Dag 5 Groep 1 – Virga Jesse Feesten

De dag begon met een enorme dosis energie, want het was de dag van de pitch voor de Virga Jesse Feesten. Er waren nog enkele belangrijke details die afgerond moesten worden voordat het project gepresenteerd kon worden. De ochtend stond in het teken van het voltooien van de twee maquettes. Nadat de omgevingsmaquette was afgerond, was het tijd om de ontwerpen naadloos in het geheel te integreren.

Elke locatie had zijn eigen unieke kleur, die rechtstreeks verwees naar het feest. Zo is Zuidzicht gehuld in het betoverende blauw en de Provincietuin straalt in rood. In de maquettes verwerkten we deze kleuren om de verbinding met het feest helder te maken.

Daarnaast vond er nog een laatste interview plaats, dat zeer leerzaam bleek te zijn. Alle benodigde beelden waren vastgelegd en konden worden gebruikt om de video af te ronden. Om het verhaal nog duidelijker te maken, werden enkele schetsen gemaakt om de gesproken woorden te versterken.

Met de voltooide maquette in de hand was het enige wat restte het afronden van de video. Als groep werden ook de voorbereidingen die volgende week van start zullen gaan besproken, omdat we daadwerkelijk zouden beginnen met de bouw van één van de twee locaties. Onze voorkeur neigde op dat moment naar het verder uitwerken van Zuiderzicht.

Tegen half zes was het grote moment aangebroken waar beide groepen een hele week hard naartoe hadden gewerkt. Omdat het vrijdagavond was en wij de laatste groep waren die hun pitch presenteerde, wilden we dit spannende moment een leuke touch geven. We hadden drankjes en hapjes voorbereid om van de gelegenheid een plezierig en gezellig moment te maken.

De video werd zeer positief ontvangen, en ook de verdere uitleg bij de maquettes was een succes. Onze harde werk werd duidelijk gewaardeerd en we kregen goedkeuring om volgende week daadwerkelijk aan de slag te gaan met het uitwerken van Zuiderzicht. Groep 2 kreeg eveneens positieve feedback, waardoor de hele groep tevreden was en we werden beloond voor ons harde werk.

Nu is het tijd om het weekend te gebruiken om alles even te laten bezinken en om verder te zoeken naar materialen, zodat we maandag met volle energie kunnen beginnen met de daadwerkelijke bouw !

Laatste voorbereidingen afmaken

Conceptmaquette Provincietuin
Conceptmaquette Zuidzicht

DAG 4: PITCH DAY

Vandaag zijn we er meteen ingevlogen, want de tijd tikte door!

We hebben de handen uit de mouwen gestoken om een goede presentatie voor te bereiden voor de pitch.

We zijn begonnen met de taken onderling te verdelen. Een deel van ons team ging aan de slag met het maken van een maquette. Hierop werden duidelijk de verschillende scenario’s verbeeld, dus hoe de verkeersstroom eruit zal zien en de parking benut zal worden. 

Een ander deel van het team was volop bezig met het onderzoek en om de presentatie tot een mooi einde te brengen. 

Tijdens de middag hebben we onszelf verwend met lekkere croques. Na het gezellige etentje werkten we verder om de presentatie te verfijnen. De nodige installaties werden opgesteld voor de pitch. 

Om 16 uur was het eindelijk zo ver, we mochten ons concept presenteren aan de hand van een video en een korte toelichting. Na de pitch hebben we meteen samengezeten om de gegeven opmerkingen te bespreken en op papier te zetten zodat we er morgen verder aan kunnen werken. 

Dag 4 Groep 1 – Virga Jesse feesten

Onze dag begon in volle vaart met een wirwar van activiteiten, waaronder het creëren van maquettes, schetsen en een video. We doken diep in de ontwerpen om ze tot in de puntjes te verfijnen. Het was cruciaal dat de twee locaties voor onze pitch visueel duidelijk zijn voor onze begeleiders en de actoren. Daarom zijn we begonnen met het maken van maquettes voor elke locatie. Zuidzicht werd op schaal 1/75 gereproduceerd, terwijl de muur aan de Provincietuin op schaal 1/50 werd gemodelleerd. Op deze manier konden we onze ontwerpen direct integreren in de werkelijke ruimte, waardoor onze ideeën voor het eerst tastbaar werden.

