten op een elektrische step mogelijk. In de namiddag van 14 tot 17 uur was er een Noord-Zuid-café op het Cuppensplein. Onder onze tentconstructie bevonden zich gesprekstafels waar mensen konden meepraten over het Noord-Zuidtracé. In dit kader waren er fietsroutes georganiseerd en konden ze met de fiets diverse sleutellocaties aandoen.

       

Ook hier kon TV Limburg niet ontbreken.

https://www.tvl.be/nieuws/uniek-experiment-in-houthalen-noord-zuidverbinding-hele-dag-helemaal-afgesloten-85180

EEN BEWOGEN DAG

DAG 5 – 20.09.19

Vrijdag zijn we begonnen met het bouwen van het tweede deel van de constructie. We hebben er dan bewust voor gekozen om het geheel in twee aparte delen te maken zodat de constructie licht genoeg zou blijven om het eigenhandig te kunnen verplaatsen.

link_video_verplaatsen_van_constructie

Terwijl het merendeel van de groep verder bouwt aan deel twee, zijn enkele van ons op de UHasselt gaan pitchen over ons project. De feedback hierop was positief en heeft het idee geleverd om de constructie op het einde van het Live project niet meteen af te breken maar als een openbaar paviljoen te gaan hergebruiken voor de jongeren van Houthalen.

  

Eenmaal klaar met de tentconstructie zijn we met het resterende materiaal op zoek gegaan naar mogelijkheden voor banken en bartafels.

   

Tussendoor is TV Limburg ook nog even langsgekomen om ons project in de kijker te zetten en reclame te maken voor het festival van de grote baan op zondag. Anke mag hier het woord voeren.

https://www.tvl.be/nieuws/zondag-picknicken-op-de-grote-baan-in-houthalen-helchteren-gemeente-voorziet-omleiding-85134

Tevreden met een eerste eindresultaat zijn we wel !

    

Zo sluiten we onze eerste werkweek nog af met een groepsfoto !