BEVANGEN IN ZIJN GRENZEN

In ons huidig onderzoek zijn we verder gegaan door de begrenzingen van Runkst te benaderen. De hoofdopzet van ons onderzoek is het zichtbaar maken van een groene verbinding en om de stad te verbinden met Runkst.

Afgelopen week ontwikkelden we een scenario waarbij we de open ruimte aan de grenzen van Runkst vervangen door een groenstructuur. Deze zou een fietsverbinding kunnen worden of een park. Een andere invalshoek zijn de groene parken en de ingesloten tuinen die verspreid liggen in Runkst. Door deze te verbinden zou de doorlaatbaarheid van Runkst enorm verbeteren. Deze kunnen ook aansluiten op deze groene gordel zodat verbindingen op verschillende schalen ontstaan.

Volgende week zoeken we verder naar mogelijke scenario’s om Runkst buiten zijn grenzen te doen treden.

Runkstmap

 

Open structure op het Sint-Hubertusplein

Maandag 6 november was er een tweede evaluatiemoment waarbij we mensen van Runkst en de stad Hasselt uitnodigden om in interactie te gaan met een interventiemodel rond het Sint-Hubertusplein. We bespraken de mogelijkheden van lokale en niet-lokale deeleconomieën en de ruimtelijke gevolgen van een structuur die we willen inbrengen op het Sint-Hubertusplein. Voor dit evaluatiemoment werkten we een 3D model uit waar men verschillende structuren kon plaatsen op het plein zoals: het binnenplein, het centrale object, de toren, … Anderzijds wouden we een confrontatie aangaan waarbij 2 wegen langs het plein onderbroken werden waardoor het groen meer in interactie kon gaan met de buurt. Dit leidt anderzijds tot een gevolg dat men niet meer met de auto tot aan het huis kan rijden. Tijdens onze discussie kwamen we uit op een nieuw model ‘het grid’ waarbij het groen, dat niet verloren mag gaan, een belangrijke factor blijft spelen op het plein en waarbij in functie van de tijd er nieuwe structuren verder kunnen ontwikkelen op het plein. Anderzijds werd er ook ingegaan op de Sint-Hubertuskerk, die iets verder gelegen is maar inmiddels ook leegstaat. Hoe kunnen we deze leegstaande structuur nieuw leven inblazen die ook een meerwaarde kan leveren aan het Sint-Hubertusplein. Verder was de input zeer interesssant omdat er ook een diverse groep van medewerkers aanwezig was met verschillende standpunten. Tot slot kunnen we concluderen dat de aanwezigheid van de kerk een opportuniteit kan zijn binnen ons project waarbij we 2 structuren op een verschillende manier kunnen ingevuld worden, dat de structuur die we plaatsen op het plein dat deze kan groeien op lange termijn en dat de verschillende deeleconomieën eerder uit lokale bron moeten vertrekken in plaats van grote spelers aan te trekken. Hieruit werken we een nieuwe stopmotion movie uit waarbij de verschillende structuren aan bod komen.

 

23557898_10213318981041523_214404484_o23558142_10213318984681614_1429041530_o 23627149_10213318980801517_498210485_o23626992_10213318980761516_1488170277_o

