Live Project 2020-2021

Wat is een Live Project?
De eerste twee weken van volgend academiejaar 2020-2021, organiseren we een Live Project. Dit is verplicht voor alle studenten 2ma Architectuur en 1ma Interieurarchitectuur (behalve voor studenten van studio Herbestemming). In een live project stappen studenten en begeleiders in een ontwerpproces samen met lokale bewoners, beleidsmakers, verenigingen, … om na te denken over de mogelijke toekomsten van een bepaalde plek of een bepaalde ruimtelijke kwestie. Die kan variëren qua schaal en de mate waarin de vraag op voorhand is afgelijnd, maar de insteek is steeds om door middel van kritisch ontwerpend onderzoek het publieke debat over toekomstige ontwikkelingen te ondersteunen. Architectuur is daarbij een middel en geen doel. We gaan twee weken ’op de plek’ zelf werken om door middel van interviews, mappings, ontwerpen en bouwen de vraag en potentiële oplossingen scherp te krijgen en tastbaar te maken door middel van meer of minder tijdelijke ‘prototypes’. Deze prototypes worden tijdens een slot-evenement aan de lokale stakeholders overgedragen. Er wordt in die twee weken geluisterd, gewandeld, geschetst, gebouwd, gefilmd, gepitcht, gedanst, gekookt,… maar wat, hoe en waar we een interventie gaan maken is steeds opnieuw het resultaat van dit collectief leerproces.
Klik hier om meer te weten over Live Projects en de evaluatiecriteria.

Waar?
We zullen hiervoor op vier verschillende locaties werken in Aarschot (Orléanstoren/landschapspark), Houthalen-Helchteren (tijdelijke brug Noord-Zuid verbinding en Koolmijnlaan/Brelaarheide) en Rekem (Openbaar Psychiatrisch ZorgCentrum).
Klik hier om meer te weten over de projecten waar je uit kan kiezen.

Praktisch?
Elk project zal een minimum van 8 studenten huisvesten. Enkel in Rekem kunnen er maximum 7 studenten deelnemen.

Wij willen jullie vragen om jullie voorkeur voor één van de projecten door te geven vóór 29 mei.
We vragen dat elk van jullie een project als eerste én tweede keuze opgeeft.
Inschrijven: https://docs.google.com/forms/d/1e4oHHJufdDRpWFqB5FayaZMwWPilnqa9qXSWnGyop8Q

De voorlopige planning van de Live projects staat hier. Gelieve deze weken helemaal vrij te houden. Updates van de planning volgen.

Zorg ervoor dat je, al vanaf de start (week 1), gepast gekleed bent voor de live projects. Breng allemaal PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) mee: veiligheidsschoenen, werkhandschoenen, helm, veiligheidsbril, kleding die vuil mag worden, ….
Er is op school beperkt werkmaterieel voorhanden dat kan worden uitgeleend, maar neem ook zelf, indien mogelijk, voldoende gereedschap mee: hamers, zagen, schoppen etc.. Afhankelijk van de geplande ingreep zal dit kunnen wijzigen.
Overleg in elke stap van het proces over veilige en ethische beslissingen: zorg dat je niemand en ook niet jezelf (fysiek of mentaal) schade berokkent. De eerste week zal er voor iedere groep een vertegenwoordiger worden gekozen die een door ons georganiseerde toelichting zal bijwonen van een veiligheidscoördinator.