Dag 9: Slotpresentatie

We voerden de interventie in de Geertsstraat uit. Een paar uur installeerden we betonblokken langs de asfaltweg naast de volkstuintjes. De betonblokken verbinden we met houten planken die fungeren als fietsenstalling, zitbank,… Het doel van de installatie is de auto’s doen vertragen waarbij we een groot contrast creëren tussen de trage volkstuintjes en het snel verkeer via de aanliggende baan. We merkten inderdaad dat het verkeer langs de volkstuintjes aan minder hoge snelheid passeerde als voorheen. Na de ingreep deelden we flyers uit aan de bestuurders om te schetsen wat er gaande was. 

In de namiddag was het tijd voor de pitch, u kunt hieronder het filmpje bekijken.

Dag 8: Interactie met de kinderen

 

De laatste hand wordt gelegd aan onze interpretatie van de vroegere stadsomwalling. Ook voor het spel met de kinderen werden de laatste materialen verzameld.

Om 14 uur was het zover. 7 kinderen kwamen opdagen om met ons de Orleanstoren te beschermen van de draken! Spelenderwijs proberen we interactie tussen de kinderen en onze interventie uit te lokken. Na een uur opdrachten te volbrengen kregen ze een uur om met materialen kampen en forten te bouwen binnen de stadsomwalling. Het was een groot succes. Er verschenen 2 prachtige kampen en 7 blije gezichtjes! 😉

Ook in de Geetsstraat hebben we groen licht gekregen om onze interventie op donderdagvoormiddag te laten doorgaan. We troffen alvast de voorbereiden. Zo zijn er flyers gemaakt om de auto’s tegen te houden op de plaats van de interventie alsook de materialen werden klaargelegd op locatie.

We merken op dat er veel interesse uit de buurt is. Er passeren regelmatig buurtbewoners om informatie te vragen of gewoon zelf een kijkje te komen nemen. Ook kwam R-O-B tv op bezoek, ze interviews afnemen voor de uitzending van van vanavond 30/9 om 19 uur.

Dag 7: Uitvoering

Eenmaal begonnen aan de conceptuele heropbouw van de stadsomwalling, kwamen we tot de conclusie dat het veel krachtiger oogt wanneer we de muur als één lijn terug zichtbaar zouden maken. Deze lijn werd opgebouwd als twee rijen op 1 meter van elkaar om de dikte van de oorspronkelijke omwalling te visualiseren. Deze twee rijen werden geschrankt langs elkaar opgebouwd, bestaande uit houten palen. Dit zorgt ervoor dat wandelaars er nog steeds doorheen kunnen lopen, en dat er van op elk punt in het landschap andere zichten en sferen worden gecreëerd.

Tijdens het uitgraven van punten waar de palen in geplaatst zouden worden, botsten we meermaals op de restanten van de oorspronkelijk muur, die nog in de ondergrond aanwezig zijn. Dit bracht een extra inspanning met zich mee, maar bevestigde onze aanname van de plaats van de stadsomwalling.

Verder zijn we briefjes gaan uitdelen in de buurt om kinderen uit te nodigen om deel te nemen aan het spel van woensdagnamiddag. Eveneens nodigden we de buurt uit om donderdag het eindresultaat te komen bezichtigen.

Met de schepen van openbare werken is er gepolst over onze tweede interventie, gelegen op de Geetsstraat. Hij vreesde dat dit niet zou lukken om het administratief zo kort dag in orde te brengen. De komende twee dagen zullen meer duidelijkheid scheppen over de realiseerbaarheid op of aan de Geetsstraat.

