‘stap het bos in gang’!

TEAM ZOL_DAG 10

De laatste dag van het Live Project ‘WegenWerken’ is voorbij gevlogen! Vroeg in de morgen hebben we het kruispunt afgewerkt en zijn we verdergegaan met het maken van aanwijzingen. Je vindt in het bos verschillende insectenhotels waarop pijlen zijn aangebracht zodat je makkelijk de weg terug vindt. Deze ‘hotels’ bevinden zich aan de randen van het bos, maar ook op alle kruispunten. Iedere voorbijganger kan deze hotels aanvullen met verschillende materialen en zo zijn steentje bijdragen.

IMG_2214 IMG_2232 IMG_2229

We zijn enorm tevreden met wat we hebben bereikt op zo’n korte tijd. Het was ook fijn om de commentaren van de buurtbewoners en passanten te horen. Zij waren heel enthousiast en vinden dat we het bos effectief opnieuw in gang hebben gezet.

IMG_2218 IMG_2221 IMG_2225

Het was een leerrijke ervaring en we zijn blij met het verkregen resultaat. Voor iedereen die nieuwsgierig is, ga zeker eens een kijkje nemen in het bos rondom het ZOL in Genk! ”Stap het bos in gang”.

IMG_2223     IMG_2217     IMG_2222

22095616_10212403415672171_773102043_o 22118029_10212403415872176_1927807738_o

De voorlaatste dag!

TEAM ZOL_DAG 9

Het Live Project ‘WegenWerken’ zit er bijna op! Vandaag zijn we gestart met de laatste wand van ons project. De vier wanden zijn telkens anders geconstrueerd en verschillen daarom van elkaar. Zo is er bijvoorbeeld een wand (wand 1) waar we een zitelement aan bevestigd hebben zodat de voorbijgangers in het bos gezellig even kunnen zitten en uitrusten. De tweede wand heeft ‘kijkgaten’ in de constructie waardoor het zicht naar het bos niet volledig verloren gaat en er een zekere interactie is tussen het bos en ons project. De derde wand is volledig gesloten en hier is niets aan bevestigd. Zo voel je de sterkte van het concept goed aan bij het binnenwandelen van het kruispunt. Door deze wanden juist op de grens van de bestaande paden te plaatsen, krijg je in het midden van het project een gevoel van geborgenheid. Het kan een plekje in het bos zijn waar mensen van jong tot oud kunnen genieten van de prachtige natuur. De vierde en laatste wand hebben we geïnterpreteerd als een ‘speelwand’. Hier kunnen kinderen eventjes stoom aflaten na een deugddoende boswandeling.

IMG_2196   IMG_2200   IMG_2205

Om de paden in het bos goed aan te geven, hebben we besloten om aan elke ingang van het bos en daar waar paden elkaar kruisen, insectenhotels en vogelhuisjes aan de bomen te hangen. Op deze kleine constructies zullen we dan aangeven welke richting de wandelaars en fietsers uit moeten om het project te kunnen zien. Op deze manier is het bos opgefleurd en is er tevens een duidelijke signalisatie aanwezig.

titel   Knipsel            2

Verder hebben we ook folders gemaakt met hierin een kaart van het bosgebied rondom het ZOL. Alle binnenwegen zijn hierop terug te vinden. Je kan makkelijk zien hoe je bijvoorbeeld van de wijk door het bos naar het ziekenhuis wandelt of naar bijvoorbeeld het Heempark. Ook hebben we op de kaart een kleine legende aangebracht met op voorhand uitgestippelde routes. Hier hebben we een tijd op geplakt zodat de wandelaars die in tijdsnood zitten, maar toch graag een frisse neus willen halen, zelf kunnen beslissen hoelang ze onderweg zijn en hoe ze precies willen wandelen.

Na bijna twee lange weken is het einde in zicht maar we zijn nog volop bezig met het bouwen van ons project om zo het Live Project ‘WegenWerken’ tot een goed einde te brengen.

‘Gratis soep!’

TEAM ZOL_DAG 8

Deze ochtend zijn we er weer met veel enthousiasme ingevlogen. Om zo efficiënt mogelijk te werken, hebben we ons in kleinere groepen verdeeld. De ene helft van het team ging verder met het bouwen van de wanden, terwijl de andere helft naar The Arch ging voor een lezing van ConstrucLab.

