DAG 5: PITCH DAY

Vandaag hebben we onze ideeën voor ons Live Project voorgesteld aan de docenten van de UHasselt en de leerkrachten en directrice van De Talentuin. Hun feedback heeft ons terug aan het denken gezet. We hadden het gevoel dat er nog één puzzelstukje miste in het verhaal. 

“De beste ideeën komen wanneer je er niet aan denkt.” En dit was ook zo bij ons! Door even afstand te nemen van het denkwerk, is ons creatieve brein terug op gang gekomen. Wat als we de grenzen, die de kinderen ervaren, als hindernissen bekijken? Door onszelf deze vraag te stellen, vloeide het ene idee over in het andere. We willen de nu nog onzichtbare grenzen op de school zichtbaar maken. Zo zijn we tot HET idee voor ons Live Project gekomen waaraan we volgende week met veel plezier zullen werken!

Dag 4: Kijken door de ogen van een kind.

Vandaag trokken we er op uit om ideeën te verkrijgen van de kinderen zelf op een interactieve manier. We waren volledig voorbereid met kleurpotloden, stiften en gekleurde post-its.

Om 10u30, na de eerste pauze hebben we twee leerlingen uit elk leerjaar uit het klasje meegevraagd om met ons enkele opdrachtjes te doen. We vertelden de kinderen dat wij in het bezit waren van een geheim over de leerkrachten. Dit met als doel dat ze zich volledig kunnen inleven en ons meenemen naar een rustig plekje, al dan niet hun favoriete stilte plekje. Volledig nieuwsgierig naar het grote geheim, leidden de kinderen ons stuk voor stuk naar hun gekozen plekje waar niemand ons kon horen. We kwamen op plaatsen die we nog nooit hadden gezien in de school, of gewoon voorbij liepen, maar voor de kinderen zijn dit juist de weinige plekken die een poging doen naar het vluchten van het lawaai. Door de interactie met elkaar en verschillende leeftijden, kwamen we nog meer te weten over waarom sommigen dit wel, of juist totaal niet, een goed rust plekje vinden. Door middel van deze situaties te creëren, kregen we meer concrete reacties dan op de vraag ‘Waar is een leuk rustig plekje’, wat we dinsdag stelden. 

Ons bedoeling was vooral om verschillende visies van de kinderen te krijgen en deze op een blad te kunnen zetten. Kort na het geheim te vertellen, keerden we met de kinderen naar de rustige picknickbanken, die bovendien door niemand als rustig werd aangeduid. Hier lieten we hen hun rustige plekje tekenen, of dat van iemand anders indien dat beter bevonden werd. Ze hadden diverse kleuren ter beschikking en werden enkel gevraagd henzelf en de omgeving van hun rustige plekje te tekenen. Vaak waren dit enkel bomen of een struik. Kort hierna werd er op hetzelfde papier gevraagd om een toevoeging te doen aan dat plekje, iets wat het zou verbeteren. Hier kregen we zeer positieve en diverse input van de kinderen.

Uit de verschillende ideeën concluderen we dat de kinderen vooral rust vinden bij of onder een boom, een soort beschutting, een plaats waar ze ongestoord op zichzelf kunnen zitten. Een plaats dat ver weg is van de drukte maar ook een soort semi transparantie heeft waarbij ze toch nog zicht hebben op de omgeving. De natuur was hierin een belangrijke factor want dit zorgt mede voor rust. Een verschil tussen leeftijden werd ook duidelijk wanneer we zagen dat de kleineren minder afsluiting en rust nodig hebben dan de kinderen uit hogere klassen.

Ze tekenden vooral zitplekken waar nog steeds hun vriendjes bij konden zitten. De kinderen vanaf het 4de leerjaar gaven aan dat ze graag in de natuur willen lezen in stilte, maar evengoed willen ontspannen. Ze vertelden ons dat zowel in de klas, als tijdens de speeltijd er te veel lawaai is waardoor ze genoodzaakt zijn om zich ver af te zonderen en op de grond te zitten. Dit contrast en hun ideeën zijn zeker iets dat we meenemen in ons ontwerp, want dit is duidelijk een groot pijnpunt als je het dieper begint uit te zoeken.

