Projecten 2023-2024

Uit welke projecten kan ik kiezen?

HASSELT: Een gedenkmonument voor overleden lichaamsdonoren
HASSELT: Virga Jesse feesten
DIEPENBEEK: Universiteitscampus Diepenbeek. Een hub voor wandelaars en fietsers.
HOUTHALEN-HELCHTEREN: Masterplan Helchteren
GENK: Kolderbos – Sociale woonwijk


LP ‘Een gedenkmonument voor overleden lichaamsdonoren’ (Hasselt)

Tijdens een “Live Project” denken we na en werken we rond het onderzoeken/creëren/ ontwerpen van een gedenkmonument  voor donoren die hun lichaam hebben afgestaan aan de medische wetenschap. Dit monument creëren we ter nagedachtenis en om dankbaarheid te tonen aan diegenen die hun lichaam ter beschikking stelden van de medische wetenschap. De focus in het ontwerpproces ligt op de verkennende fase en de samenwerking met het anatomiecentrum (faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen), stadsbestuur en een artistieke bemiddelaar om inspiratie te geven aan wat een gedenkmonument in deze context kan betekenen.

Begeleiding: Liesbeth Huybrechts en Frank Vanden Ecker
Partner: UHasselt, de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen en Stad Hasselt

Beeld @UHasselt van een Live project: Kerkhof Hoepertingen 2015

LP ‘Virga Jesse Feesten’ (Hasselt)

Tijdens een “Live Project” denken we na en werken we rond de wijken als ontmoetingsplaats voor de Virga Jessefeesten. UHasselt, het Virga Jesse comité en Stad Hasselt slaan de handen in elkaar voor een participatieve editie van de Virga Jessefeesten die bijdragen aan duurzame transities in de stad. De focus ligt op de samenwerking met 7 Quartiers in Hasselt, diens rotten en de gehele stad, richting een duurzame en wervende inrichting/versiering van de wijken binnen de stad met aandacht voor het evenwicht tussen eigenheid van de wijken en eenheid tussen de Quartiers.

Begeleiding: Peter Firman en Liesbeth Huybrechts
Partner: UHasselt, Virga Jesse Comité en de stad Hasselt

beeld @UHasselt van een Live project Heilig Hart wijk

LP  ‘Universiteitscampus Diepenbeek. Een hub voor wandelaars en fietsers’ (Diepenbeek)

We denken na en werken rond de campus Diepenbeek als fiets- en wandelomgeving. UHasselt en POM slaan de handen in elkaar voor een participatief project dat bijdraagt aan duurzame transities in de omgeving van de campus. Aanleiding is de aanleg van een pad tussen de Faculteit Architectuur en de centrale parkeer omgeving die een denkoefening op gang brengt rond de campus als netwerk van trage wegen voor docenten, studenten en bezoekers om te werken, te ontspannen en te bewegen in en met de omgeving. We denken aan het ontwerpen van stopplekken, uitkijkplekken, een samenhangend ontwerp voor rustplekken, scenografie van de site en navigatie.

Begeleiding: Liesbeth Huybrechts en Elke Ielegems
Partners: UHasselt, POM, Gijs Van Vaerenbergh

beeld: toekomstbeeld campus Diepenbeek website POM

LP  ‘Helchteren Centrum’ (Houthalen-Helchteren)

Vandaag wordt het centrum van Helchteren gedomineerd door het verkeer. Met de toekomstige Noord-Zuid verbinding verdwijnt het overgrote deel van het doorgaande verkeer in een tunnel die onder het centrum doorloopt. Vandaag wordt er al nagedacht over een meer duurzaam en toekomstig ruimtegebruik wanneer deze verbinding is gerealiseerd met als doelstelling het creëren van een gezellig en aangenaam dorpscentrum voor Helchteren. Maat ontwerpers maakt in opdracht van de gemeente Houthalen-Helchteren hiervoor een masterplan op en stelt daarin een aantal opgaves voorop: een klimaatrobuust dorpscentrum (kan het omliggende landschap worden doorgetrokken tot in het centrum? Kunnen we het centrum omvormen tot een landschapsdorp? ) en  wonen met een dorps karakter (hoe kunnen we nieuwe woonvormen introduceren en bouwen aan een levendig dorpscentrum?) We gaan in dialoog met bewoners, de gemeente en Maat ontwerpers om de toekomst van Helchteren centrum te verbeelden door een ingreep te realiseren in de publieke ruimte op een strategische locatie waar één of meerdere opgaves samenkomen en die het dorp activeert. Dit kan alle vormen aannemen: en kiosk, een plek voor jongeren, een waterplek, een evenement etc. 

Begeleiding: Liesbeth Huybrechts en Lieve Custers 
Partners: Studio Noord-Zuid Limburg, De Werkvennootschap, Maat ontwerpers,  Gemeente Houthalen-Helchteren, Burgercollectief Pastorie, Don Bosco Helchteren

foto: toekomstige situatie aan de hand van de maquette van de Noord-Zuid verbinding

LP  ‘Kolderbos – Sociale woonwijk ’ (Genk)

De sociale woonwijk Kolderbos (Genk) dateert uit het midden van de 20e eeuw. De wijk kent een heel diverse bevolkingssamenstelling (zo’n 74% van de inwoners heeft een migratieachtergrond). De wijk bestaat uit zowel eengezinswoningen als sociale huurappartementen. Dit Live Project breit verder op het ontwerpend onderzoek van het seminarie ‘Designing for More’. Vertrekkende vanuit de noden van bewoners werkten de masterstudenten vier ontwerpen uit om zo tot een ‘rijker’ programma voor Kolderbos te komen. Na deze ontwerpen te presenteren aan verschillende actoren (o.a., buurtwerking, dienst ruimte Genk, sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak), bleek één ontwerp veel potentieel te tonen. Het Live Project zal daarom – op vraag van de gemeente en sociale huisvestingsmaatschappij – één of twee leegstaande garageboxen in Kolderbos ombouwen tot sociale, collectieve ruimtes. Bijkomend kunnen ook pistes voor andere overdekte ontmoetingsplaatsen in de wijk worden verkend. Voorafgaand aan het ontwerpen en realiseren zullen de studenten opnieuw met bewoners en andere actoren in gesprek gaan.

Begeleiding: Ruth Stevens en Micheline Phlix 
Partners: Stad Genk, Buurtwerking Kolderbos en Sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak

Beeld: Huidige situatie in Kolderbos (links: garageboxen)