dag 8 – ‘aan alles komt een eind’

Buurtpark Hekers – Wat een afsluiter! 

Vandaag, hadden we ons finaal toonmoment in het buurtpark ‘ Hekers’, waar we onze bevindingen van de voorafgaande dialogen met de bewoners hebben tentoon gesteld. Verscheidene quotes over hoe de buurtbewoners ‘verdichting’ ervaren, werden in het park opgehangen. Nogmaals, hebben we door middel van een bamboe-installatie in het park, de aandacht willen trekken van de bewoners waar ze verwelkomd werden met een hapje en drankje. De quotes en de toolbox zorgden ervoor dat we de dialoog konden vervolgen met enkele geïnteresseerde voorbijgangers. Tijdens ons toonmoment, hebben we bezoek gekregen van verantwoordelijke van stedenbouw, sociale huisvesting en Maat-Ontwerpers, de wijkregisseur van Zwijnaarde alsook een paar proffen van de Universiteit Hasselt.

Het was een aangename dag waarbij wij ,met trots, het product van onze talrijke gesprekken konden tentoonstellen. Dankzij de uitgebreide en gevarieerde visies van de bewoners hebben wij zelf ook veel bijgeleerd bij de vele dialogen. Hierbij willen wij alle bewoners bedanken die aan dit project hebben meegewerkt.

 

Woonzorgcentrum Zonnebloem – Een warm welkom! 

Op deze laatste dag mogen wij met trots ons project waar we de afgelopen twee weken door weer en wind voor gewerkt hebben, tonen aan het grote publiek. Dit doen we op een gepaste wijze met een zelfgemaakte warme tomatensoep die op deze koude dag wel meer dan welkom is. Na enkele voorbereidingen kunnen we om 14u beginnen aan de opening van ons evenement. We kregen al direct bezoek van verschillende belanghebbenden van de stad, maar ook enkele proffen van de universiteit van Hasselt. Interessante meningen en visies werden hier besproken. Ook kregen we nog bezoek van een heleboel bewoners van het zorgcentrum die een tasje soep kwamen drinken en ook maar al te graag onze nieuw gevormde route wouden uittesten. Het enthousiasme spatte ervan af en gaf ons ook direct een enorm gevoel van voldoening. Verder kwamen ook nog enkele mensen uit de buurt nieuwsgierig kijken en in gesprek gaan met ons. Kortom, kunnen we besluiten dat we zelf zeer gelukkig zijn met de uitwerking van het project, maar ook de reacties erop, hetgeen wat voor ons toch steeds prioriteit kreeg. Onze twee hard werkende, maar sfeervolle weken zitten erop en dat zetten we graag in met een gezellige avond met zijn allen. 

Tot slot…

Wij zijn heel trots op de vordering en de uitwerking van onze projecten gedurende deze twee weken. Het was een leerrijke ervaring om deze projecten samen met de buurtbewoners te realiseren. Hierbij willen wij alle bewoners bedanken die aan deze projecten hebben deelgenomen en uitdrukkelijk  Lieve Custers die ons bij dezen intensief heeft begeleid.

Dag 7 – Na regen komt nog meer regen

Buurtpark Hekers – De ontknoping is in zicht ..

Na de succesvolle gesprekken van gisteren, viel het weer vandaag wat tegen. Hierdoor bezochten er wat minder voorbijgangers onze installatie in Hekers. We besloten om verder te werken met een alternatieve bamboe-structuur zodanig dat deze zich aanpast aan zijn omgeving.Tijdens wat opklaringen, merkten enkele buurtbewoners onze kleurrijke installatie op en vingen ze met ons het gesprek aan. We ondervonden nogmaals een verscheidenheid aan inzichten en reflecties over hoe de buurtbewoners ‘verdichting’ interpreteren en ervaren rond het buurtpark. Deze verschillende visies samen met het proces van ons project kunt u ontdekken op ons finaal toonmoment morgen vanaf 14u in het buurtpark Hekers. Hier, kunt u genieten van een lekker hapje en drankje en samen met ons de dialoog verderzetten.