In de middagpauze begonnen we aan onze derde opdracht, wat werken met post-its inhield. Er waren drie kleuren ter beschikking waarbij elke post-it een bepaald doel had. De kinderen mochten over het hele schooldomein lopen en deze post-its plakken waar ze deze het meest van toepassing vonden. Deze opdracht vervaagde alle grenzen die werden gemaakt door gebrek aan overzicht. De groene post-it was bedoeld om aan te geven wat hij/zij als een rustige plek ervaart. De geel gekleurde post-its waren bedoeld om aan te geven waar de kinderen een bepaald conflict zouden oplossen en het roze duidde de minst rustige plaats aan. Hierbij zagen we ook weer dat iedere leerling een andere mening had over ieder plek. 

Bepaalde leerlingen ervaarde de speelplaats als het meest drukke plaats terwijl het ander het bosje als de minst rustige plaats ervaarde. Hier kwam opnieuw datgene terug dat wij meteen dinsdag hadden ervaren, namelijk dat de hangmatten zorgen voor de drukste plek. Hierbij gingen we in dialoog met de kinderen en lieten hen verwoorden waarom ze bepaalde plekken hadden aangeduid en wat het beter zou maken. Met woorden en gebaren legden ze hun ideeën en frustraties uit. Sommige elementen van onze eerste opdrachten kwamen hier terug, zoals een afgesloten, rustig plekje dat zich nog steeds diep in de natuur bevindt. Met deze informatie gaan we opzoek naar een middenweg zodat we dé perfecte plaats kunnen vinden die als rustig ervaren kan worden door iedere leerling.

In de namiddag hebben we al de informatie verzamelt en een korte samenvatting gemaakt om in een oogopslag te zien wat de kinderen juist willen en nodig hebben. Hierdoor hebben we al veel stof om over na te denken en eventueel de eerste stappen naar een ontwerp, dat hopen we toch. 😉

Next day is pitch-day.  We zijn zeer enthousiast om al onze ideeën naar voren te brengen!

 

DAG 4: DE RODE DRAAD

Het idee waarmee we gisteren de dag geëindigd zijn, heeft vandaag een nieuwe wending gekregen. We hadden al opgemerkt dat De Talentuin als school op zich goed werkt, maar toch hebben wij als buitenstaanders nog heel wat “kleine probleempjes” ontdekt. Zo ontbreekt er bijvoorbeeld een afdak waaronder de kinderen kunnen spelen als het regent, leerkrachten hebben weinig overzicht over het hele terrein, de harde grens tussen de lagere-en kleuterschool, het amfitheater dat misschien niet op de juiste plek gaat komen…. De cartograaf heeft alles getekend op een Zachte Atlas en werd vandaag door ons als werkkaart gebruikt. 

Na het interessante bezoek van Frank, Peter, Elke en Ruth kwam er uit de bus dat we een rode draad moesten zoeken tussen de “kleine probleempjes” en ook gebruik moesten maken van de mooie groene en topografische ligging. 

Tijdens de middag hebben we op het krijtbord op de speelplaats een grondplan van de school getekend. Hierop konden de kleine ideeën machines (leerlingen) al hun ideeën loslaten. Dit was voor ons een manier om nieuwe inzichten te krijgen in die mysterieuze rode draad. 

Na het tekenwerk viel ons op dat er op de grens tussen de lagere- en kleuterschool heel veel glijbanen, tuintjes en trampolines getekend werden. Hieruit hebben we kunnen concluderen dat deze grens enorm storend is voor de kinderen. 

We vinden dat er met dit Live Project een statement gemaakt moet worden waarbij de boodschap duidelijk is: “Er moet geen pleister op de wonde geplakt worden als het genaaid moet worden.” Kleine gefragmenteerde oplossingen horen volgens ons niet meer thuis in De Talentuin, maar er moet een overall bouwwerk komen die voor alle “kleine probleempjes” een oplossing biedt. Uiteraard geen makkelijke opgave:)

Iedereen is altijd welkom om eens een kijkje te komen nemen!! We kunnen alle ideeën gebruiken!! En nu…op naar pitch-dag!!

Dag 3: Kinderen aan de top!

Vandaag hadden de leerlingen van de Talentuin in Lummen een facultatief vrije schooldag. Hierdoor zijn we op de campus van UHasselt gaan werken.

In de vroege ochtend kwamen we samen en begonnen we meteen met de bespreking van gisteren. In deze brainstorm sessie werkten we onze ideeën concreter uit. De groep werd opgesplitst in twee zodat er kleinere groepen werden gecreëerd. Vervolgens gingen we opnieuw samen zitten met iedereen om elkaars ideeën bespreken. 