In de middag zijn we gestart met ons klein evenement. We verwachten heel wat volk maar omdat veel mensen niet vertrouwd zijn met de bospaden, hebben we borden geplaatst aan de drukke fiets- en wandelwegen. Zo zouden we ook toevallige voorbijgangers naar het kruispunt kunnen lokken (en niet alleen de buurtbewoners die al op de hoogte zijn). De mensen die geïnteresseerd waren konden dan in het midden van ons project genieten van een heerlijke tas warme soep.

21930818_1820955021254551_460728228_o   21895014_1820968874586499_2032116773_o

We hebben in het bos met heel wat mensen gesproken en hierdoor hebben we veel informatie kunnen verzamelen. Het was interessant om te zien welke routes de voorbijgangers meestal namen en we vroegen ze dan ook of ze niet liever door het bos zouden willen wandelen. We merkten ook op dat de mensen het apprecieerden dat de paden waren vrijgemaakt, ze vonden dat het bos op deze manier toegankelijker was.

21894989_10213653505882609_1580427648_o    21908077_10213653505762606_459144994_o

Vandaag was dus een productieve dag! Ondank het evenement, is het ons gelukt om nog eens twee volledige wanden af te krijgen. Er zijn nu in totaal drie wanden klaar. Morgen zullen we alle tips die we vandaag gekregen hebben, in ons project verwerken en er weer met volle moed tegenaan gaan.

21931254_10213653505802607_694418720_o  21930947_1820954991254554_1362147706_o   21886866_10213653506682629_299632568_o

‘Campagne voeren en bouwen’

TEAM ZOL_DAG 7

Onze dag begon al heel vroeg op de site van het recyclagebedrijf Gielen. Hier hebben we zoveel mogelijk hout verzameld en naar het bos getransporteerd. Omdat we best wel met veel studenten zijn, hadden we besloten om ons op te splitsen. Zo ging een deel van de groep zich bezig houden met ‘campagne voeren’. Zij hebben flyers gemaakt en deze uitgedeeld aan de buurtbewoners. Zij kunnen morgen langskomen voor een warme tas soep en zo kunnen wij ons verhaal vertellen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen aan te spreken en naar ons kruispunt te lokken zodat ook zij het bos mee in gang kunnen stappen. De rest van de groep ging verder met het bouwen van ons project. Zij hebben vooral nog palen op maat gezaagd en de houten planken hier tegen bevestigd. We zijn goed opgeschoten en hebben ook al het nodige materiaal kunnen verzamelen. Ondertussen is er toch al een wand af en nu dat we weten hoe dat het moet, zijn we ervan overtuigd dat het morgen wat sneller zal gaan.

IMG_2177   21908000_10212205394422659_486450975_o (1)   1

IMG_2188   dag 5 foto 4

‘Onze eerste werkdag’

TEAM ZOL_DAG 6

De zesde dag van het Live Project startte in The Arch op de Thor site in Waterschei. Vandaag kwamen de nieuwe studenten aan en iedereen had zin om erin te vliegen! Ons doel was om vandaag zeker al met de werken te kunnen starten maar dat was niet zo evident als we eerst dachten. Om aan het kruispunt te kunnen beginnen moesten we eerst het nodige materiaal verzamelen. We hebben getracht zoveel mogelijk bedrijven te bellen om te vragen of ze niet wat afvalhout kunnen missen en zo ons project zouden willen ondersteunen. Uiteindelijk kwamen we terecht bij het recyclagebedrijf Gielen. Containerservice Gielen te Genk is gespecialiseerd in de recyclage van afvalstoffen zoals papier, hout, kunststoffen en banden. Aangezien vervoer nog een beetje een probleem is, zal de stad Genk morgen ons helpen om het hout naar de locatie te transporteren.

In de namiddag zijn we op de site begonnen aan de voorbereidingen van het project. Allereerst hebben we op het kruispunt in het bos de maten van ons project uitgezet. Hierna hebben we gaten in de grond geboord zodat we palen kunnen funderen als achterliggende structuur. Graag willen we het project zo duurzaam mogelijk benaderen en daarom hebben we last minute beslist om de omgevallen bomen in het bos te verzamelen en deze als palen te gebruiken. Kortom er heeft een deel van het team de hele namiddag bomen op maat gezaagd. De rest van het team heeft geholpen met de maten van het kruispunt uit te zetten en gaten te boren. Morgen zullen we kunnen beginnen met het plaatsen van de houten wanden. We hebben vandaag een goede start kunnen maken maar omdat we zoveel mogelijk zelf doen, is het natuurlijk nog een heel karwei om dit project in goede banen te leiden.