 

Woonzorgcentrum Zonnebloem – Grote ver’huis’

Een dagje doorweekt doorwerken. We starten deze dag vol goede moed en verdelen direct onze krachten. Een deel van de groep begint met het voorbereidend werk op de projectsite, terwijl het andere deel het laatste materiaal gaat halen bij de groendienst. Wanneer we terug herenigt zijn, verhuizen we voorzichtig onze constructie van de vorige dag naar zijn nieuwe locatie. Ook beginnen we met het bouwen van een tweede constructie die zich niet veel verder op de locatie bevindt. 

Verder leggen we ook een bodembedekking op de Y-vormige paden die de route van de trage wegen subtiel benadrukt. Tijdens deze werken starten we ook met het maken van zitelementen voor de passerende voetgangers en/of fietsers. Deze werden ook al direct in gebruik genomen, net zoals onze wandelpaden. Ook kregen we vandaag bezoek van Lieve Custers en de wijkregisseur van Zwijnaard, zij hebben de situatie bekeken en bijgestuurd waar nodig. We eindigden onze dag met een grote opruim van het terrein en begonnen aan het voorbereiden van het toonmoment van morgen. 

 

dag 6 – onze ‘Frank’ is gevallen, we weten nu hoe het ‘Peter’ kan

Buurtpark Hekers  –  Let’s meet !

Wat een spannende dag ! Vandaag begonnen we aan de gesprekken over het concept ‘verdichting’ rond het buurtpark in de Gemberstraat. Na de verschillende pogingen van gisteren, kregen we de bamboe-structuur redelijk snel in elkaar. Het zorgde voor een kleurrijke installatie die de buurtbewoners aantrok voor de dialoog te starten.

Tijdens de opbouw van de installatie, kregen we wat onzekere maar nieuwsgierige blikken. Eens de toolbox en installatie gereed stonden, benaderden we voorbijgangers om deel te nemen aan het gesprek. Dankzij de uitgedeelde flyers van het project en de buurtbewoners die elkaar herkenden, kregen we verscheidene en talrijke reacties. Enkele bewoners waren voorstander van het verdichten met mate en zagen de meerwaarde die hier uit kan voortkomen, andere benadrukten hun verlangen naar privacy en begunstigden hun alleenstaande woning.

Het waren zeer aangrijpende en leerrijke gesprekken. Wij zien jullie graag morgen vanaf 10u aan Hekers voor de dialoog verder te zetten !

 

Woonzorgcentrum Zonnebloem – Niet om op te ‘scheppen’, maar…

Onze zesde dag was al direct een productieve dag. We werkten het plots gestopte werk van gisteren af en maakten zo een doorgang doorheen het hek en haalden al het afval uit de bomen. Terwijl haalde een ander deel van onze groep al het materiaal van de groendienst. Na meerdere keren op en af te rijden, konden we samen aan onze sjorring beginnen. Na onze meest avontuurlijke kant in te zetten, kregen we bezoek van Peter en Frank voor een begeleiding ter plaatse. Ook zoals we zelf al ervaarden, blijkt het bouwen in ‘real life’ toch vaak in contrast te staan met de oorspronkelijke ideeën op papier. We ronden onze dag af met het maken van concrete plannen voor morgen, onze laatste werkdag, en belonen ons harde werk met een smakelijke pizza. 

 

Dag 5 – It’s raining ideas

Buurtpark Hekers – ’Trial and error’

Na de totstandkoming van ons idee voor het project, zijn we vandaag begonnen aan de voorbereidingen voor het finaal toonmoment. De toolbox, bestaande uit een plan van de nabije omgeving rond het buurtpark, kan variabel ingezet worden naargelang de voortgang van de dialoog. Door middel van de wegneembare en opbouwende huizen, kan het thema ‘verdichting’  in al zijn facetten besproken worden en de collectieve meerwaarde benadrukt worden.