       

 

 

 

 

 

 

 

Als groep 2 hebben we eerst alles overlopen wat we op dag 2 hebben gedaan. We bekeken de school eerst als een groter plaatje, de buurtbewoners en de omgeving inbegrepen. Hierna kwamen we snel tot de conclusie dat we ons beter kunnen focussen op de kinderen zelf en hun noden, omdat we anders te hard begonnen uit te wijken. 

Eerder gaven de kinderen aan dat rustige plekjes ver te zoeken zijn, nochtans is hier nood aan. De rustige plaatsen zoals de hangmatten werden nu gekoppeld aan lawaai, tot grote ergernis van velen. Hierdoor bleef er amper iets over om te rusten, of zelfs om te zitten. Ook al is het bos zeer ruim en flexibel, het schiet toch duidelijk te kort. Door middel van enkele persona’s op te stellen vanuit de eerder gemaakte observaties, konden we ons duidelijk richten op kinderen met ieders andere soorten karaktereigenschappen en werd dit ook overzichtelijk weergegeven.

Na een interessante meeting met onze begeleider Ruth Stevens, werden we nog meer aangezet om de kinderen centraal te zetten want uiteindelijk zijn zij degene die vooral vertoeven in de school. 

Na een moeizame start zijn we nu op weg naar een concreet idee. Met volle moed hebben we alles voor dag 4 voorbereid. Hier willen we dat de kinderen op een interactieve manier hun wensen in verband met rust in beeld brengen. Dit kan door middel van tekeningen en het vrij plakken van rode en groene post-its op leuke maar ook de minder leuke plaatsen op school. Op deze post-its kunnen ze ook hun emoties kwijt. De tekeningen kunnen we gebruiken als een abstracte idee voor het maken van deze unieke rustige plaats. Zo kunnen we een statement maken in de vorm van een oplossing, bepaald volgens de inbreng van de kinderen zelf.

 

Denk zelf eens na over jouw eigen schooltijd. Wat miste je daar? En hoe zou jij je voelen om zoveel inbreng te krijgen in het veranderen van je school? 😉 

 

DAG 3: IDEEËN À VOLONTÉ

 

 

 

 

 

 

Vandaag had De Talentuin een dagje vrij, maar de studenten van de UHasselt bleven ijverig doorwerken. Dit was de geschikte dag om alle informatie te verwerken die we gisteren verzameld hadden. Alle pijnpunten die aan bod kwamen hebben we in kaart gebracht in de vorm van een zachte atlas. 

 

 

Alle geïnterviewde leerlingen en leerkrachten kregen een ‘persona- kaartje’ waarop een interessante quote werd geschreven die ons stof tot nadenken gegeven heeft. De meeting met Ruth heeft ons weer een frisse blik gegeven op ons brainstorm werk vandaag. Om ook de buurt te betrekken bij dit Live Project werden er affiches en flyers gemaakt waarmee we iedereen op de hoogte willen brengen van ons werk in De Talentuin. Ook de eerste contacten met de verschillende collectieven werden via sociale media gelegd. 

Na heel wat denkwerk beginnen er zich stilaan concretere ideeën te vormen… Hopen dat deze morgen nog stand houden 🙂

 

 

Dag 1 en 2: kennismaking met de site

In een Daltonschool staat het kind centraal en is het belangrijk dat ze op hun eigen manier gaan bijleren. De school bevindt zich in een groene omgeving en biedt de kinderen veel speelmogelijkheden aan. De drie belangrijke pijlers van de Daltonschool zijn namelijk zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid.

           

Op maandagochtend (20/09), de start van het schooljaar, gingen de live projects van start met voorafgaand een inleiding met de algemene informatie van de projecten. De volgende ochtend (21/09) kwamen we samen in de Daltonschool Talentuin in Lummen. Enkele studenten van de UHasselt gingen mee les volgen om de belevenis van een klasmoment te ervaren en te observeren hoe bepaalde kinderen reageren. De overige studenten gingen mee op rondleiding door de school onder leiding van directrice Cindy en leraar Rik om eens te kijken naar interessante locaties in het pand en erbuiten. De school vindt het zeer belangrijk om het groen mee te betrekken en de kinderen ook een plaats in de natuur te geven. Zij kunnen op hun beurt spelen in het bos, op de speelplaats of op het voetbalveld. Tijdens de rondleiding werden er ook enkele interessante punten aangeduid zoals niet-benutte plaatsen en ‘verboden’ zones. Hierna kregen we meteen een bundel en plattegrond in onze handen geduwd van de school met hun tweejarig uitbreidingsplan. Deze was al zeer volledig en vooral ambitieus. Ze gaven aan dat een minpunt hierdoor was dat ze te veel willen uitvoeren en daardoor dingen niet volledig kunnen afmaken. Echter waren er interessante elementen bij zoals extra banken van boomstronken, tipi’s, een soort amphitheater,… We stelden ons meteen de vraag of het een meerwaarde zou zijn om als groep nog een losstaand, nieuw element toe te voegen met deze plannen in ons achterhoofd… Zeker de moeite om over na te denken.