Elke locatie heeft zijn eigen uniek verhaal, wat betekent dat de functies die we bedachten nauw verbonden zijn met de specifieke locatie. We werkten hard om de plekken verder te verfijnen en te concretiseren, met behulp van schetsen om de beoogde sfeer weer te geven.

In de ochtend kwam onze begeleider, Peter Firman, langs om te horen hoever we gevorderd waren. Hij gaf ons waardevolle tips en was tevreden met de voortgang die we hadden geboekt.

De klok tikte snel, want vrijdagavond staat onze eerste pitch gepland. Voor deze belangrijke presentatie moeten we een video maken. Samen met groep 2 werken we aan het samenstellen van deze video. Dit betekent dat we de hele dag bezig waren met het verzamelen van de juiste beelden en het bevragen van mensen. Deze interviews helpen ons om een dieper inzicht te krijgen in de Virga Jesse feesten en hoe mensen deze ervaren.

Gedurende de dag zijn er afbeeldingen afgedrukt om onze werkruimte op te fleuren en ons te inspireren. Er werden foto’s, schetsen en mindmaps gebruikt om onze creatieve energie te stimuleren en onze ideeën tot leven te brengen. Het was een dag vol intense creativiteit en samenwerking terwijl we ons klaarmaakten voor de spannende pitch van de Virga Jesse feesten.

Video maken

Maquette maken

Bespreking met Peter

DAG 3: BRAINSTORMEN & ONTWERPEN

We zijn de dag begonnen met observatie! 

Door om 8.00 uur aanwezig te zijn op het Begijnenplein, was het mogelijk om de verkeersstromen en de benutting van de parkings te observeren. Wat ons meteen opviel, was dat de fietsers en de voetgangers het plein dwars overstaken. De jongeren stalden hun fietsen op het plein, waarna ze naar de omliggende bushaltes wandelden. Het plein werd enkel gebruikt voor doorstromend verkeer of om op de bus te wachten. Niemand bleef er voor langere tijd staan/zitten. Dit bevestigt weer dat het geen aangename plek is om te verblijven. Ook was het opmerkelijk dat de parkings vooral gebruikt werden om personen af te zetten, of af te spreken om te carpoolen. Deze observatie maakt een belangrijk deel uit van ons concept.

Na onze observatie zijn we doorgewandeld naar De Pastorie, hier hebben we gezamenlijk een brainstormsessie gehouden. De feedback die wij gisteren hebben gekregen tijdens de briefing werd ook verwerkt in ons proces. 

Hieruit volgt ons volgend concept: 

Het plein heeft momenteel meer problematieken dan kwaliteiten. Toch willen we de aanwezige kwaliteiten in de verf zetten. Dit zullen we doen door te focussen op de mobiliteitsstromen van fietsers, die momenteel dwars over het plein rijden, en deze te sturen in een bepaalde route. Omdat de meeste parkeerplaatsen gebruikt worden voor het afzetten van personen, veranderen we een deel van de parking in een kiss & ride zone. Ook willen we de ontmoeting bevorderen en een aangename verblijfplaats creëren door vrachtwagens en auto’s als auditieve en visuele buffer in te zetten, omdat deze typerend zijn voor de plek. Het is namelijk een van de weinige stelplaatsen in de omgeving en de plaats waar de tweejaarlijkse kermis wordt opgesteld. Door verschillende opstellingen te maken binnen de schaal van de vrachtwagens, benadrukken we ook de kleinere, huiselijke schaal. Ook zullen we inspelen op de positieve zichten zoals de boom die op het plein staat en deze benadrukken.  

