DAG 5 – PITCH!

Vandaag stond alles in teken van ons pitch-moment dat zou plaatsvinden omstreeks 15.30u, spannend! We verdeelden ons goed op zodat we alles op tijd zouden afkrijgen. Zo maakten we het filmpje af, dat werd om 11.30u al bekeken door de directrice en de beleidsmedewerker. Zij wouden het filmpje al even ‘keuren’ voor we het zouden tonen op de pitch en zelf konden ze niet op de pitch aanwezig zijn. Het filmpje werd goed ontvangen en de directrice was al heel enthousiast over het werk dat we al verrichtten. Zelf vindt ze dat we de school tot nieuwe inzichten hebben gebracht en dat ze ons onderzoek en onze suggesties zeker willen meenemen in de toekomst, goed en leuk nieuws voor ons dus! Goed begonnen is half gewonnen zeker? 😉 

Ook hadden we de stoelen van het experiment van de dag ervoor nog even laten staan, zo konden we vandaag observeren wat er met de stoelen gebeurd was. Dit deden we omstreeks 11.00u. Er waren kindjes die de stoelen gebruikten om alleen te kunnen zijn, maar de meeste stoelen werden gebruikt voor één groot fort te maken waar ze over konden klimmen en dan konden ze overal samen gaan zitten.

Erna maakten we nog een voice-over voor het filmpje en plaatsten we nog muziek en toepasselijke geluiden eronder. 

Iedereen werkte tegelijkertijd aan de presentatie, zo kon ieder een deel er in zetten en ging het in elkaar steken van de presentatie zeer vlot. De lay-out werd ervoor al gemaakt, zo konden we meteen alles er in plaatsen en bespaarden we hier wat tijd mee.

Er werd ook een concepttekst geschreven en we maakten hiermee uit wie ging spreken tijdens de pitch.

Alles voor de pitch werd afgerond en zo konden we met een gerust hart eraan beginnen!

De pitch ging naar ons gevoel zeer goed, uiteraard altijd wat werkpunten, maar wij hebben het zeer positief ervaren! Het gaf ons toch zeker motivatie om maandag weer met volle energie terug aan de slag te gaan!

DAG 4 – PITCH VOORBEREIDEN!

Zoals vermeld in de blog van woensdag, maakten we al een flyer om op te hangen op de school. We lieten deze zien aan de directie ter goedkeuring en voerden met hun een conversatie over de voorbereidingen die we tot nu toe deden. Zij gaven ons nog enkele werkpuntjes mee over de flyer en gaven hier wat feedback over. Na het aanpassen van enkele elementen konden we de flyer gaan ophangen en al wat communiceren met de ouders. De ouders kunnen op die manier via de QR-code op de flyer het pitch-moment online mee volgen, zo worden zij ook op de hoogte gebracht van alles waar we op dit moment mee bezig zijn. Via onze instagrampagina kunnen ze het verdere proces ook blijven mee volgen!

Na het aanspreken van turnmeester Bart, mochten we enkele kinderen ‘lenen’ voor onze spelexperimenten die we gisteren bedachten. We lieten hen verschillende spellen spelen met kartonnen dozen, zoals verstoppertje, een hindernissenparcours… ook gingen ze krijten op de speelplaats waar ze graag een boom zouden willen en gingen ze boekjes lezen op een plek die ze zelf hiervoor zouden uitkiezen. Uit deze experimenten wilden we vooral de noden van het kind zien, wat missen zij op de speelplaats? Waar hebben zij nood aan? Hoe kunnen wij hier als studenten een betekenis voor bieden?

Hierna hebben we nog een feedbackmoment gehad samen met Elke. Zij wist ons nog enkele interessante dingen te vertellen dat niet alles vanzelfsprekend hoeft te zijn en kinderen het liefst hun eigen fantasie gebruiken. Een voorwerp moet geen duidelijke functie hebben, ze zouden bijvoorbeeld heel graag op een vuilnisbelt spelen, omdat ze hier hun eigen ding kunnen doen en niet alles duidelijk zichtbaar is, zoals een klimrek of een glijbaan. 

Na de feedback van Elke zijn we dus weer tot nieuwe ideeën en inzichten gekomen.

