TEAM KOLENSPOOR _ DAG 3

De dag begon met een lezing van Petra Pferdmenges over participerend ontwerpen. Zo heeft ze in Brussel een research bureau opgericht, genaamd ‘Alive Architecture’, dat zich voornamelijk bezig houdt met de rol van de architect in de publieke ruimte. We kregen verschillende projecten en experimenten te zien die ons inspireren in onze verdere uitwerking van het Live Project. Na de lezing kregen de drie groepen feedback over de stand van zaken. Zo gaf ze tips over wat we zouden kunnen doen om lokale mensen te betrekken enzovoort. Op deze manier konden de drie groepen ook van elkaar bijleren. Na een gezamenlijke lunch in ‘The Arch’ zijn we met onze groep gaan brainstormen over mogelijke interventies op het Kolenspoor. Zo willen wij ons focussen op al reeds bestaande maar nog onduidelijke doorsteken. Ons doel hiermee is om mensen van de buurt een interactie te laten voeren met het kolenspoor. Het doel dat we hiermee willen bereiken, is om het vroegere treinspoor meer te benutten en de buurtbewoners een ontmoetingsplek aan te bieden. Vervolgens zijn we naar de locatie getrokken om te bepalen welke doorsteek het meest interessant zou zijn. Hierbij merkten we dat de lokale bewoners zeer open waren toen we spontaan druiven kregen aangeboden. Ondertussen zijn onze twee cartografen begonnen aan het opstellen van een axonometrie van de locatie.

1    2    3

 

‘Nieuw Texas’

TEAM KOLENSPOOR _ DAG 2

Onze dag begon met wat fieldwork in de woonwijk ‘Nieuw Texas’. We gingen deur aan deur om de lokale bewoners te interviewen in verband met het gebied rondom het Kolenspoor. ‘Nieuw Texas’ is een kleine woonwijk in Genk met een bijzondere geschiedenis. De oorspronkelijke wijk ‘Texas’ werd in 1995 afgebroken. Zo ontstond aan de andere kant van het stadion van KRC Genk, de wijk ‘Nieuw Texas’. Er is een zeer diverse, multiculturele bevolking gehuisvest die grotendeels bestaat uit oud-mijnwerkers en jonge gezinnen. Uit de interviews blijkt dat de oude generatie heimwee heeft naar de de sfeer van het oude ‘Texas’. De kloof tussen oude en nieuwe generaties wordt groter en groter en er dreigt een scheidingslijn te ontstaan tussen deze generaties. Verder kunnen we uit de interviews vaststellen dat de oude generatie nog steeds veel belang hecht aan de overblijfselen van de vroegere mijnindustrie zoals het Kolenspoor en het treinstation. Men vindt het spijtig dat deze niet meer in gebruik zijn wat te wijten is aan de slechte toegankelijkheid en het toenemende vandalisme. Na het afleggen van de interviews werden we verwacht in onze uitvalbasis voor een zelfbereide lunch met de andere gasten die hier verblijven. In de namiddag gingen we verder met het mappen en schetsen van de interviews op kaarten.

21730049_1500701149997386_636533310_o    21745014_10212816003987411_146178025_o    21763663_10210928965564141_1538889145_n

Kennismaking met het Kolenspoor

TEAM KOLENSPOOR _ DAG 1

De eerste dag van het Live Project ‘WegenWerken’ ging van start met een korte introductie over de verschillende sites. Onze groep werd de site van het Kolenspoor toegewezen. Deze historische transportlijn, die verschillende mijnconcessies met elkaar verbond, is gelegen in een zeer groen gebied met een hoge erfgoedwaarde. Helaas is deze vandaag de dag buiten gebruik en verkeert het spoor in een staat van verval. Het is als groep onze taak om met kleine interventies deze omgeving terug levendig te maken en om deze spoorweg opnieuw een betekenis geven. Naast het verdelen van de sites kregen we nog een korte uitleg over de aanpak van het ‘mappen’. Na de middag werden we door wijkmanager, Luc Dirkx, rondgeleid doorheen de omgeving van het Kolenspoor. We maakten kennis met de nabijgelegen woonwijk ‘Nieuw Texas’, wandelden langs verschillende volkstuintjes en doorkruisten de smalle wandelpaden doorheen het bos om uiteindelijk aan te komen bij het plaatselijk kerkhof.

IMG_4081    IMG_0103    IMG_0104