The pitch

TEAM TUIN VAN BETTY_DAG 5

De eerste week van het project werd afgesloten met een pitchmoment. Elke groep presenteerde het werkproces van afgelopen week. Dit was een enorm leerrijk moment omdat we feedback kregen van professionals uit verschillende domeinen. Zo waren er ambtenaren van de stad Genk, onderzoekers van Fac-ARK en vertegenwoordigers van Trage Wegen VZW.

Wij opteren voor een interventie op de Hoefstadstraat. Dit omdat deze straat een deel is van een belangrijke route voor traag pendelverkeer en er bovendien interessante activiteiten zijn langs de straat. Door het opwaarderen van deze route, zullen de Tuin van Betty, de visvijvers, het Knuppelpad en de Stiemerbeekvallei met elkaar verbonden worden. Ons voorstel betreft het bouwen van een herkenbaar element zodat het Tuinpad beter gedefinieerd wordt. Het kruispunt tussen de Hoefstadstraat, de Evence-coppéelaan en de Stiemerbeek is een belangrijk kruispunt van verschillende soorten wegen. Daarom is dit een logische plek om een interventie te plaatsen die zowel zichtbaar is vanaf de Vennestraat als vanaf het Knuppelpad. Naast een landmark, is de toren ook een stopplek voor passanten. In samenwerking met de Tuin van Betty kunnen hier groenten en fruit opgeslagen en verkocht worden. De toren kan bovendien zelfs een verticale uitbreiding van de tuin worden door er gelijkaardige workshops te organiseren.

Schets: Pieter Dockx
Schets: Pieter Dockx

De materiaalkeuze speelt bij ons project een prominente rol. De Vennestraat wordt vaak geassocieerd met de blauwe bakken die elk jaar op straat worden geplaatst om de straten autovrij te maken. Door het gebruiken van deze bakken zal verkeer aan de Evence-Coppéelaan begrijpen dat ze ter hoogte van de Vennestraat zijn en in tegengestelde richting zullen mensen aan de Vennestraat gestimuleerd worden om de route te volgen. Door middel van deze interventie hopen we de identiteit van deze trage weg te versterken en tegelijk een sociale activering te verwezenlijken.

DSC_0126.2 DSC_0129.2