We besloten om ons weer even op te delen, zo gingen er een deel de pitch voor vrijdag voorbereiden. De anderen gingen de experimenten uittypen en deze ook in kaart brengen. Het filmpje voor de pitch werd ook al aan begonnen. De kaart van onze bevraging van de kinderen op woensdag werd gedigitaliseerd en hier probeerden we ook nog wat conclusies uit te trekken.

Tijdens de laatste pauze deden we nog een extra experiment met stoelen. We plaatsten de stoelen verspreid over de speelplaats en gingen dan opvolgen wat de kinderen vervolgens met de stoelen deden. Ook lieten we hen tijdens deze speeltijd nog pictogrammen plaatsen op een vereenvoudigd plattegrond, welke symbolen ze waar zouden plaatsen (rennen, klimmen, boek lezen, boom…).

Hier hebben we vervolgens weer onze bevindingen van opgeschreven en dit ook weer in kaart gebracht.

Als laatste besloten we nog om met de hele groep even te brainstormen over een concretere aanpak en iets meer in te zoomen op ons idee en hoe we hier de volgende dagen aan gaan werken. 

We maakten nog een to do lijstje voor de volgende dag, zodat iedereen vrijdagochtend meteen aan de slag kan gaan!

DAG 3 – DE WAARHEID KOMT UIT EEN KINDERMOND

Woensdag 21/09

De derde dag van ons live project begon met een uitgebreide feedback van Peter en frank. Zij hebben ons nieuwe inzichten gegeven, onze ogen opengetrokken en ons ook een ander beeld gegeven op de hele situatie. Ze wezen ons erop om even terug te trekken van het ontwerpen en nog meer in vraag te stellen en te experimenteren. De oplossing mag er nog niet te snel zijn, een goed onderzoek is van cruciaal belang.

Erna hebben we gekeken wat nu nog van belang kan zijn voor ons onderzoek, nog voor we aan het echte ontwerpen en oplossingen zoeken gaan beginnen. 

Zo zijn we tijdens de speeltijd gaan praten met de kinderen zelf en hebben we hen enkele vragen gesteld. ‘Waar zou jij graag willen lezen op de speelplaats of in de kloostertuin?’, ‘Waar zou je willen zitten als je even alleen wil zijn of als je verdrietig bent?’, ‘Wat is je favoriete plek op de speelplaats en welk spel speel je hier?’.

Uit deze bevraging hebben we veel antwoorden gehaald en deze hebben we in kaart gebracht op het whiteboard, zo kregen we hier een goed overzicht van.

Na het bevragen van de kinderen kwam Ruth Stevens rond de middag langs om feedback te geven. Zij vertelde ons dat ook het ophalen van de kinderen aan de schoolpoort een grote chaos is, dus besloten we omstreeks 12.00u om even te kijken hoe dit er aan toe gaat. Kunnen we dit meenemen in ons project? Kunnen we ook hier nog eventueel een oplossing voor bieden in combinatie met de speelplaats en kloostertuin?

Na de feedback van Ruth waren we wel even in de war en moest alles opnieuw bezinken, omdat dit weer wat anders was dan de feedback van Peter en Frank. 

We verdeelden ons even in twee groepjes, zodat we namiddag nog vlot verder konden werken en de taken wat verspreid waren.

Het eerste groepje ging verder met het experimenteren. Zo hebben we enkele experimenten uitgeschreven om donderdag uit te testen. We verzamelden hiervoor al enkele kartonnen dozen op dinsdag, met deze dozen gaan we verschillende spellen uittesten tijdens de turnles om zo wat inzicht te krijgen in hoe de kinderen hiermee omgaan. Ook hebben we nog experimenten uitgeschreven met krijt en boekjes, waar zouden ze gaan zitten om een boekje te lezen? Waar zouden ze een boom tekenen op de speelplaats?

Het andere groepje is terwijl verder gegaan met het maken van een flyer om zo alle ouders en omstaande personen op de hoogte te brengen van ons project en het pitch-moment. Hierbij maakten we ook een QR-code op de flyer naar een google form, waar de ouders nog enkele vragen kunnen beantwoorden over hun kind (over het leesgedrag thuis, het spelen op de speelplaats…). Ook hebben we hierbij een eigen logo ontworpen en onze instagram wat gepimpt.