DAG 2: VERKENNEN

Vandaag zijn we meteen begonnen met een wandeling naar het Begijnenplein! 

Tijdens onze wandeling vanuit De Pastorie naar het Begijnenplein, viel ons onmiddellijk de drukke weg op. Door een aantal minuten op deze plek te verblijven, merkten we meteen verschillende problematieken en kwaliteiten op.

Het Begijnenplein is een kil plein naast de grote baan. Doordat er geen duidelijke grens is tussen het gemotoriseerde verkeer en het trage verkeer, ontstaat een onveilige en ongezellige omgeving. Het plein wordt ook onderbenut voor zijn functie. Parkeren gebeurt voornamelijk op het Sint-Trudoplein, waardoor de parkeerplaatsen op het Begijnenplein zeer weinig gebruikt worden. Het stallen van de fietsen gebeurt ook op een ongeorganiseerde manier rondom de bushalte.  

Naast de problematieken zijn er ook enkele kwaliteiten zoals het openbaar vervoer, een ontmoetingsplaats voor verenigingen, een stelplaats en de boom die op het plein staat. We hebben ook een wandeling gemaakt rond de site, waardoor we een aantal belangrijke locaties tegenkwamen zoals het jeugdhuis, de Chiro, de Sint-Trudokerk, woonzorgcomplex ‘T Dorp en de scholen. Hierna hebben we de routes vanuit het plein naar de verschillende locaties op kaart gezet.    

Wij willen inspelen op de kwaliteiten die reeds aanwezig zijn op het plein. Zo willen wij meer focussen op de mobiliteitsstromen door fietsers die dwars door het plein rijden, meer in een route te sturen. De ontmoeting bevorderen en een aangename verblijfplaats creëren is ons doel. 

Na ons eerste idee zijn we meteen op zoek gegaan naar materialen zoals houten palen, paletten,… waarmee we de verblijfplaats kunnen creëren. 

We hebben de dag afgerond met een briefing. 

DAG 1: KICK OFF

Vandaag is de start van de twee weken durende Live Projects!

De dag begon met een introductie van de Live Projects op de faculteit van UHasselt. Na de introductie leerden we elkaar kennen en verdeelden we de taken onderling. Daarna hebben wij een bezoek gebracht aan het gemeentehuis van Houthalen-Helchteren. Hier kregen we een uitgebreide toelichting van Maatontwerpers over de toekomstvisie van de Noord-Zuidverbinding, met aandacht voor de trage wegen in Helchteren waarrond wij zullen werken. 

Vervolgens zijn we doorgereden naar De Pastorie, onze uitvalsbasis. Dit is de plek waar we ons de komende dagen zullen vestigen om aan het Live Project te werken. Bij aankomst werden we verwelkomd door een aantal personen die instaan voor het onderhoud en de organisatie binnen de Pastorie. Ze vertelden ons over hun toekomstvisie en de doelstellingen van het gebouw en de omgeving.

Na deze uitleg werden we meegenomen op een rondleiding door de tuin van de Pastorie. Het was opmerkelijk om te zien hoe er zich een oase van rust kon bevinden naast zo’n drukke weg.

Voor ons project gaan we ons focussen op het Begijnenplein, waaraan we morgen een bezoekje gaan brengen! 

DAG 1 tot 4 – De Oranje Loper

Op dag 1 hebben we kennisgemaakt met ons live project op de universiteitscampus in Diepenbeek. Een hub voor wandelaars en fietsers. We zijn met zijn allen op tocht geweest door het bos om de nieuwe wandelpaden te ontdekken. Onze conclusie was een tekort aan signalisatie naar ons faculteitsgebouw.

De tweede dag hebben we de knelpunten onderzocht waar signalisatie ontbreekt, zowel voor onszelf als voor andere voorbijgangers hier op campus. Dit hebben we gedaan door met kalkpapier op het grondplan de wegen aan te duiden hoe we naar de campus komen (te voet, fiets, auto en bus). Daarna zijn we alle knelpunten gaan bezoeken en hebben we enkele voorbijgangers geïnterviewd wat zij vinden van de vindbaarheid van onze faculteit.

