Waar ziet u uw functie in ons project?

  • Souliman: “Mijn functie in het project zal voornamelijk zijn naar het verspreiden van kennis naar de mensen toe. Voor het aspect goederen zit het niet in mijn visie van de voedselpakketten. Naar de kennis toe kan ik zorgen voor een vorm van educatieve uitleg bijĀ het handelen van lokale producten. Het doen en laten van de kleine lokale boer en handelaar tegenover de grote winkelketens. Ik kan er af en toe wel iets van proeverij in steken met wat kleine producten van op mijn velden, maar echt verkopen van oogst-overschotten gaat niet gaan, die heb ik niet.”