DAG 9 – HET EINDE ..

28 september 2023 – Groep 2

Vandaag is de laatste dag. Er werd nog extra opgeruimd na de lange dag van gisteren. De laatste pilaren werden gemetseld naar het ontwerp van de kinderen op de speelstraat. In totaal werden er vijf pilaren gebouwd, verspreid langs de trage wegen.

Ook hebben we nog extra opgeruimd op de trage wegen.
En tot slot werd de blog aangevuld, de Instagram vervolledigd en het finale filmpje gemaakt.
… Het einde.
Amber, Charlotte, Finn, Laura, Liselot en Natasja

DAG 8 – WAT EEN FEEST !

27 september 2023 – Groep 2

Vandaag is D-Day! Vroeg in de ochtend start de drukste dag van de afgelopen week. Vandaag zal ons evenement, de speelstraat plaatsvinden.

Al het verzamelde materiaal wordt in verschillende camionettes en wagens verplaatst naar de harmonie, die gelegen is op de kruising van de kerkstraat en de Maastrichsestraat.

Tafels en stoelen worden uitgeklapt. Drank wordt gekoeld. Ijsjes worden voorgeproefd. Vlaggetjes worden opgehangen. Het springkasteel wordt uitgerold. Op de straat worden spelletjes aangebracht met krijt. Auto’s worden tegengehouden..

Laat het feest maar beginnen!

Door samen te bouwen met de kinderen hebben we onze passie voor (interieur)architectuur kunnen doorgeven. Twee extra pilaren werden op het einde met mortel gemaakt aan de hand van kinderen hun ontwerp.

Het was een lange dag maar de kindjes leken er echt van genoten te hebben!

DAG 7 – THE DAY BEFORE

26 september 2023 – Groep 2

Vandaag was een hectische dag. De laatste loodjes voor de speelstraat moesten gelegd worden. Laura maakte de finale ingekleurde tekening voor het filmpje.

Er werden nog extra aankopen gedaan zoals drank en versiering. Ook werd er materiaal opgehaald zoals tafels en stoelen.

Ook werd de grootste pillaar gemetseld ter plekke.

De bedoeling was om op onze pilaren met verf de QR-code te spuiten of verven maar dit is ondanks verschillende pogingen niet gelukt.

De straat is er in ieder geval al klaar voor!

DAG 6 – DE EERSTE STEEN

25 september 2023 – Groep 2

Tijdens het weekend werd er doorheen België gereden, op zoek naar bakstenen, snelbouwstenen en Ytongblokken. Alle materialen werden verzameld in de garagebox die we ter beschikking kregen van de pastorie. Laura maakte een grote gedetailleerde tekening van de grotere omgeving rondom onze site.

En maandag zijn we gestart met volop te bouwen. Verschillende composities werden uitgewerkt. Muurtjes werden gebouwd en terug afgebroken. Twee composities werden vervolgens gemetseld en geplaatst op specifieke plekken langs de trage wegen.

Ook kregen verschillende stenen leuke kleurtjes. Tijdens de speelstraat op woensdag willen we graag met de kinderen zelf ook iets bouwen. Hierdoor werd nog extra materiaal gezocht, en gevonden bij particulieren en Paesen. Ook werd er spelmateriaal opgehaald voor het evenement zelf. Het was een lange dag, maar we zijn al goed vooruitgegaan op onze planning!

DAG 5 – THE DAY AFTER

22 september 2023 – Groep 2

Gisterenavond was de pitch. Vandaag wordt een dag om alle feedback te verwerken, en nieuwe ideëen uit te werken. We hebben hard gewerkt over de nieuwe ingreep. Een nieuwe flyer werd gemaakt. Lieve komt langs om ons te helpen.

Ook wordt er langsgegaan bij de directeur van de lagere school. Het concept voor volgende week wordt toegelicht en gelukkig krijgen we toestemming! 🙂 In de middag worden er frietjes gehaald om het begin van het weekend te vieren. In de namiddag halen we bakstenen op bij een werf, en wordt er geflyerd bij de buurtbewoners. Tijdens het weekend zal onze zoektocht naar bouwmaterialen verder gaan.

DAG 4 – PITCH IT IS!

21 september 2023 – Groep 2

Na een drukke ochtendspits in de regen start de dag een beetje later dan verwacht. Vandaag wordt het een belangrijke dag. Het is pitch time! De blog wordt verder aangevuld. Er worden tekeningen gemaakt door Laura. En de muur wordt verder uitgebreid met nieuwe ideeën en extra informatie. Ook wordt het filmpje verder afgemaakt met geluidsopnames van ‘Incapabele Michiel’, het figuurtje van ons filmpje. Tijdens de dag wordt er langsgegaan bij bouwwerven voor de zoektocht naar deurlijsten.

Tijdens de middag hebben we gezellig samen croques gegeten met de andere groep in de parochie. In de vooravond is onze pitch. Naast begeleiders waren er ook mensen van de gemeente, parochie en een bewoner. Na de pitch hebben we nog in groep samengezeten om de feedback te bespreken, en een verdere planning te maken. Om half 6 zijn we naar huis vertrokken.

DAG 3 – TTTTRRRIIINGGGG … TTTTTRRRIIIINNNGGG …

20 september 2023 – Groep 2

De dag begint vroeg aan de schoolpoorten van de Biekorf. Twee enthousiaste klassen van het zesde leerjaar verplaatsten zich van links naar rechts door de klasruimte heen voor ons spelletje over verkeersveiligheid. Het gebruik van de fiets, wagen en het openbare vervoer rond de school wordt zo duidelijker. Ook heerst er een groot onveiligheidsgevoel bij de kinderen wanneer ze zich van en naar school begeven.