21764403_1538730119553077_459910701_o21894954_1818876731462380_47364002_o  21875797_1818876398129080_378393518_o

IMG_2170       21845687_1818876428129077_1914151562_o       21908254_1818876724795714_108732504_o

‘stap het bos in gang’

TEAM ZOL_DAG 5

Zoals we reeds ondervonden tijdens talrijke interviews met wijkbewoners, campus- en ziekenhuispersoneel, studenten, patiënten en fervente wandelaars bestaat er vandaag een algemene onwetendheid over het ‘groene’padennetwerk rondom de ZOL-site. Dit is jammer want de smalle wegjes, geflankeerd door ranke loof- en naaldbomen vormen een bijzonder rustgevende setting die veel potentieel heeft voor alle partijen.

De eerste ‘ingreep’ bestond eruit een duidelijke en verstaanbare kaart te ontwikkelen waarop het groene padennetwerk voor het eerst tezamen met andere interessante locaties rondom de ZOL-site werd getoond, enkele voorbeelden hiervan zijn het Heempark, het Molenvijverpark, de Cosmodrome, etc.

Vervolgens werd de kaart uitgewerkt tot een compacte folder met enkele verhalen waarmee we komende week trachten de verschillende partijen het bos ‘in gang te laten stappen’. Door deze sensibiliseringscampagne hopen we een eerste aanzet te doen tot activatie van het padennetwerk.

De tweede ingreep waarmee we aan de slag gaan is er één van praktische aard. Uit reeds verkregen informatie maar ook uit interviews kunnen we opmaken dat er reeds plannen bestaan. We spraken o.a. met het kinderpsychiatrisch centrum waar men al langer speelt met het idee een kampplaats in het bos op te richten. Tevens waren er ideeën om picknickplaatsen en zelfs een heuse consultatiecaravan het bos in te slepen. Hieruit wisten we de nodige inspiratie te putten waaruit het volgende fysieke voorstel ontstond:

Het kruispunt

De hoofdopzet bestaat er voor ons uit, de verschillende partijen in en rondom de ZOL-site, duidelijk te maken welk natuurlijk recreatief potentieel hen dagelijks omringt. In principe zou een folder moeten volstaan in deze opzet maar toch willen we ook een permanente, bijna symbolische plek in het bos oprichten. Op één van de vele knooppunten ten noorden van de ZOL-site zullen we vanaf maandag starten met de oprichting van ‘het kruispunt’.

Een eenvoudige omkadering van een kruising van vier bospaden, die symbool zal staan voor de vele andere paden en knooppunten, die in de toekomst opgeladen kunnen worden om het bos ook inhoudelijk een grotere aantrekkingskracht te geven.

Het ontwerp werd vormgegeven op basis van een reeks paden die werden gecreëerd door de dagelijkse circulatie van voetgangers. Door de wanden op de aflijning van het bestaande pad te plaatsen transformeert het pad tot een ‘openluchtkamer’. Naarmate de constructie grenst langs de reeks paden, wordt het smaller en dan breder om de steeds veranderende standpunten van de site te verschaffen, hierdoor kan het worden beschouwd als een product van de site.

(Yves Dupont)

titel     Definitieve kaart         dag 5 foto 3

een eerste idee

TEAM ZOL_DAG 4

Op de vierde dag van het Live Project hadden we jammer genoeg niet zo’n mooi weer, de regen viel met bakken uit de lucht en daarom hadden we besloten om voorlopig nog niet op pad te gaan. In de voormiddag verbleven we in The Arch en daar werkten we vooral nog aan de axonometrie en aan de lay-out van de folder. Ook zijn we bezig aan een presentatie want morgen is er een ‘pitch’ voorzien waarin we kort ons project zullen toelichten. Hierna zijn we langs geweest bij de dienst der werken in Genk om te kijken welke materialen we allemaal ter beschikking hebben. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden zodat we de tweede week van het Live Project niet voor verrassingen komen te staan. Eens terug in The ARch zijn we gestart met de voorbereidingen voor het middagmaal. Vandaag was het aan ons om te koken voor de mensen van ConstructLab en samen hebben we ’s middags genoten van een heerlijke pasta met als afsluiter chocomousse met aardbeien.

In de namiddag zijn we met ons allen terug naar de site van het ZOL gegaan en hebben we op campus LiZa verder gewerkt aan ons idee. We hebben een filmpje gemaakt waarop je kan zien hoe je als het ware door het bos kan wandelen rondom het ziekenhuis. Ook is er druk gewerkt aan de folder. Het idee is dat we de routes van de geïnterviewde wandelaars in kaart brengen en ook een korte uitleg geven waarom de persoon in kwestie dit een interessante route vindt. Deze informatie zal je telkens op de folder terugvinden. Verder hebben we ook alle interviews geanalyseerd en een samenvatting gemaakt van wat nu volgens de wandelaars ‘obstakels’ en of ‘gemiste kansen’ zijn. Ook deze gegevens zullen in ons project verwerkt worden.