Het belangrijkste knelpunt dat naar boven kwam is het punt waar het toekomstige platform van de trampbushalte komt richting de faculteit Architectuur. Vanaf hier is de onze faculteit niet goed zichtbaar en is de ingang nogal omslachtig.

Op de derde dag hebben we feedback gekregen van de begeleiders. Hierbij de vraag: kunnen we de hoofdingang bereiken vanaf het platform in een rechte lijn? We openen de groene omgeving om een glimp op te vangen van de faculteit nog voordat je het pad betreedt. Het pad gaat een oranje kleur krijgen als verwijzing naar onze faculteit en trekt je aandacht naar de ingang.

Vandaag dag 4 zijn we gaan experimenteren buiten met rood afzetlint om het pad te visualiseren. Tijdens het uitzetten van het pad kwamen vast te zitten aan de trappen van de hoofdingang. We willen het pad rolstoelvriendelijk maken dus er zou in te toekomst een extra platform voorzien moeten worden om dit te kunnen realiseren. Hoe het er in de toekomst zal uitzien ga je kunnen zien op een plexiglas plaat waar hier een tekening van staat op gegraveerd.

Dag 3 Groep 1- Virga Jesse feesten

De ochtendzon bracht een veelbelovende start van een drukke dag, gewijd aan de voorbereiding van de aankomende Virga Jesse feesten volgend jaar. Het begon allemaal met een boeiende vergadering, waarin we samenkwamen met de drie begeleiders om de verschillende locaties en ontwerpen voor te stellen in één grote groep. Na de bespreking splitste de groepen terug op en veranderden de gekozen locaties in onze tijdelijke werkplekken. Hier werden metingen gedaan en schetsen gemaakt, wat ons een beter begrip gaf van de ruimtes die we zouden gebruiken. Het was opwindend om te zien hoe de plekken ons inspireerden en hielpen om de functies ervan beter uit te werken. Met waardevolle input van de begeleiders begonnen de ontmoetingsplaatsen steeds concretere vormen aan te nemen.

Verder trokken we de straten op om lokale bewoners en handelaars te ontmoeten en te ondervragen over de bekendheid van de Virga Jesse feesten in de buurt. Aangezien het feest slechts om de zeven jaar plaatsvindt, zijn de nieuwe bewoners mogelijk minder op de hoogte zijn van deze traditie.

In de namiddag werden taken verdeeld op basis van materiaal en ontwerp, nadat de locaties waren goedgekeurd. Dit was het moment waarop de eerste ontwerpen echt vorm begonnen te krijgen. De contouren van onze creatieve visies werden steeds scherper, en we waren enthousiast om te zien hoe onze ideeën tot leven kwamen.

Het hoogtepunt van de dag was zonder twijfel de succesvolle zoektocht naar de materialen die we nodig hadden. Dit gaf ons een gevoel van voldoening en optimisme, wetende dat we op de juiste weg waren om de Virga Jesse feesten tot een groot succes te maken.

Kortom, deze dag was een spannende reis vol vooruitgang en inspiratie in de voorbereidingen voor de Virga Jesse feesten. We kunnen niet wachten om te zien hoe onze plannen zich verder ontvouwen en dit prachtige evenement tot leven brengen.

Schets Zuidzicht
Vergadering met de begeleiders
Schetsen op locatie

Recap Groep 1 – Virga Jesse feesten

Tijdens de aanvang van het live project in Hasselt werd de groep allereerst geïnformeerd over het project. Het werd duidelijk dat het hoofddoel was om vier ontmoetingsplekken te creëren binnen de stad Hasselt. Dit initiatief kwam tot stand in aanloop naar de Virga Jesse-feesten, die volgend jaar in augustus plaatsvinden. Bovendien worden er andere evenementen, zoals Pukkelpop Downtown, het EK wielrennen en Theater op de Markt, gepland van mei tot oktober. Deze evenementen zouden ook geïntegreerd kunnen worden in de ontwerpen voor de ontmoetingsplekken.

