Live Project 2023-2024

Wat is een Live Project?
De eerste twee weken van volgend academiejaar 2023-2024, organiseren we een Live Project. Dit is verplicht voor alle studenten 2ma Architectuur en 1ma Interieurarchitectuur (behalve voor studenten van studio Herbestemming). In een Live Project stappen studenten en begeleiders in een ontwerpproces samen met lokale bewoners, beleidsmakers, verenigingen, … om na te denken over de mogelijke toekomsten van een bepaalde plek of een bepaalde ruimtelijke kwestie. Die kan variëren qua schaal en de mate waarin de vraag op voorhand is afgelijnd, maar de insteek is steeds om door middel van kritisch ontwerpend onderzoek het publieke debat over toekomstige ontwikkelingen te ondersteunen. Architectuur is daarbij een middel en geen doel. We gaan twee weken ‘op de plek’ zelf werken om door middel van interviews, mappings, ontwerpen en bouwen de vraag en potentiële oplossingen scherp te krijgen en tastbaar te maken door middel van meer of minder tijdelijke ‘prototypes’. Deze prototypes worden tijdens een slot-evenement aan de lokale stakeholders overgedragen. Er wordt in die twee weken geluisterd, gewandeld, geschetst, gebouwd, gefilmd, gepitcht, gedanst, gekookt,… maar wat, hoe en waar we een interventie gaan maken is steeds opnieuw het resultaat van dit collectief leerproces.
Klik hier om meer te weten over Live Projects en de evaluatiecriteria.

Waar?
Voor academiejaar 23-24 zullen we op diverse locaties werken in Hasselt, Diepenbeek, Houthalen-Helchteren en Genk.
Klik hier om meer te weten over de projecten waar je uit kan kiezen.

Inschrijven
Elke locatie van de Live Projects zal een minimum van 7 studenten toegewezen krijgen. Sommige live projects omvatten meerdere locaties en dus ook meerdere groepen studenten.
Wij willen jullie vragen om jullie voorkeur voor één van de projecten door te geven vóór 9 juni.

We vragen dat elk van jullie een project als eerste én tweede keuze opgeeft.

Link om in te schrijven : https://forms.gle/3cf59yAXtgAmjmFj7

Praktisch?
Van 18 tot 29 september 2023
Gelieve deze weken alvast helemaal vrij te houden. Updates van de planning volgen.

Zorg ervoor dat je, al vanaf de start (week 1), gepast gekleed bent voor de Live Projects. Breng allemaal PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) mee: veiligheidsschoenen, werkhandschoenen, helm, veiligheidsbril, kleding die vuil mag worden, ….
Er is op school beperkt werkmaterieel voorhanden dat kan worden uitgeleend, maar neem ook zelf, indien mogelijk, voldoende gereedschap mee: hamers, zagen, schoppen etc. Afhankelijk van de geplande ingreep zal dit kunnen wijzigen.
Zorg ook voor materiaal  om visueel te documenteren: notaboekjes, schetsboeken, camera’s (foto en video),…
Overleg in elke stap van het proces over veilige en ethische beslissingen: zorg dat je niemand en ook niet jezelf (fysiek of mentaal) schade berokkent. De eerste week zal er voor iedere groep een vertegenwoordiger worden gekozen die een door ons georganiseerde toelichting zal bijwonen van een veiligheidscoördinator.

Interne en externe communicatie
Aanspreekpunt rond de interne en externe communicatie (pers, social media, …) van de Live Projects is liesbeth.huybrechts@uhasselt.be, 0486158840
Per project proberen we uiteraard de lokale pers warm te maken en uit te nodigen om elk project onder de loep te nemen, maar gedurende de twee weken dat het project loopt, kunnen studenten ook zelf hun communicatie in handen nemen.
Naast het bloggen, stellen we o.a. ook het Instagram account van de faculteit ter beschikking van de communicatieverantwoordelijke in elke groep. Gedurende het project mag die persoon Instagram Stories delen, zodat iedereen die er niet fysiek bij kan zijn, alles in real time kan volgen. Hoe wat praktisch aanpakken en wat de spelregels zijn, verneem je later.