Ondanks de regen, hebben we de bamboe-installaties uitgetest. Deze kleurrijke structuur geeft een fysieke representatie van hoe bepaalde plaatsen er verdicht zouden kunnen uitzien in de wijk. Na meerdere  pogingen, is het ons gelukt voor de stevigste  structuur te achterhalen. De uitvoering van deze structuur kunt u bezichtigen morgen in de Gemberstraat vanaf 10u. 

Wij zijn alvast benieuwd voor u te ontmoeten en met u een gesprek, over de verdichting van uw wijk, te starten ! Tot morgen !

 

Woonzorgcentrum Zonnebloem – Trage weg of trage rivier? Wat drijft hen? 

We begonnen vol enthousiasme aan onze week met een online begeleidingsmoment met Lieve Custers. Waarna we ons ontwerp ook finaal konden maken en konden beginnen aan de uitvoering. Toch kreeg onze ochtend al snel wat meer spanning… Zo blijkt dat transport regelen voor de materialen geen evidentie is. Dus zijn wee te samen op zoek gegaan naar een creatieve oplossing.

Even later vertrokken we naar onze projectsite. Hier begonnen we aan het verwijderen van de wildgroeiende netels, maar dit uiteraard niet zonder enige kriebel hier en daar. We spraken verschillende passanten aan en nodigden hen uit voor ons evenement. Omdat onze trage weg zich stilaan begon om te vormen tot een trage rivier besloten we onze werkdag hier te eindigen en ons te focussen op het werk in drogere oorden. We lasten een contactmoment in met het woonzorgcentrum en bespraken hier verschillende zaken waaronder de opslag van onze materialen, het verwijderen van het groenafval en een participatief plan tussen de bewoners van het woonzorgcentrum en de nabijgelegen kleuterschool. Niet veel later zonderden we ons binnen af om nog te werken aan de presentatie-video en een laatste, duidelijk inplantingsplan te ontwerpen waarbij ook de uitwerking besproken werd. Tot slot eindigden we onze dag met 6 hongerige maagjes en het opstellen van een dagplanning voor morgen om er weer zo efficiënt mogelijk in te vliegen.

 

 

Dag 4 – Het was een pitch’e pittig

Buurtpark Hekers – ‘ Een uitnodiging over verdichting ‘

Vandaag, hebben we ons voorstel voor het project door middel van een video gedeeld met verschillende actoren : de buurtbewoners, de wijkregisseur van Zwijnaarde, een verantwoordelijke van de dienst stedenbouw en ruimtelijke planning van Gent en enkele docenten van de Uhasselt. Dankzij hun feedback, hebben we ons project verder kunnen verfijnen en uitwerken en kunnen we, volgende week, volop beginnen aan zijn realisatie !

Hierbij nodigen wij u, de buurtbewoners en nieuwsgierigen, uit om een kijkje te nemen naar onze tijdelijke bamboe-installaties en actief deel te nemen aan de dialoog over de verstedelijking van de wijk. U kan ons ontmoeten op dinsdag (28/09/21) in de Gemberstraat en woensdag (29/09/21) in Hekers van 10u tot 19u. Wij verwelkomen u ook graag op ons finaal toonmoment op donderdag 30 september in het Buurtpark Hekers van 14u tot 19u30.

Woonzorgcentrum Zonnebloem – Pitch Perfect?

Op een spannende vrijdagochtend startten we om half 10 met de pitch van onze ideeën. Op het einde van de bespreking bundelden we alle feedback en verwerkten we deze in ons project. Vlak na de middag hadden we een afspraak gepland bij de groendienst en dus trokken we met onze fiets er weer op uit. Eenmaal aangekomen op onze locatie gaan we op een laatste zoektocht en lijsten we onze materialen op. Deze zullen we maandagochtend nodig hebben om dan volop te starten aan de bouw van ons project.