Dag 6: Concretiseren

 

Met de helft van het live project reeds achter de rug was het tijd om een versnelling hoger te schakelen. Onze plannen werden geconcretiseerd en alles werd in gang gezet om onze ingrepen te kunnen beginnen. Aan de oostelijke kant van de toren werd onze ingreep gebaseerd op Jean-Pierre, de bewoner die vindt dat een groot deel van het Aarschotse erfgoed werd weggevaagd door het afbreken en weggraven van de stadsomwalling. Aan de orleanstoren vallen nog restanten van de stadsomwalling te vinden: kleine delen van bogen vertrekken aan weerszijde van de toren. Onze ingreep zal op elk steunpunt van de bogen van de omwalling een constructie van 10 palen zijn. De keuze van hout in plaats van steen verwijst naar de noodhuisjes die op deze site geplaatst werden in de Tweede Wereldoorlog. Ook deze huisjes hebben voor de inwoners een waarde, aangezien sommigen zich nog herinneren er vroeger gespeeld te hebben. 

 

Het draait natuurlijk niet enkel om de historische waarde van de site, maar ook om de toekomst ervan. Met onze constructies willen we een speelterrein creëren waar de fantasie van kinderen de vrije loop kan gaan. Om dit uit te testen hebben we een spel gemaakt om de kinderen van Aarschot uit te dagen om met deze ingrepen aan de slag te gaan. We nodigden jeugd uit de buurt uit op woensdagnamiddag dit spel met ons te komen spelen, zodat we de input van de spelers kunnen verwerken en eventueel aanpassingen maken aan de ingrepen.

De tweede ingreep, aan de zuidkant van de toren, is voortgevloeid uit het interview met Jos. Deze Aarschottenaar valt vaak te vinden in de stadstuintjes als begeleider van een groep mensen met een mentale handicap. Om de straat langs de stadstuintjes veiliger te maken, willen we een ingreep plaatsen die de auto’s vertraagt. We ontwierpen bankelementen die we op de straat plaatsen om zo de straat te versmallen en het verkeer te vertragen. 


We pikten alle nodige materialen op in
de loods en zijn klaar om dinsdag te beginnen met bouwen!

 

 

Dag 5: Pitch day

 

Het einde van week één. Vandaag konden we voor het eerst ons project delen met de andere groepen en ook omgekeerd via een online pitch. Het was interessant om te zien hoe ver de andere groepen staan en om van mensen die ons project nog niet kenden feedback te krijgen. Naar ons gevoel zitten we op het goede spoor, we blijven zeker verder nadenken en zoeken naar de beste oplossingen voor onze probleemstelling. 

 

De rest van de dag vulden we met verder brainstormen in kleinere groepen om zeker ieders stem te kunnen horen. We gingen nogmaals langs bij de toren om onze ideeën te kunnen plaatsen en om kleine interventies te testen. Zo probeerden we aan de zuidelijke ingang, waar we één interventie willen plaatsen, de auto’s te doen vertragen om een veiligere omgeving te creëren langs de stadstuintjes. Aan de hand van een simpele ingreep lukte dit: we plaatsten maisplanten op de weg om de straat te versmallen. Het werkte: de auto’s reden traag voorbij om de planten niet omver te rijden. Deze kleine ingreep is wat we willen bereiken via onze interventie. Via een groene versmalling van de weg de auto’s  doen vertragen.

 

 

Dag 4: Interactie met de bewoners


Vandaag trokken we erop uit: heel de dag verbleven we in het Orleanspark om voor-bijgangers aan te spreken en bij te leren over hun ervaring in het park. We zetten de oostelijke ingang van het park af met een lint om interactie met wandelaars en fietsers uit te lokken. Na tientallen gesprekken waren dit de belangrijkste bevindingen. We hebben de namen veranderd om de anonimiteit van de bewoners te bewaren.

We spraken met Jos, een man van middelbare leeftijd die zijn tijd grotendeels spendeert in de volkstuintjes. Hij werkt hier vaak als begeleider van mensen met een mentale beperking. Hij sprak ons aan over de enorm drukke weg die meteen naast de volkstuintjes loopt en het landschapspark in twee verdeeld. We besloten zelf te observeren en inderdaad: na een half uur door te brengen naast de baan die het park door twee deelt, zagen we 76 auto’s langsrijden, drie fietsers en slechts één wandelaar. Jos wist ons te vertellen dat deze situatie erg ongunstig is voor de groep waarmee hij samenwerkt, dat er steeds uiterste waakzaamheid moet heersen om zeker te zijn dat niemand verongelukt.

