DAG 3: BRAINSTORMEN & ONTWERPEN

We zijn de dag begonnen met observatie! 

Door om 8.00 uur aanwezig te zijn op het Begijnenplein, was het mogelijk om de verkeersstromen en de benutting van de parkings te observeren. Wat ons meteen opviel, was dat de fietsers en de voetgangers het plein dwars overstaken. De jongeren stalden hun fietsen op het plein, waarna ze naar de omliggende bushaltes wandelden. Het plein werd enkel gebruikt voor doorstromend verkeer of om op de bus te wachten. Niemand bleef er voor langere tijd staan/zitten. Dit bevestigt weer dat het geen aangename plek is om te verblijven. Ook was het opmerkelijk dat de parkings vooral gebruikt werden om personen af te zetten, of af te spreken om te carpoolen. Deze observatie maakt een belangrijk deel uit van ons concept.

Na onze observatie zijn we doorgewandeld naar De Pastorie, hier hebben we gezamenlijk een brainstormsessie gehouden. De feedback die wij gisteren hebben gekregen tijdens de briefing werd ook verwerkt in ons proces. 

Hieruit volgt ons volgend concept: 

Het plein heeft momenteel meer problematieken dan kwaliteiten. Toch willen we de aanwezige kwaliteiten in de verf zetten. Dit zullen we doen door te focussen op de mobiliteitsstromen van fietsers, die momenteel dwars over het plein rijden, en deze te sturen in een bepaalde route. Omdat de meeste parkeerplaatsen gebruikt worden voor het afzetten van personen, veranderen we een deel van de parking in een kiss & ride zone. Ook willen we de ontmoeting bevorderen en een aangename verblijfplaats creëren door vrachtwagens en auto’s als auditieve en visuele buffer in te zetten, omdat deze typerend zijn voor de plek. Het is namelijk een van de weinige stelplaatsen in de omgeving en de plaats waar de tweejaarlijkse kermis wordt opgesteld. Door verschillende opstellingen te maken binnen de schaal van de vrachtwagens, benadrukken we ook de kleinere, huiselijke schaal. Ook zullen we inspelen op de positieve zichten zoals de boom die op het plein staat en deze benadrukken.