Na het controleren van de materialen gingen we terug naar onze slaapplaats waar we nog de laatste loodjes legden aan ons ontwerp, de winkel- en materiaallijsten opstelden en al naar de eerste winkel gingen. Tot slot begonnen we natuurlijk aan het goed inzetten van ons weekendje Gent!

dag 3 – definitief of niet ?

Buurtpark Hekers –  Op weg naar de dialoog…

Na een korte briefing samen met Lieve Custers, hebben we onze interventie in de wijk geconcretiseerd. Door middel van tijdelijke bamboe-installaties op drie specifieke locaties rond het buurtpark, willen we nieuwsgierigheid opwekken bij de buurtbewoners over  verdichtingsvormen in de wijk.

Tijdens de zoektocht naar mogelijke plaatsen voor deze installaties, legden we al eerste contacten met de betrokken bewoners. Het concept ‘verdichting’ zorgt duidelijk voor uiteenlopende meningen. De drie interventies zijn dus aandachttrekkende ontmoetingsplaatsen die ruimte creëren om dialoog te voeren aan de hand van de toolbox. Zo wordt het concept ‘verdichting’ tastbaar voor de buurtbewoners.

Benieuwd  hoe dit project evolueert..? Houd zeker deze blog in de gaten.

 

Woonzorgcentrum Zonnebloem – ‘Met de creatieve pen in de hand…’ 

De ochtend van onze derde dag startten we met een meeting met Lieve Custers om de stand van zaken bij beide projecten te bekijken. Hieruit konden we de nodige feedback verzamelen om met ons finaal ontwerp naar de locatie te trekken. Na het bezoek aan zowel het woonzorgcentrum als de locale groenteboer kregen we groen licht om ons plan definitief op kaart te zetten. 

Namiddag zijn we met zijn allen aan tafel gaan brainstormen over de presentatie van onze pitch die morgen zal plaatsvinden. Met de creatieve pen in de hand ontstonden zo onze video en affiche. 

 

dag 2 – work in progress

Buurtpark Hekers –  Stel .. dat er verdicht wordt ?

Voor het project op locatie “buurtpark Hekers”, hebben we  de methodiek om in dialoog te gaan met de buurtbewoners verder uitgewerkt na een inspirerende begeleiding. Door middel van een toolbox op maat, willen we de voordelen van het verdichten van de wijk  in de verf zetten en de collectieve meerwaarde benadrukken. Aan de hand van een visualisatie van hun gekende buurt, reflecteren we samen over hun ruimtegebruik en de evolutie van de omgeving. Door verschillende verdichtingsvormen uit te testen, zoeken we de grenzen van het toelaatbare op. 

We zijn alvast benieuwd naar de inzichten die de bewoners met ons zullen delen. 

 

Woonzorgcentrum Zonnebloem – {G}hent vol {g}hekkenwerk

De dag begon met het eerste contactmoment met de bewoners van het woonzorgcentrum Zonnebloem. Uit de gezellige babbels hebben we een aantal randvoorwaarden kunnen opstellen waardoor we ons project steeds meer en meer vorm kunnen geven. Hieruit volgt dat we een ontmoetingsplek gaan creëren voor jong en oud waarbij we de reeds bestaande parkencluster willen doortrekken waardoor het woonzorgcentrum deel wordt van een groter geheel (het park). 

Door het begeleidingsmoment zijn de plannen concreter geworden. Hierna zijn we ter plekken begonnen met het opmeten en vervolgens indelen van de ruimte. We kunnen jullie alvast meedelen dat het een fleurige bedoening zal worden 😉 

Iedereen is welkom om eens een kijkje te komen nemen deze komende dagen! 