 

 

 

 

 

 

Als volgende deelde Jean-Pierre zijn mening met ons. Hij vindt dat Aarschot te weinig waarde hecht aan het erfgoed van de stad. De oude stadsomwalling, waarvan de Orleanstoren deel uitmaakt, had volgens hem en zijn familie een grote erfgoedwaarde. De stad heeft echter de resterende stukken van de omwalling weggegraven om hier een nieuwe woonwijk te bouwen. Jean-Pierre berouwt deze beslissing enorm aangezien deze volgens hem de rijke geschiedenis van de stad voor een deel heeft vervaagd. 

Als laatste kwam een vaststelling die we van vele mensen hoorden: de toren moet terug naar zijn oorspronkelijke glorie hersteld worden, maar ook vooral terug zichtbaar worden. Wanneer je toekomt in het park is de locatie van de toren een waar mysterie. Indien je niet weet waar hij staat, is het gissen naar de plek waar je heen moet. Dit is zeker een punt dat ons haalbaar en interessant lijkt om aan te pakken in onze resterende week.

Dag 3: Kennismaking met actoren

 

We begonnen de dag met een bezoek aan de toren met Sebastiaan Thys van a2o architecten. Hij wist ons te vertellen dat het park niet enkel gebruikt wordt door hangjongeren, maar ook de senioren die aan de voet van de berg wonen, bezoeken het park nadat ze met een busje naar boven worden gebracht. Ook kinderen genieten van de ongerepte natuur om avonturen in te beleven. Ook adolescenten vinden hun weg naar het park via de volkstuintjes. Deze werden een paar jaar geleden aangelegd en zijn een groot succes. De grote verscheidenheid in leeftijden is iets wat ons erg aanspreekt aan het park en iets waar we zeker mee verder willen gaan.

 

Indien we niet op de Orleansberg te vinden zijn, bevinden we ons meestal in de Werkplaats. Dit is een lokaal tegenover het stadhuis waar de samenwerking tussen stad en buurtbewoners plaatsvindt. Op deze plek zullen de ontwerpen op papier gezet worden, maar vandaag bezochten we ook de plaats waar het echte werk zal plaatsvinden. Op korte wandelafstand vonden we een sociale werkplek die we mogen gebruiken om de praktische kant van ons project uit te voeren. Ook de materialen die voor ons beschikbaar zijn konden we vandaag bekijken. In het industrieterrein werden ons bergen stenen, klinkers en tegels getoond die we zullen mogen verwerken in ons concept en ontwerp. 

 

    

 

Het idee van de vier ingrepen op plaatsen waar de trage wegen van het park beginnen, werd vandaag afgetoetst met de begeleiders. Ons concept werd gestroomlijnd: van de vier overgangspunten werden er twee gekozen die we zouden ontwikkelen: één in het oosten van het park en één in het zuiden. Er werd ons aangeraden de locatie en het doel van deze punten te heroverwegen. Waar willen we deze cruciale overgang van snel naar traag positioneren? Moeten deze eerder dicht bij elkaar komen of ver van elkaar af liggen? Maar vooral: waar vinden de Aarschottenaren dat deze thuishoren? We trokken de stad in voor de mening van de bewoners.

 

 

Dag 2: De start

 

 

Op dinsdag begon het echte werk: na in de voormiddag Aarschot wat verder te verkennen, stond in de namiddag ontwerpen op het menu. Met 13 rond een tafel hebben we gebrainstormd over wat we nu eigenlijk wilde bereiken en vooral ook hoe. Al snel ontstond er een idee om te werken met de poorten rond het landschapspark. het ontwerp van a2o architecten stelde vier ingangen van het park vast. Tijdens onze wandeling door de omgeving merkte we echter op dat deze op geen enkele manier zijn aangeduid. Het lijkt ons interessant om deze poorten merkbaar te maken, zodat mensen zich bewust zijn van het feit dat ze in het park aanwezig zijn.