DSC_0051  DSC_0103

Trage wegen mappen

TEAM ZOL_DAG 3

De derde dag van het Live Project startte net iets anders als de afgelopen twee dagen. Architecte Petra Pferdmenges van Alive Architecure kwam op bezoek en gaf een lezing over het ‘activeren’ van verlaten plaatsen en leegstaande gebouwen. Na de lezing vond er een workshop plaats waarbij Petra feedback gaf over de verschillende onderzoeken. Deze boeiende interactie leidde tot het concretiseren van onze ideeën en zo gingen we in de namiddag al snel terug aan de slag op de site van het ZOL.

We zijn nog een aantal buurtbewoners gaan interviewen, maar dit keer met meer gerichte vragen. Zo kunnen we kijken wat de noden van de mensen zijn tijdens het wandelen. Campus LiZa is op de site onze tijdelijke uitvalbasis en hier zijn we ons project verder aan het uitwerken. We willen graag enkele wandelroutes uitstippelen en hiervan een map maken zodat de mensen aangenamer kunnen wandelen. Velen weten nu niet dat er op en rond de site van het ZOL trage binnenwegen zijn en missen daardoor de rustige wandelingen door het bos. Deze trage binnenwegen kruisen elkaar op verschillende plaatsen en het lijkt ons interessant om deze knooppunten op te laden zodat voorbijgangers informatie kunnen verkrijgen, even kunnen rusten,..

21729839_10213592184069602_1151042660_o   map

Wandelen

TEAM ZOL_DAG 2

De tweede dag van het Live Project zijn we gestart met een korte briefing en een rollenverdeling. Zo is er in iedere groep een cartograaf, journalist, fotograaf, kok, documentatieverantwoordelijke, iemand die instaat voor de veiligheid en iemand die verantwoordelijke is voor de interne communicatie aanwezig. Na de korte samenkomst vertrokken we naar het ZOL om ons onderzoek te starten. We zijn onze onderzoeksmethode gestart met het identificeren van belangrijke knooppunten rondom het ziekenhuis. Er zijn namelijk heel wat trage wegen die zorgen voor een snelle verbinding met de omgeving en die dagdagelijks door veel mensen gebruikt worden. Op elke van deze knooppunten hebben we mensen geïnterviewd en hun dagdagelijkse route gemapt.

De onderlinge verbindingen van de trage wegen zijn interessant maar ook waar ze uiteindelijk naartoe leiden. Zo kan je vanuit het ZOL wandelen naar Kattevenia, het Heempark, Genk centrum en de omliggende wijk. Op de kaart konden we zelfs zien dat er in het bos nauwe paadjes aanwezig zijn die nu verwilderd zijn en bijgevolg veel minder gebruikt worden. We hebben daarom besloten om zoveel mogelijk routes in kaart te brengen door via een app te kijken hoelang een route duurt en hoeveel kilometer je precies moet wandelen. Na deze lange wandelingen (vaak ook in de regen) hebben we alle informatie van de routes verzameld en vervolgens gedigitaliseerd.

IMG_1528  Knipsel

‘Een eerste aanraking met het ZOL’

TEAM ZOL_DAG 1

Op de allereerste dag van het Live Project ‘WegenWerken’ kregen wij een korte introductie op de Thor site in Waterschei. Op deze site hebben de mensen van ConstructLab een interessant project gebouwd dat ze ‘The Arch’ noemen en waar wij gedurende het Live Project te gast zullen zijn.

Er werd ons in de introductie verteld op welke locaties wij precies zouden werken en onze groep heeft volop gekozen voor het ZOL. De site van het ziekenhuis Oost-Limburg ligt als het ware als een eiland in het groen, afgesloten van zijn omgeving. Om wat meer kennis te vergaren over deze locatie, kregen we in de namiddag een rondleiding van architect Bas Romgens. Zo kwamen we te weten dat er op deze site, naast het ziekenhuis, ook andere boeiende gebouwen liggen namelijk het kinderpsychiatrisch centrum, een kinderdagverblijf en campus LiZa. We vonden het meteen een uitdaging om rond het ZOL op zoek te gaan naar verbindingen met de omliggende wijken. We eindigden de dag dan ook met een ambitieuze wandeling door het bos.

IMG_1568  IMG_1538