Tijdens de dag wordt er verder gewerkt aan het filmpje. De lay-out van de flyers wordt voorbereid om uit te delen aan de ouders en de buurtbewoners. De blog wordt geschreven van de afgelopen dagen. Er wordt gebrainstormd over de activiteiten die we in de tweede week kunnen organiseren en welke blijvende interventie tot de mogelijkheden hoort.

Op het einde van de dag, als de schoolbel twee keer belt, wordt er aan de schoolpoort gewacht. We bestuderen de situatie op het drukste moment van de dag. Ondanks de parking die vlakbij is, parkeren ouders in de straat zelf. Fietsers en voetgangers worden met behulp van een escorte begeleidt over het zebrapad. Ook interviewden we enkele scholieren over hoe veilig zij zich voelde. Jammer genoeg mochten hier geen beelden van gemaakt worden omwille van het strikte privacy beleid van de school.

Amber volgde een presentatie van Dries Posen over veiligheid. Fouten gebeuren opvallend vaak door onoplettendheden. Op hoogte werken voor een langere periode dient best op stellingen te gebeuren, een ladder dient enkel voor kortere werkjes. Daarnaast is het belangrijk om goed te ventileren, en op voorhand te bepalen wie welke taak uitvoerd waardoor minder personen aan slechte schadelijke stoffen worden vrijgesteld. Onze Instagram pagina werd nog even gehackt door iemand uit Brazilië maar gelukkig zijn we ondertussen weer de baas over onze pagina. Na een drukke dag begaven we ons terug huiswaarts.

DAG 2 – TRAGE WEG(EN)

19 september 2023 – Groep 2

Op de tweede dag zijn we gestart met ons te installeren in de parochie. Tafels en stoelen werden verhuisd, een printer geïnstalleerd en de ruimte verlucht. Amber bezocht het magazijn van de technische dienst als start van haar zoektocht naar materialen. Ook werden er verschillende telefoontjes gepleegd naar de diverse gemeentediensten, scholen, een drukkerij, … Zij stelde een lijst op met verschillende bouwmaterialen waarmee we in de tweede week een installatie zouden kunnen bouwen. Ook werd er op Marketplace en tweedehandswebsites gezocht.

In groep bezochten we de site, en de omliggende straten. We maakten nota van het snel rijdende sluipverkeer. Fietsers, voetgangers en wagens passeren rakelings langs elkaar. Het locatiebezoek en het doornemen van alle verkregen informatie laat ons toe om een eerste keer samen te bundelen wat juist de problemen zijn op de site en waar mogelijke ingrepen oplossingen zouden kunnen bieden. Laura maakte verschillende tekeningen van de site en de omgeving.

In de namiddag legt Roger (de toenmalige) postbode het trage wegen verkeer uit via een map aangebracht aan de muur. Samen met hem maken we ook ter plekke kennis met de historische paden. De wandeling legt nieuwe inzichten bloot over de vroegere en/of toekomstige wandelpaden. Natasja en Charlotte starten met de eerste beelden voor het filmpje. Ze kozen ervoor om verder te werken met het figuurtje van ‘Incapabele Michiel’ van het live project van vorig jaar.

Ook werd er contact gelegd met de directeur Pieter-Jan Taens van de lagere school Biekorf. We maakten een afspraak voor de dag erna om te praten over de huidige verkeerssituatie met de kinderen van het zesde leerjaar. Een leuk spelletje werd voorbereid om het speels te houden. In de avond kregen we begeleiding van Lieve en de ‘vliegende’ begeleiders. Onze bevindingen werden besproken.

Op het einde van de dag gaf Liesbeth Huybrechts een online coaching meeting over communicatie en presentatie. Ze legde hierin uit wat de exacte rollen waren van de journalist en de interne/externe communicator. Na een lange dag keerden we terug naar huis.

DAG 1 – HET KERKEPAD

18 september 2023 – Groep 2

Na een heerlijke vakantieperiode werden we op maandagochtend om 10 uur verwacht in de aula voor de introductie van de live project weken. De verschillende begeleiders stelden zichzelf voor, en overladen ons met alle info om de komende weken door te komen. We deden inspiratie op van vroegere live projecten en kregen een planning voor de komende twee weken. Na een uur leerden we onze begeleidster Lieve Custers en elkaar kennen. Elk groepslid kreeg ook een specifieke rol als communicator, journalist, cartograaf, fotograaf, video director en logistiek/veiligheidsmanager toegewezen.

De start van ons project begon in het futuristische gemeentehuis in Houthalen. Bertien Buntinx, een omgevingsambtenaar gaf aan de hand van maquettes algemene uitleg over de toekomstplannen van de Noord-Zuidverbinding. Deze mobiliteitsoplossing bestaat uit twee onderdelen: twee tunnels onder de kernen van Houthalen Helchteren en een elektrische trambus tussen Hasselt en Noord-Limburg.

Vervolgens sprak Charlotte Jacobs, projectleider bij Maat Ontwerpers over het masterplan van Helchteren Centrum in de ronde NAC-toren. Aan de hand van informatie verzameld in buurtateliers werkten het bureau vier strategieën uit: een leesbare publieke structuur als ruggengraat, een dorpshub, het concept dorps wonen én groen, en belevingsvolle fietsassen. Per strategie werden vervolgens twee scenario’s met elkaar vergeleken (de dorpsas en het kerkepad).

De dag sloten we af aan de parochie in Helchteren, ons toevluchtsoord voor de komende twee weken. Dries, Roger en andere bewoners en trekkers van het collectief De Pastorie spraken over de nieuwe bestemming van het gebouw. We ontmoeten ook de vriendelijke buurvrouw, Mieke en kregen een rondleiding in de tuin. Na een lange dag met talloze ontmoetingen vertrokken we laat op de avond richting huis.