Koekjespauze, eerst even binnen een koekje eten tijdens het ‘Karrewiet’ kijken en daarna kort buiten spelen. Hier wordt het spelen weer in de kijker gezet. Tijdens deze pauze, namen we enkele leerlingen apart om een paar vragen te stellen. Deze leerlingen zijn gekozen naargelang hun reactie tijdens onze observatie in de klasjes. Een contrast tussen luid, stil, of juist beide in andere omstandigheden. We kwamen al snel te weten dat elk kind andere noden heeft, wat natuurlijk logisch is. Van ‘voetballen en zitten op het gras’ naar ‘liever ontspannen in de hangmat’. De verspreiding van kinderen naar alle hoeken van het bos en de speelplaats om groepjes te creëren met uiteenlopende behoeftes, was zeer leerrijk om te zien. 

In de namiddag gingen we kinderen en leerkrachten interviewen en vragen stellen in verband met de school. “Wat zijn jouw favoriete plekken op school”, en “Wat zijn de minder leuke plaatsen”, waren onder andere gestelde vragen. Hier werd ons toch duidelijk dat elk plekje luidruchtig wordt, zelfs de hangmatten die bedoeld zijn om te ontspannen. Maar ja, wat zou je zelf doen als kind als er geen schommels aanwezig zijn? We merkten dat velen toch nood hadden aan zo’n rustig plekje om je al dan niet af te zonderen, en zeker een plek waar ze wél mochten zitten. Na deze observaties en bevragingen gingen we samen brainstormen over wat de leerlingen en leerkrachten zowel missen op school. De school focust wel op die drie belangrijke factoren, maar de rust is toch ver te zoeken op sommige plekken… Hierdoor wordt zelfstandigheid of het ‘op jezelf’ zijn moeilijk.

Bovendien wil de school vrijheid uitstralen, maar deze wordt belemmerd door bepaalde grenzen. Grenzen die zowel zichtbaar als onzichtbaar zijn. Kijk maar naar de grens tussen de school en de buurt. Het is nog steeds een afgezonderd perk waar enkel vrijheid is binnen de school hun grenzen. In de school zelf is er ook een groot onderscheid tussen de kleuters en het lager onderwijs, dit is deels zo gedaan door Covid19 natuurlijk. In de pauze zijn er zelfs plekken waar niet gespeeld mag worden door gebrek aan overzicht. Dit is een grote zonde. Als laatste viel het ook op dat de klaslokalen en de overige gebouwen gewoon ommuurd zijn zoals overal. Zij zijn heel gesloten richting de natuur maar ook richting de omgeving. Ze vormen een soort barrière voor de buitenwereld. De school heeft zeker stappen genomen in de juiste richting, maar duidelijk nog niet genoeg! 

Met veel stof om over na te denken, kunnen we aan de slag gaan op dag 3. Stay tuned 😉

 

 

 

 

LP ‘TALENTUIN’ (Lummen)

voorbeeld van een conceptvoorstel uit seminarie DfM

Vanuit het seminarie Designing for More werd er gewerkt op positieve nalatenschap van Covid-19 in een specifieke schoolomgeving. Het leidde tot een dieper inzicht in de noden en wensen van leerkrachten en leerlingen om het educatief concept en het welbevinden van alle actoren in de Daltonschool De Talentuin te optimaliseren.
Hierbij zijn reeds een aantal conceptvoorstellen rond ‘tussenruimtes’ naar voren geschoven, gaande van overkappingen tot scheidingselementen, die de overgangen tussen educatieve momenten en spelmomenten, of net de omschakeling binnen de educatieve werkvormen (speeltijd-leertijd / groepswerk / studiewerk) faciliteren voor leerkracht en leerling. De partnerschool was erg enthousiast en wil met de resultaten verder experimenteren in situ, samen met de leerkrachten en leerlingen.