Een eerste idee ‘microhousing’

Bij de start van het onderzoek heeft de groep verwerken gewerkt rond de vraag wat het volgend niveau van collectiviteit in de toekomst zou kunnen betekenen met betrekking tot de volkstuinen. De eerste ideeën zijn gebaseerd op de gesprekken met de buurtbewoners van de voorbije dagen. Zo kwamen ze tot een aantal belangrijke vaststellingen. Een aantal bewoners produceren bijvoorbeeld eigen producten zoals olijfolie en wijn, maar verder wordt hier niets mee gedaan. Ook is er vraag naar een ’tweede thuis’ waar nutsvoorzieningen zoals elektriciteit en water aanwezig zouden moeten zijn.

Zo is deze groep tot twee basisideeën gekomen. Het eerste idee, met name ‘microhousing‘ gaat uit van het individuele karakter dat aanwezig is in de volkstuinen. Het tweede idee is gebaseerd op het collectief samenbrengen, waar de behoefte aan water voor zorgt.

collage

Door te reflecteren en verder te brainstormen over de opdracht, is het uiteindelijke concept een combinatie van deze twee geworden. De constructie zou dan zo gebouwd moeten worden dat deze aanpasbaar is naar de toekomst toe en naargelang de functie waar deze voor bestemd is. Op deze manier kan het individuele en het collectieve karakter gecombineerd worden. Zo kan de unit in eerste instantie gebruikt worden als individuele hut waar een kleine kitchenette en een slaapplaats mogelijk zijn. Maar naar de toekomst toe kan deze unit uitgebreid worden door de kanten open te schuiven zodat er bijvoorbeeld producten in verkocht kunnen worden zoals passata en wijn. Ook kunnen er eventueel workshops in gehouden worden. Deze microhuisjes zouden tussen het kolenspoor en de volkstuintjes geplaatst worden als verbinding tussen deze twee facetten.

14388938_10208894658757515_1864803162_n

De actoren stelde het principe van mini-huisjes in vraag, maar konden hun wel vinden in het globale idee. Dit is een achterliggende gedachte dat deze groep de volgende dagen in het hoofd moet houden, zodat het idee concreet kan uitgewerkt worden.

 

 

Materiaalonderzoek

De groep verwerking had als idee om een collectieve plek rond de volkstuinen te voorzien, een soort van open keuken idee, waar het verwerken van voedsel een centrale rol kan in spelen. Er zouden dan nutsvoorzieningen worden voorzien zoals elektriciteit en een waterzuiveringsinstallatie, zodat mensen beschikken over vers en zuiver water wat vervolgens gebruikt kan worden om groenten te wassen of te koken.

dscn0263Vandaag zijn alle studenten daarom op onderzoek gegaan om na te gaan welke materialen beschikbaar zouden zijn en hoe ze deze kunnen verwerken in hun ontwerp. Deze materialen hebben alle studenten geïnventariseerd. Deze groep had een aantal voorwerpen gevonden zoals roosters, paletten en bakstenen. Op deze manier zou er een soort van barbecue gemaakt kunnen worden met daarrond wat zitelementen.

14331756_10210173918492030_672349050_n 14356067_10208888097913498_1179032044_n

Een eerste kennismaking14360309_10208880380560569_49095051_oDe eerste dag is de groep die instaat voor het programma verwerken rondgegaan voor een eerste kennismaking in de buurt van Zwartberg. Ze hebben hun vooral gefocust op de volkstuinen in de Meeuwerstraat en de Arbeidsstraat om vervolgens, d.m.v. interviews en antropologisch onderzoek, te onderzoeken waar tot nu toe de collectiviteit van de buurt te vinden is wanneer de groenten reeds zijn geoogst en wat het volgend niveau van collectiviteit in de toekomst voor deze buurtbewoners zou kunnen betekenen.