 

 

Na een eerder moeizame start kwam na de feedback van Frank eindelijk een concreet idee uit de bus: drie installaties of ingrepen gelegen op de drie plekken waar in het park de overgang van snel naar traag gemaakt wordt. Plekken waar de asfaltwegen veranderen in onverharde wegen en waar de wandelaar het voor het zeggen heeft. Hier willen we de ingrepen plaatsen om voor de bezoekers van het park de nadruk te leggen op deze verandering. De drie kleine nieuwe poorten liggen veel dichter bij elkaar dan de poorten die a2o heeft bepaald, dit heeft het voordeel dat de eerder moeilijk vindbare Orleanstoren in het midden van de drie nieuwe poorten ligt en zo hopelijk ook beter aangeduid wordt.

 

Om dit idee om te zetten tot iets tastbaars, hebben we zowel online gezocht naar referenties, als ter plekke de omgeving, geschiedenis en de bewoners ons laten inspireren. We werden hierbij ook aangesproken door twee vrouwen van de jeugddienst die ons een zeer interessant logboek overhandigde.

Hierin staan allerlei bevindingen die ze vorige zomervakantie hebben verzameld tijdens een week kinderkamp waarin actief onderzocht werd naar hoe de kinderen de plek aan de Orleanstoren ervaren en zien in de toekomst. Dit samen met geologen, kunstenaars en andere deskundigen. Deze bevindingen zijn ook een mooie bron van inspiratie om verder mee aan de slag te gaan.

 

Dag 1: Kennismaking met de site

De Orleanstoren was ooit een heus landmark van Aarschot. Op de Orleansberg stond de uitkijktoren vroeger prominent als deel van de stadsomwalling. De dag van vandaag blijft er helaas niet veel over van het uitzicht over heel Aarschot: de toren is grotendeels vervallen en door de dichte bebossing op de berg is het uitzicht ver te zoeken. Hierdoor is de eens iconische plaats vergeten door omwonende en wordt deze voornamelijk nog bezocht door hangjongeren. 

 

Na kennismaking met de schepen Bert Van der Auwera en stadsplanner Jan Mathijs werd er duidelijk wat van ons verwacht werd: de site herintegreren in het stadsweefsel en de toren teruggeven aan de Aarschottenaren. Aarschot investeerde de laatste jaren veel in de heropwaardering van delen van de stad. Zo wordt het landschapspark waar de site zich in bevindt momenteel heront-worpen door a2o architecten. Ook de Orleanstoren is deel van dit proces: de plek moet weer een belangrijk deel worden van de omgeving, een plek die bezocht en gewaardeerd wordt.

 

Werkplaats Aarschot

Aarschot is een stad in verandering. Onder de titel ‘Werkplaats’ richten we daarom een stadslabo waar we in het hart van de stad aan de slag gaan mét de stad. We kiezen resoluut voor ‘Meer groen in de stad’ En dat is net precies waar de volgende fase van het stadsproject ‘De Torens’ voor staat: een groen pad dat vanuit het stadscentrum, door een nieuwe landschapspark, naar de ‘vergeten’ Orleanstoren slingert. Wij geven samen met de buurt en betrokkenen vorm aan die frisse, groene long, met ruimte aan recreatie, educatie en ontspanning op een fijne plek aan de rand van de stad. Wij geven dit proces (corona-safe) vorm door interessante kleine interventies op verschillende plekken in het uitgestrekte landschapspark vorm te geven en zoeken creatieve manieren om met de buurtbewoners, architecten, landschapsontwerpers en beleid samen te werken.

www.werkplaats-aarschot.be