Om dit te realiseren, verdeelde de groep zich in twee groepen en begon de stad te verkennen. Tijdens deze verkenningstocht werder er verschillende locaties ontdekt die doorgaans ondergewaardeerd werden. Het live project biedt een unieke kans om deze plekken te herwaarderen en ze in de schijnwerpers te zetten tijdens de aankomende feesten. Dit leidde tot het centrale concept: “Verborgen Parels”.

Elke groep richt zich op specifieke locaties. Groep 1 richt zich op Zuidzicht en de Provincietuin. Als groep werd er gebrainstormd over manieren om deze plekken zinvol te gebruiken en te verbinden met de verschillende evenementen. De groep richtte ook een Instagram-pagina op, genaamd @liveproject_virgajesse, waarop er hints geplaatst worden voor volgers om te raden wat deze “verborgen parels” zouden kunnen zijn. Het concept en de Instagram-pagina werden gezamenlijk met de twee groepen ontwikkeld.

Deze inspanningen tonen niet alleen creativiteit, maar ook een diepgaande waardering voor de stad Hasselt en haar potentieel. Het belooft een boeiende ervaring te worden voor zowel de lokale gemeenschap als bezoekers van buitenaf, terwijl ze samen de verborgen schatten van Hasselt ontdekken en er tijdens de komende feesten van kunnen genieten.

Op zoektocht naar parels
Op zoektocht naar parels

DAG 9 – DE BLIJE BOTJES WANDELING

Lieve bloggertjes

Onze laatste dag is aangebroken (ohh…). Vandaag kreeg de wandeling een final touch. De laatste takken en netels werden gesnoeid om het pad proper en kindvriendelijk te maken. Er werden overal wegwijzers geplaatst die elke spot duidelijk zichtbaar maken. 

Verder werd ook een laatste hand gelegd aan de constructie van het wandelbord. We kregen zelfs hulp van de plaatselijke hekkenbouwers van Torpedo Hasselt om een zware boomstronk te verplaatsen met de heftruck. Deze biedt de wandelaars de mogelijkheid de schoenen te vervangen door botjes. 

Namiddag was het zover! Rond iets voor 15u30 stroomden de eerste begeleiders en ouders binnen in de school. De presentaties werden voorbereid in de sporthal waar iedereen verwelkomd werd met een hapje en een drankje. Eens iedereen gearriveerd was, begon groep 2 met de presentatie van hun meubel op de speelplaats. Hierna was het aan ons! Na het tonen van de video, namen we de hele groep mee op wandel. De wandelkaarten werden aan de start uitgedeeld en de botjes werden aangetrokken. Deze kunnen natuurlijk niet ontbreken op de ‘Blije Botjes wandeling’! Nadat het wandelbord uitgebreid geïnspecteerd werd, konden we vertrekken. De tocht verliep vlot, de spots werden zorgvuldig getest door de kinderen die meeliepen.

Achteraf trokken we geheel terug naar de sporthal voor een afsluitmoment. Ieder werd voorzien van een glaasje en er werd uitgebreid gereflecteerd over de afgelopen 2 weken.

Het zijn zeer leuke, maar ook vermoeiende weken geweest. Als hechte groep hebben we het beste ontwerp proberen creëren, lichtjes uit de comfortzone van de school.
We willen dan ook graag de directie, leerkrachten en zeker ook de leerlingen van de Tuimelaar bedanken voor hun gastvrijheid en hulp die we afgelopen twee weken mochten ontvangen. We zijn zelf heel tevreden over de samenwerking, de begeleidingen en uiteraard het resultaat!

Als laatste willen we jullie graag warm maken om deze wandeling zelf eens uit te proberen. Trek met z’n allen richting de Tuimelaar en ervaar zelf de natuur en leuke spots achter de school. En vergeet zeker je Blije Botjes niet 😉