‘Bonen kweken met een pintje erbij.’

img_1139Deze Italiaanse man (links in beeld) is in de buurt bekend om zijn bonen. Hij heeft zelfs in het Genkse kookboek een foto en een artikel staan. Desondanks zijn populaire bonen, wordt er buiten eigen gebruik niets anders gedaan met de verwerking van deze bonen. Het overschot dat ze teveel hebben geproduceerd wordt vooral aan vrienden en familie verdeeld. Ook zijn buren die effectief iets produceren, o.a. olijfolie en wijn worden niet verhandeld in de buurt. Zelf staat de man open voor verandering en heeft hij een voorkeur voor gastronomisch gebruik van eigen verworven producten in bv. lokale restaurants. Zo gaf hij het voorbeeld van een restaurant uit Peer die zelf druiven hebben gekweekt en deze vervolgens gebruiken om eigen prosecco te maken en te verkopen in hun zaak. Ook zou deze man graag een (grotere) plek hebben waar hij eventueel kan uitrusten en op zijn gemak zijn dagelijks pintje kan drinken. Momenteel doet hij dit tussen zijn bonenstaken waar hij twee of drie ganse dagen in de week zijn tijd besteed. Ook ziet hij het multiculturele aspect in de buurt als opportuniteit om van andere mensen, met andere tradities en kookgewoontes, te leren en het collectief samenzijn te vergroten.

‘Wij conserveren onze passata’

img_1130Deze heer is van Turkse origine en hij woont samen met zijn vrouw en kinderen in Zwartberg. Hij en zijn vrouw zijn beide op pensioen en brengen daarom vaak tijd door in hun volkstuintje wanneer het goed weer is. Het gezin vindt het vooral spijtig dat ze steeds doorheen de dag terug moeten wandelen naar hun woning voor drinkbaar water, wat ze eventueel zouden kunnen gebruiken voor te koken, of om naar het toilet te gaan. Daarom is er vanuit hun kamp vraag naar een overdekte plaats waar deze voorzieningen wel mogelijk zouden zijn. In hun tuintje zelf kweken ze vooral tomaten, paprika’s en komkommers. Deze doen wederom enkel dienst voor eigengebruik. Ook het overschot van bv. tomaten wordt verwerkt tot passata die ze vervolgens gaan conserveren in blikken.

14331695_10210163095341458_1286338198_nDeze Belgische man heeft over het collectief idee een andere mening.  Hijzelf denkt namelijk niet dat dit mogelijk is, net doordat er teveel verschillende nationaliteiten op een plek samenleven. Hij neemt namelijk reeds deel aan de collectieve tuin die zich op de hoek van de Arbeidsstraat bevindt en heeft reeds met een aantal andere mensen een aantal initiatieven genomen om de samenhorigheid van de buurt de versterken door verschillende activiteiten te organiseren.  Vaak had dit een negatief resultaat als gevolg. Dit omdat de input meestal van één kant komt en er voor de rest geen inzet van de andere buurtbewoners is. Zo ziet hij zelf dat iedereen vooral individualistisch is ingesteld en niet graag werk doet voor iemand anders of met iemand anders. Misschien betekent dit dat er gezocht moet worden naar een andere manier, andere activiteiten om deze subgroepen samen te brengen om vervolgens kennis te laten maken met elkaars verschillen en culturen. Een nieuw idee van ‘open keuken’ kan hier misschien een oplossing voor bieden.

 

 

 

Heempark Genk

beeld-1

Ook in het Heempark stonden de mensen de studenten graag te woord. Het doel van de verschillende projecten die gehouden worden in het Heempark zijn namelijk gelijkaardig aan de opzet van het life project. Zo staan ze bv. in voor het promoten van lokale (duurzame en ecologische) producten, geven van cursussen m.b.t. composteren, biodiversiteit ondersteunen, enz. Bovendien speelt hier de sociale factor een belangrijke rol. De grote variatie aan achtergronden die aanwezig zijn in Genk brengt namelijk een dualiteit met zich mee. Enerzijds zorgt het voor een taalprobleem, door een beperkte kennis van het Nederlands is communicatie niet altijd even evident. Anderzijds beschouwt Heempark deze diversiteit van culturen als een zeer groot pluspunt. De interactie tussen deze culturen is net zo interessant! Bovendien kan net voeding ingezet worden als verbindende factor tussen deze verschillende culturen en mensen.