SHARING ECONOMIES OP HET SINT-HUBERTUSPLEIN

Voor deze opdracht werken we in Runkst waarbij het concreet gaat over ‘Delen in Runkst’. We kregen hierbij geen specifieke locatie maar na enkele wandelingen werden we het meest aangetrokken door het Sint-Hubertusplein. Dit is een zeer interessante plek waar er veel samenkomst is van mensen. Tijdens onze interviews wandelden we rond het plein waarbij we verschillende type mensen aanspraken (verschillende origines, ouderdom,… ) rond het thema ‘sharing economies’. We vroegen onder meer of men alreeds aan sharing econmies deed, hoe de band is tussen bewoners onderling en of men veel gebruik maakt van het Sint-Hubertusplein. Uit onze interviews werd duidelijk dat er al zeer veel aan sharing economies gedaan wordt dan dat we eerst hadden gedacht. Omdat de stadstuintjes zeer klein zijn, zijn er buren die hun tuin openstellen voor elkaar om zo een gemeenschappelijke grote tuin te hebben. Hier zien we wel dat dit enkel binnen één cultuur gebeurd. Anderzijds zagen we dat mensen vooral binnen hun cultuur bleven maar dat bijvoorbeeld een economie zoals een Turkse bakker toch mensen van verschillende origines bij elkaar brengt. Verder interviewden we ook een jong koppel dat hun woning openstelde voor studenten om zo een kleine bijverdienste te hebben. We waren zeer aangenaam verrast door de verschillende sharing economies die er reeds waren maar waren ervan overtuigd dat we tijdens volgende interviews nog meer van deze verhalen gingen horen. Het Sint-Hubertusplein is een zeer interessante plek, maar zoals eerder gezegd zeer klassiek opgebouwd, waar verschillende deelpraktijken plaatsvinden. We willen daarom in onze interventie een manier vinden waarbij we het plein opnieuw aantrekkelijk maken waarbij sharing economies centraal komen te staan. Deze sharing economies moeten ervoor zorgen dat de barrière tussen verschillende culturen komt te vervallen en mensen meer in interactie gaan met elkaar. Uit onze volgende interviews gaan we opzoek naar meer deelpraktijken die we in onze interventie kunnen integreren om zo tot een sociale interventie te komen dat het Sint-Hubertusplein aantrekkelijker maakt.

Bestaande Deelpraktijken

MET DE FIETS DOOR HET AUTO-WOUD

Groen lijkt in Runkst te worden weggedrongen uit het straatbeeld. Open ruimte wordt ingevuld naargelang de meest hoge noden en in Runkst is dit zonder twijfel parking.

Het bereiken van verschillende plaatsen is op bepaalde knooppunten wel problematisch, inzake dat ze een waar obstakel vormen voor de inwoners van Hasselt. De tunnels onder het spoor zijn er om de verbinding te maken tussen de stad en het gebied van Runkst. Helaas is gebleken dat deze niet altijd even toegankelijk zijn, alleszins niet even makkelijk door iedereen. We hebben de tunnels getest vanuit verschillende perspectieven en er is gebleken dat ze vrij stijl zijn en geen rekening houden met de verschillende snelheden van fietsers en voetgangers. In enkele tunnels zijn dan wel snelheidsvertragers geplaatst om de fietsers een beetje af te remmen, maar deze zijn zo gezet dat ze ook een obstakel vormen voor de voetgangers.

Het autoverkeer dat van de stad uit komt vormt ook een probleem voor het straatbeeld in Runkst. De wegen zijn vol geparkeerd met auto’s waardoor het straatbeeld eerder metalig is. Er is ook gebleken dat er veel mensen hun auto komen parkeren in de straten van Runkst om zo dan de stad in te kunnen gaan. Helaas wil dit zeggen dat het aantal parkeerplaatsen voor de buurtbewoners wordt gelimiteerd en dat ze zelfs enkele straten verder moeten parkeren om dan toch hun auto ergens kwijt te kunnen.

Daarom hebben wij gekozen om ons vooral toe te spitsen op het onderzoeken van de mobiliteit in Runkst en hoe deze door deelpraktijken eventueel kan worden versterkt. Vandaag zijn we op zoek gegaan naar de grenzen van Runkst. Het spoor, de grote ring en de Steenweg zijn elk infrastructuurelementen die het landschap sterk verknippen waardoor Runkst bijna een eiland vormt in Hasselt. Het zijn nochtans deze raakvlakken met het centrum, het station en de verbindingswegen die Runkst zoveel potentieel blijken te geven als woonplek. Wanneer deze raakvlakken en grenzen doordacht ontworpen zouden worden, zouden ze zelfs als aangename ontmoetingsplek kunnen fungeren.

Bovendien heeft Runkst een aantal interessante groene ruimten. Uit gesprekken met buurtbewoners leidden we af dat sommige prachtige plekken slechts door weinigen gekend zijn. Dit is niet verwonderlijk als je opmerkt hoe verborgen deze soms wel niet zijn. Ze worden omgeven door een dichte bebouwing en de toegangen zijn bijna niet zichtbaar in het straatbeeld. We hebben zulke plekken in kaart gebracht om een idee te geven van hoeveel kwalitatieve groen ruimte er wel niet is . De afstand tussen de verschillende ruimten is in tijd zeker te overbruggen, men kan zelfs vlotjes de Ikea bereiken.

