“we spelen een spel in runkst”

Om ons onderzoek verder te zetten, zijn we opzoek gegaan naar concrete cijfergegevens van Runkst zelf. Zo kwamen we te weten hoeveel procent van Runkst bebouwd is en wat in de toekomst als woongebied zal worden aangeduid. Het was voor ons overduidelijk dat het aantal inwoners de afgelopen jaren enorm gestegen is en dat dit de komende jaren ook zeker zal blijven toenemen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we bewust omgaan met dit toekomstscenario? We vonden het belangrijk om dit voelbaar te maken voor de inwoners van Runkst. Het is interessant om stil te staan bij het gegeven van de parking en de groene (publiek of privé) ruimte. Wat gebeurt er hier mee als het aantal woningen en bewoners gaat stijgen? Gaat het groen helemaal verdwijnen? Of kunnen we hier samen over nadenken en compromissen sluiten?

Om dit gegeven tastbaar te maken, hebben we een spel gemaakt waar iedereen aan kan deelnemen. Het spel bestaat uit een houten plaat waarop huisjes zijn aangebracht in verschillende lagen. Deze huisjes vertalen zich in een bouwblok en een straat met rijwoningen. Alles in het spel is verplaatsbaar. Er zijn drie doosjes: ééntje met groene elementen (bomen, gedeelde tuinen, groene straten..), ééntje met woningen (in lagen) en ééntje met parkeerplaatsen (centrale parking, ondergrondse parking, cambio..). Er zijn dus drie teams en elk team moet zijn doosje met elementen op het bord plaatsen. Dit kan enkel door met elkaar te onderhandelen en samen een toekomstscenario uit te werken. Op deze manier kunnen de participanten op een zowel visuele als tastbare manier reflecteren over de huidige en toekomstige woonsituatie.

Axonometrie definitief  IMG_2424  IMG_2415

WONEN GROEN PARKEREN

Om zoveel mogelijk over de woonwijk in Runkst te weten te komen, zijn we de inwoners (die we tegenkwamen op straat) gaan interviewen. We hebben hiervoor een strategie uitgewerkt zodat dit vlot en efficiënt zou verlopen. Deze strategie/aanpak gebeurde in verschillende fasen. Zo hadden we 4 hoofdvragen voorbereid die we telkens opnieuw aan de mensen stelden.

  • Hoe wonen jullie en wat is jullie levenspatroon?
  • Woondroom: Hoe zouden jullie willen leven/wonen?
  • Voor- en achterkant van de woning: woon- en leefdromen buiten de woning.
  • Relatie met de buren? Zijn er overeenkomsten? Worden er dingen gedeeld ? Of zijn er misschien mogelijkheden tot delen?

Ook hadden we voor deze interviews een maquette uit papier gemaakt zodat het voor de inwoners duidelijk was waar het over ging. Zo konden ze met de meubels spelen en deze verplaatsen naargelang de woning was ingedeeld. We hadden apart nog kaartjes gemaakt met daar typerende woorden op die de mensen dan in de straat of in de tuin konden plaatsen. Zo kregen wij ook een beter beeld van de wensen i.v.m. tuin, straat, parkeren, wonen enzovoort. Zo zijn we tot 4 families gekomen en deze hebben we dan verder uitgewerkt. We hebben elke familie een kleur gegeven en hier hebben we dan een overzichtelijke schema van gemaakt. Dit hebben we dan verwerkt in een stopmotion als voorlopige eindresultaat.

Ons doel is om het probleem wonen-groen-parkeren verder te onderzoeken. Dit gaan we doen op basis van cijfergegevens in Runkst. Wanneer we deze verzameld hebben, willen we verschillende scenario’s/mogelijkheden gaan uitwerken en hiermee terug naar de families gaan om hierover na te denken en te praten. Op deze manier kunnen er misschien interessante ideeën uitgewisseld worden.

Gele snede (1) Groene snede Rode snede (3) Blauwe snede