Dag 1 – Plan je wijk, Zwijnaarde

De Zwijnaardenaars zijn enorm trots op hun wijk omwille van hun vele troeven: veel groene ruimte, het sterk dorpsgevoel en de grote bedrijvigheid. Wij trachten tijdens deze Live Projects in te spelen op deze troeven, in samenwerking met de bewoners. Deze weken focussen we ons op twee thema’s:

Corona heeft ons duidelijk gemaakt dat de nood aan groene en publieke ruimte hoog is. Deze ruimtes zijn stilaan aan het verdwijnen door de bijkomende verkavelingen. De buurtbewoners van Zwijnaarde hechten veel belang aan trage wegen en een connectie tussen de verschillende buurten om zo het sterk dorpsgevoel te kunnen behouden. Beide opdrachten willen hierop in spelen en proberen deze problematiek aan te pakken.

Ruimtelijke verneveling is een aanslepende problematiek waar we reeds jaren mee te kampen hebben. Verdichting brengt vaak een negatieve connotatie met zich mee. Wij, masterstudenten architectuur, willen in dialoog gaan met de bewoners van Zwijnaarde om een bewustwording te creëren. Met ons project willen wij hun graag op een interactieve manier inzicht bieden in het potentieel van verdichting. We hebben alvast aan sight-seeing gedaan en de eerste brainstormsessies zijn achter de rug.

LP ‘Plan je wijk’ (Zwijnaarde – Gent)

De onderzoeksgroep Spatial Capacity Building werkt samen met Maat Ontwerpers aan de wijkstructuurschets Zwijnaarde, Pleispark en Schilderswijk in opdracht van de stad Gent. Een wijkstructuurschets is een ruimtelijk raamwerk voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk op korte, middellange en lange termijn. Dit ruimtelijk raamwerk is opgebouwd uit 5 ruimtelijke concepten. 

Tijdens het live project gaan we inzoomen op één ruimtelijk concept, de parkstrip.

Locatie woonzorgcentrum Zonnebloem

Er loopt vandaag al een trage weg langs de achterzijde van woningen en het woonzorgcentrum Zonnebloem dat de verbinding maakt tussen de parking van de sporthal en het woonzorgcentrum. Een deel van de afscheiding van het woonzorgcentrum is ook al weggenomen waardoor er een aftakking is ontstaan van de trage weg. Recent werd de afsluiting hier weer gedicht omdat er werken aan de andere zijde van het woonzorgcentrum bezig zijn en er dus geen veilige doorgang meer mogelijk is. Het is niet uitgesloten dat na het uitvoeren van de werken de afsluiting opnieuw wordt geopend. 

De studenten onderzoeken wat deze ruimte kan opleveren als de volledige afscheiding wordt weggehaald en welke nieuwe verbindingen er tot stand kunnen komen. 

Hoe kan de ruimte van een trage verbinding transformeren tot een ontmoetingsruimte? Wat betekent zo een pocket park of ontmoetingsruimte in de parkstrip? Voor wie is deze ontmoetingsruimte? Hoe worden de verschillende belangen voor een ontmoetingsruimte op elkaar afgestemd?

Locatie buurtpark Hekers

In de omgeving van het buurtpark Hekers komen verschillende woonvormen samen: de verkavelingen in Ter Linden / Hekers, de sociale huisvesting in de Gemberstraat en een recent woonproject in Ter Linden ter hoogte van Wittebroodhof.

De wijkstructuurschets heeft oa als doel om toekomstige ontwikkelingen te sturen in een gewenste richting, dus ook de verdichting die nu al aan de gang is in Zwijnaarde. Bewoners zijn vaak terughoudend ten opzichte van verdichting, want het zorgt voor een transformatie van hun woonomgeving. 

Met het Live Project willen we testen hoe de wijkstructuurschets hier concreet kan worden gemaakt om zo het gesprek aan te gaan met de bewoners over verdichting. De studenten onderzoeken hoe de individuele woonwensen van de bewoners uit de verkavelingen overeenstemmen met de uitdagingen op vlak van klimaatverandering. Kan er een afweging worden gemaakt tussen individuele woonwensen en collectieve winsten?