We zijn onze tocht begonnen door het spoor te volgen, een van de eerste begrenzingen in Runkst. De al eerder besproken tunnels blijven problemen geven, daarom hebben we eens getest hoe het is om over de brug heen te fietsen.  Na een fietstocht over de brug, vergelijkbaar aan een bergetappe in de ronde van Frankrijk,  zijn we in Runkst geraakt. In het begin was het een beetje moeilijk om het spoor te kunnen volgen aangezien vele tuintjes hier op aansluiten. Maar enkele meters verder was er een mooi pad waarlangs we samen met het treinspoor konden fietsen richting de grote ring . Dit parcours bevatte verschillende toffe ontdekkingen zoals de volkstuintjes en vele verborgen speeltuintjes. Eenmaal de grote ring gepasseerd fietsten we richting Ikea.

Als astronaut in het spoorlandschap, zo hebben we onze tocht benadert en hebben we veel nieuwe ontdekkingen gedaan.. Het dichte auto-oerwoud Runkst dat ik eerst had leren kennen is nu veranderd in een aaneenschakeling van ervaringen en mooie uitzichten. Het straatbeeld dat eerder is besproken kan nogal misleidend zijn. Hierdoor ervaren inwoners van Runkst hun wijk als dichter bebouwd dan het in feite is. Door enkele grenzen open te trekken, zou wandelen of fietsen door Runkst een heel andere beleving kunnen worden.

 

22135339_1833250723358314_6256537777418618364_o 22255134_1833252696691450_7766038973477579061_o 22790670_1856542814362438_1723071697_o

 

 

WONEN GROEN PARKEREN

Om zoveel mogelijk over de woonwijk in Runkst te weten te komen, zijn we de inwoners (die we tegenkwamen op straat) gaan interviewen. We hebben hiervoor een strategie uitgewerkt zodat dit vlot en efficiënt zou verlopen. Deze strategie/aanpak gebeurde in verschillende fasen. Zo hadden we 4 hoofdvragen voorbereid die we telkens opnieuw aan de mensen stelden.

  • Hoe wonen jullie en wat is jullie levenspatroon?
  • Woondroom: Hoe zouden jullie willen leven/wonen?
  • Voor- en achterkant van de woning: woon- en leefdromen buiten de woning.
  • Relatie met de buren? Zijn er overeenkomsten? Worden er dingen gedeeld ? Of zijn er misschien mogelijkheden tot delen?

Ook hadden we voor deze interviews een maquette uit papier gemaakt zodat het voor de inwoners duidelijk was waar het over ging. Zo konden ze met de meubels spelen en deze verplaatsen naargelang de woning was ingedeeld. We hadden apart nog kaartjes gemaakt met daar typerende woorden op die de mensen dan in de straat of in de tuin konden plaatsen. Zo kregen wij ook een beter beeld van de wensen i.v.m. tuin, straat, parkeren, wonen enzovoort. Zo zijn we tot 4 families gekomen en deze hebben we dan verder uitgewerkt. We hebben elke familie een kleur gegeven en hier hebben we dan een overzichtelijke schema van gemaakt. Dit hebben we dan verwerkt in een stopmotion als voorlopige eindresultaat.

Ons doel is om het probleem wonen-groen-parkeren verder te onderzoeken. Dit gaan we doen op basis van cijfergegevens in Runkst. Wanneer we deze verzameld hebben, willen we verschillende scenario’s/mogelijkheden gaan uitwerken en hiermee terug naar de families gaan om hierover na te denken en te praten. Op deze manier kunnen er misschien interessante ideeën uitgewisseld worden.

Gele snede (1) Groene snede Rode snede (3) Blauwe snede

 

‘stap het bos in gang’!

TEAM ZOL_DAG 10

De laatste dag van het Live Project ‘WegenWerken’ is voorbij gevlogen! Vroeg in de morgen hebben we het kruispunt afgewerkt en zijn we verdergegaan met het maken van aanwijzingen. Je vindt in het bos verschillende insectenhotels waarop pijlen zijn aangebracht zodat je makkelijk de weg terug vindt. Deze ‘hotels’ bevinden zich aan de randen van het bos, maar ook op alle kruispunten. Iedere voorbijganger kan deze hotels aanvullen met verschillende materialen en zo zijn steentje bijdragen.

IMG_2214 IMG_2232 IMG_2229

We zijn enorm tevreden met wat we hebben bereikt op zo’n korte tijd. Het was ook fijn om de commentaren van de buurtbewoners en passanten te horen. Zij waren heel enthousiast en vinden dat we het bos effectief opnieuw in gang hebben gezet.

