Conceptuitwerking

Vandaag werd er stevig gewerkt aan het verfijnen van het concept. Via insteken die we de vorige dagen ontdekten hebben we ons idee verder uitgewerkt.

Distribueren kan niet enkel in goederen maar ook in kennis van de bevolking. Mensen kunnen veel van elkaar leren. Door een plek te voorzien waar plaats is voor verschillende activiteiten zoals proeverijen, pop-up bars, workshops, verhalen,… kan Zwartberg de lokale producten aan elkaar voorstellen. Zo ontdekken de inwoners meer over wat er allemaal mogelijk is in Zwartberg en kunnen meer mensen elkaar ontmoeten.

Gisteren deed de groep distributie een materiaalstudie over plastieken grasdalen die gebruikt konden worden als muur/wand. Dit modulaire systeem heeft ons doen nadenken over hoe een module een bepaald idee kan versterken. Wat kan een module betekenen in een groter geheel? Is een module repeteerbaar?

Zo kwamen we tot de conclusie dat ons werkstation misschien wel uit modules moet bestaan die zowel individueel als collectief een interessante architecturale meerwaarde bieden aan Zwartberg. Door deze wisselwerking zouden modules verplaatst kunnen worden naargelang er nood aan is.

Dit mobiele karakter legt ons dan beperkingen op over de grootte en de materialen van de module.

Wat, waar, wie

Wat
We willen een centraal voed14359643_10210566602590348_114868893_oselstation organiseren waar verschillende actoren hun producten kunnen verkopen/aanbieden. De bedoeling is dat het voedselstation een multifunctionele plek wordt waar verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden. Lesgeven, kennis uitwisselen, een specifieke productie promoten en de cultuur van de lokale landbouwer aan de man brengen zouden hier bijvoorbeeld gestationeerd kunnen worden.

Waar

De juiste locatie is nog niet gekend, hiervoor volgen nog enkele gesprekken met een paar actoren. Onder andere met Ali van de buurtwinkel.

Een voorlopig voorstel voor locatie van het project is gelegen rondom de winkel. Van hieruit kan hij zelf het distributiesysteem wat leiden als hij bereid is om mee te stappen in het project.

Wie

Het gehele project zal zich openstellen voor alle lokale actoren die zich willen aansluiten tot het verschaffen van kennis of lokale goederen. Van de grote bioboer tot de kleine groene vingers uit de volktuintjes.

Wat kan distributie bijbrengen voor de lokale boer, handelaar…?

Distributie bevindt zich op verschillende niveau’s. Enerzijds het distribueren van goederen, anderzijds distributie van kennis. Binnen het te ontwikkelen project kunnen beide vormen zich vestigen. Afhankelijk van de soort distributie kan de lokale boer of handelaar zijn rol hierin bepalen. Een mogelijke invloed voor de bioboer Souliman zou het verspreiden van kennis kunnen zijn. Voor het FungiLab zou het interessanter zijn om het te bekijken op het niveau van goederen, al dan niet in combinatie met de kennisdistributie.

Hierdoor kan elke actor een specifieke rol opnemen die kan verschillen met andere actoren.

Waar ziet u uw functie in ons project?

  • Souliman: “Mijn functie in het project zal voornamelijk zijn naar het verspreiden van kennis naar de mensen toe. Voor het aspect goederen zit het niet in mijn visie van de voedselpakketten. Naar de kennis toe kan ik zorgen voor een vorm van educatieve uitleg bij het handelen van lokale producten. Het doen en laten van de kleine lokale boer en handelaar tegenover de grote winkelketens. Ik kan er af en toe wel iets van proeverij in steken met wat kleine producten van op mijn velden, maar echt verkopen van oogst-overschotten gaat niet gaan, die heb ik niet.”

 

XYZ bakfiets, De Andere Markt, Genk

20160913_120138

Nadat Pablo te horen kreeg dat de kelders van het provinciehuis te Hasselt waren ondergelopen na de hevige regenval in Juni kon hij 3 bakfietsen, die ter plekke gestockeerd stonden, in handen krijgen. Deze twee fietsen bracht hij naar zijn winkel in Genk, waar ze nu wachten op een betekenisvolle rol binnen het champignonproject. De fietsen zijn interessant omwille van het feit dat ze zelf te monteren en aan te passen zijn.

‘DAM’ pleit voor kleinschalige samenwerkingen in Genk

De Andere Markt (DAM) is een “living lab” gelegen in Winterslag. Pablo en zijn team onderzoeken de toekomstmogelijkheden van de stad in samenwerking met zijn inwoners. Het hoofddoel is het samenbrengen en in kaart brengen van de aanwezige mogelijkheden en vaardigheden. Dit kan als nieuwe input voor lokale projecten gebruikt worden. Het “FungiLab” maakt deel uit van één van de projecten binnen DAM. Hun voorstel bestaat uit het ontwikkelen van een prototype dat verzamelt, produceert en distribueert van op koffiedrab geteelde zwammen. Dit allemaal met lokalen actoren opgesplitst in 3 fases. ”Collecting” is de 1ste fase en bestaat eruit om koffieresten te verzamelen. Deze worden opgehaald bij cafés in Vennestraat te Genk. Tijdens de 2de fase “Producing” worden de zwammen geteeld op een mix van koffieresten en stro dit gebeurd in een tijdspanne van twee maanden. In de toekomst kunnen ook andere restproducten gebruikt worden om een goede bodem te ontwikkelen voor zwammen. Tot slot zal bij “Distributing” aan de hand van een mobiel systeem de gekweekte zwammen verdeelt worden. DAM wil met het “FungiLab” een voorbeeld stellen voor mogelijke nieuwe kleinschalige samenwerking in de stad Genk.

img_0650 funghi-lab-flowchart