Het was een lange dag, maar we hebben wel veel vooruitgang geboekt! Op naar dag vier!

DAG 2 – BRAINSTORMEN

Dinsdag 20/09

Omstreeks 8.15u spraken we af om te starten. We hadden dit tijdstip gekozen zodat we de leerlingen zagen aankomen en zo al wat konden observeren. 

Als eerste stap van de dag besloten we om een duidelijke planning op te maken en even de dag te doorlopen. Wie er allemaal langs zou komen voor feedback-momenten, een gesprek met de architect…

Daarna hebben we alles van de dag ervoor nog eens terug boven gehaald. We begonnen met het neerschrijven van onze eerste indrukken bij de speelplaats en dit was voor iedereen al snel duidelijk. Er kwamen veel negatieve elementen terug zoals; weinig tot geen groen, kleurloos, triestig, saai, gevangenisgevoel, somber, grijs/grauw… 

Wat zijn dan nu de dingen die we wel willen? Deze besloten we ook neer te schrijven, maar dan in wolkjes. De dingen waar we meer van dromen of wat we zeker zouden willen veranderen aan de bestaande speelplaats dit ook in combinatie met de kloostertuin.

Na de brainstormsessie werden de eerste schetsen op plan gezet, hoe zien we dit meer visueel? 

Ondertussen hadden we ook al gehoord dat er een boekenmeester was en gingen we hem opzoeken om een naar zijn ideeën te luisteren. Wat hij ziet op de speelplaats of hoe hij in het algemeen de veranderingen ziet. Er wordt momenteel aan een nieuwe bibliotheek gewerkt die zich in de kloostertuin begeeft, maar deze wil de school ook meer betrekken bij de speeltijd van de kinderen, kinderen aantrekken om op andere momenten ook meer te lezen. 

De visie van Jan, de boekenmeester, heeft ons zeker geholpen in ons proces en heeft ons tot nieuwe inzichten gebracht.

Na het spreken met de boekenmeester besloten we om al even na te denken over mogelijke ontwerp oplossingen en hier hebben we dan in de late namiddag nog feedback over gekregen van Ruth Stevens. Na de feedback hebben we besloten om niets meer te doen en alles even te laten bezinken en de dag af te sluiten.

DAG 1 – ONTDEKKING

Maandag 19/09

Eenmaal aangekomen in Bilzen na een algemene uitleg over de Live Projects, kregen we hier als eerst een rondleiding doorheen het scholencomplex, de kloostertuin en de nieuwe bibliotheek. Hierbij kregen we ook algemene informatie die voor ons tijdens het proces zeer nuttig kan zijn. 

Een belangrijk element binnen deze school is het lezen, dit staat centraal en hier willen ze dan ook veel op inzetten. Tijdens de rondleiding zijn we vooral te weten gekomen wat zij als school willen, hoe zij de dingen zien en wat zij vinden dat er zou kunnen veranderen.

Ze zijn als school vooral erg trots op hun eigen sporthal en dat ze in het oudere gebouw veel nieuwe dingen hebben gecreëerd. Er zijn wel nog oude elementen behouden, zoals de oude kapel. De zusters zaten vroeger in dit gebouw en zo hebben ze bijvoorbeeld de leefruimte van de zusters omgetoverd in een turnzaal. 

Wat voor ons het meest belangrijk is, is dat ze vooral vinden dat er veel chaos is op de speelplaats en dat deze heel verouderd is, de kinderen zitten ingesloten tussen de gebouwen, hebben geen zicht op groen, alles is heel kleurloos.

Na de rondleiding hebben we gekeken hoe we de rollen kunnen verdelen en heeft iedereen zo een taak op zich genomen. We zijn met 12 studenten en er waren 6 taken om te verdelen. Dit is dus erg vlot verlopen en zo creëerden we in één weg ook al twee groepjes. Een groepje gaat zich vooral focussen op de kloostertuin en het andere groepje gaat zich focussen op de speelplaats. De connectie tussen de twee wordt binnen de groepjes apart bekeken, maar wordt specifieker met iedereen samen besproken.