IMG_2218 IMG_2221 IMG_2225

Het was een leerrijke ervaring en we zijn blij met het verkregen resultaat. Voor iedereen die nieuwsgierig is, ga zeker eens een kijkje nemen in het bos rondom het ZOL in Genk! ”Stap het bos in gang”.

IMG_2223     IMG_2217     IMG_2222

22095616_10212403415672171_773102043_o 22118029_10212403415872176_1927807738_o

Iedereen deelt in Runkst

Wat?
“Iedereen deelt in Runkst” is een project van architecten, ontwerpers en kunstenaars die de lounge van Hostel H innemen om samen met Runkstenaren, Hasselaren en de internationale gemeenschap na te denken over manieren van delen; samen wonen en samen zijn. We gebruiken de grote ramen van het hostel om te tonen hoe Runkstenaren op inspirerende manieren ruimte delen met elkaar: een fietsparkeerplaats, een tuin, een ijskast, een route… Dit vormt de basis om samen nieuwe manieren van fysiek en online delen in de stad vorm te geven. Vragen die centraal staan zijn: Hoe deel jij ruimte? Wat willen je delen en wat niet? Hoe willen wij delen in de toekomst? Moeten we onze ruimte daar anders voor inrichten?

Wie?
Het project is een samenwerking tussen de Faculteit Architectuur UHasselt, a2o architecten, stad Hasselt, the School, Architectuurwijzer en de burgers van Hasselt.

Contact?
liesbeth.huybrechts@uhasselt.be of 0486158840.

Wanneer?
Elke maandag vanaf 25/9 nemen we Hostel H in om aan dit project te werken.

Team:
Liesbeth Huybrechts, Oswald Devisch, Teresa Palmieri, Ann Petermans (UHasselt), Bart Hoylaerts, Jonas Knapen (a2o), Roel De Ridder (Architectuurwijzer), Katrien Schaerlaekens, Lore Motten en Koen Knevels (Stad Hasselt)

De laatste loodjes

TUIN VAN BETTY_DAG 10

Vandaag, de dag waar we allemaal zo naar uit keken.
De laatste klusjes werden geklaard. Er werd nog een balk gelegd van de verdiepingsvloer, een bank werd gemaakt en de laatste decoratie werd toegevoegd.

decoratie uitzicht

Ook de laatste loodjes van de presentatie werden uitgevoerd. De posters werden geprint en De andere markt werd omgetoverd tot de tentoonstellingsruimte voor de presentatie van de 3 live projects.
Om 15u30 ging de presentatie van start waarna ook de drie locaties bezocht werden en de eindresultaten onthuld werden.

toren2 torengroep

Door Stephanie van den Bergh

‘Texas Bar’ is open!

TEAM KOLENSPOOR _ DAG 10

De laatste dag van het Live Project is aangebroken! Iedereen was al heel vroeg op de site om de deadline van 15u00 te halen. We vlogen er snel in met het maken van de laatste prefabelementen die dienst doen als gevelbekleding. Ook de vloer van het terras, dat grenst aan de speeltuin, werd gelegd. Vervolgens moest er nog een volledige trap gemaakt worden. Dit was niet simpel! Om 14 uur slagen we er dan toch in om deze taak af te ronden. Met deze taak werd onze constructie uiteindelijk afgerond en hadden we nog ruim de tijd om kebab te bestellen en inkopen te doen voor de opening. We kochten verschillende kruidenplanten om te plaatsen in de ‘Texas Bar’ met de bedoeling dat men hiermee thee e.d. kan maken. Ook timmerden we nog wat zitmeubels in mekaar om de mensen omstreeks 17u00 te ontvangen voor de receptie.

 

IMG_4365    IMG_4372    IMG_4378

Deze was zeker geslaagd dankzij de positieve commentaren van de buurtbewoners en verschillende leerkrachten en leden van het gemeentebestuur van de stad Genk.

IMG_4385    IMG_4381    IMG_4387

De volgende dag zijn we echter teruggekeerd om het achtergelaten materiaal op te laden. We zagen dat één van de buurtbewoners zich al ontfermd had over de plantjes in de ‘Texas Bar’ door ze water te geven. Dit deed ons enorm plezier en misschien is dit wel de start van iets heel moois in de wijk Nieuw Texas en omstreken !?

IMG_1340    IMG_4391