Runkstenaren delen objecten

Wij analyseren het delen van objecten binnen het project ‘Iedereen deelt in Runkst’. Tijdens de eerste fase van het project zijn we een aantal mensen van Runkst gaan interviewen over het delen van objecten met familie, vrienden en buurtbewoners. Hieruit bleek dat veel Runkstenaren bereid waren om te delen met anderen en er veel deelinitiatieven in Runkst bestaan.

In fase twee van ons project hebben we ons gefocust op drie van deze doelgroepen, namelijk Hilal groep, Repair Café en Klavertje 4. Deze groepen hebben we uitgenodigd tijdens de werksessie van 6 november, om samen met ons en een ambtenaar van dienst Cultuur Hasselt te brainstormen omtrent gedeelde ruimte, objecten en activiteiten. We gaven hen de opdracht om 5 symbolen te kiezen die hun activiteit het best representeerden. Nadien moesten ze nagaan welke objecten/vaardigheden ze zouden kunnen delen met anderen in een gedeelde ruimte, namelijk Hostel H.

Op het bijgevoegde paneel zijn foto’s van de activiteit en een grondplan van de eigen ruimte weergegeven. Daaronder bevindt zich een kader met daarin de symbolen die zij nodig achten voor hun activiteit. Als resultaat verkregen we een gedeeld kader dat de ruimte van Hostel H voorstelt. De stopmotion geeft een weergave van de activiteiten per doelgroep. Nadien wordt een mogelijke voorstelling gedaan van de doelgroepen in een gedeelde ruimte.

Voor de derde fase zijn we bezig met het ontwikkelen van een modulair systeem gebaseerd op nomadic design, zeer eenvoudige doe-het-zelf objecten. Dit systeem kan verschillende afmetingen hebben en gebruikt worden voor diverse doeleinden. Hiedoor kan iedere doelgroep dit voor zijn eigen activiteit benutten. Een voorbeeld hiervan is eveneens bijgevoegd. Tegen de volgende werksessie willen we een aantal voorbeeld modules uitwerken in maquette en in werkelijke grootte. De uitgenodigde personen (van verschillende doelgroepen) kunnen op dat moment aanpassingen doen en suggesties geven om zo de modules te optimaliseren.

Op 9 december organiseert Repair Café hun maandelijkse activiteit. Op deze dag willen wij ook de mensen van de andere deelinitiatieven uitnodigen om de reeds gemaakte modules te gebruiken en nieuwe te ontwikkelen.

Runkstenaren delen in hostel H werksessie maandag

boxes