CCHA2 – Dag 7 “Verdere voorbereidingen treffen”

Ook vandaag startte onze dag weer met een korte begeleiding, ditmaal van Liesbeth. De stand van zaken werd snel toegelicht en we kregen nog wat feedback op onze interventie.

Vervolgens gingen we weer aan de slag. Enkelen werkten verder aan de mock-up (die gelukkig de nacht overleefde) terwijl anderen zich bezighielden met het organiseren van de expo, het aanvragen van vergunningen, het regelen van extra materialen, enzovoort.