Projecten 2020-2021

Live Project OPZC Rekem

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem specialiseert zich in forensische zorg, een tak van geestelijke gezondheidszorg die focust op personen met een verstandelijke beperking, een interneringsstatuut en mogelijks een psychiatrische problematiek. Patiënten leven hier samen in leefgroepen, in een beschermde omgeving.  Deze omgeving heeft een enorme impact op het welbevinden van bewoners en het therapeutisch klimaat waarin met hen gewerkt wordt. De meeste gebouwen, oud én nieuw, waarin de bewoners vertoeven, zijn ruimtelijke georganiseerd rond ruime binnentuinen. Alhoewel het meestal de enige buitenruimte is voor vele leefgroepen, krijgt de inrichting ervan (te) weinig aandacht. In dit Live Project zoeken we samen met bewoners en begeleiders naar een alternatieve aanpak voor de gemeenschappelijke buitenruimtes van een leefgroep in een nieuwbouwproject op de campus van het OPZC.


Live Project Houthalen-Helchteren: Tijdelijke fietsbrug

Onder begeleiding van StudioNoord-Zuid Limburg (Tractebel, Arcadis, Maat Architecten, 51n4E en UHasselt) onderzoek en ontwerp je elementen die nodig zijn om een tijdelijke – eventueel verplaatsbare en demonteerbare – fietsbrug te creëren over de Noord-Zuid verbinding die tegelijk een interessante ontmoetingsplek is. Je draagt bij aan een comfortabele en veilige oversteekplaats voor voetgangers komende uit de Kievitwijk en vanuit de fietssnelweg. Je denkt ook na over – via de brug – het geven van een plek aan eventueel een OV halte, aan de natuur en een plek voor buurtbewoners. We geven creatief en corona-safe vorm (kleine interventies in het open landschap bv) aan een ontwerpproces met het ontwerpteam en beleid, de kinderen (Don Bosco school), jonge gezinnen (de ouders) en ouderen in de buurt (de grootouders).
https://www.noordzuidlimburg.be/


Live Project Koolmijnlaan en Brelaarheide

De Koolmijnlaan is een van de belangrijkste verbindingen in de wijk Meulenberg. De laan is momenteel vooral uitgerust voor auto’s. Toch is het door de vele cafés, restaurants en winkels de ideale ontmoetingsplaats voor de wijk en daarbuiten. Ook grenst het aan een mooi natuurgebied dat nog te onbekend is. Jullie geven samen met bewoners de kruispunten tussen de laan en de natuurgebieden vorm als ontmoetingsplekken en als startpunt voor wandellussen doorheen het natuurgebied en de wijk, waardoor het water onder en rond de Koolmijnlaan ook positief onder de aandacht komt. Dit gebeurt onder begeleiding van Studio Noord-Zuid Limburg (Tractebel, Arcadis, Maat Architecten, 51n4E en UHasselt). We gaan creatief en corona-safe (doorgeef-maquettes bv) in gesprek met bewoners van, de handelaars in de straat en beheerders van het natuurgebied en brengen ze stap voor stap dichterbij elkaar in een co-creatieproces.
https://www.noordzuidlimburg.be/


Live Project Aarschot Orléanspark

Aarschot is een stad in verandering. Onder de titel ‘Werkplaats’ richten we daarom een stadslabo waar we in het hart van de stad aan de slag gaan mét de stad. We kiezen resoluut voor ‘Meer groen in de stad’ En dat is net precies waar de volgende fase van het stadsproject ‘De Torens’ voor staat: een groen pad dat vanuit het stadscentrum, door een nieuwe landschapspark, naar de ‘vergeten’ Orleanstoren slingert. Wij geven samen met de buurt en betrokkenen vorm aan die frisse, groene long, met ruimte aan recreatie, educatie en ontspanning op een fijne plek aan de rand van de stad. Wij geven dit proces (corona-safe) vorm door interessante kleine interventies op verschillende plekken in het uitgestrekte landschapspark vorm te geven en zoeken creatieve manieren om met de buurtbewoners, architecten, landschapsontwerpers en beleid samen te werken.
https://werkplaats-aarschot.be/