‘stap het bos in gang’!

TEAM ZOL_DAG 10

De laatste dag van het Live Project ‘WegenWerken’ is voorbij gevlogen! Vroeg in de morgen hebben we het kruispunt afgewerkt en zijn we verdergegaan met het maken van aanwijzingen. Je vindt in het bos verschillende insectenhotels waarop pijlen zijn aangebracht zodat je makkelijk de weg terug vindt. Deze ‘hotels’ bevinden zich aan de randen van het bos, maar ook op alle kruispunten. Iedere voorbijganger kan deze hotels aanvullen met verschillende materialen en zo zijn steentje bijdragen.

IMG_2214 IMG_2232 IMG_2229

We zijn enorm tevreden met wat we hebben bereikt op zo’n korte tijd. Het was ook fijn om de commentaren van de buurtbewoners en passanten te horen. Zij waren heel enthousiast en vinden dat we het bos effectief opnieuw in gang hebben gezet.

IMG_2218 IMG_2221 IMG_2225

Het was een leerrijke ervaring en we zijn blij met het verkregen resultaat. Voor iedereen die nieuwsgierig is, ga zeker eens een kijkje nemen in het bos rondom het ZOL in Genk! ”Stap het bos in gang”.

IMG_2223     IMG_2217     IMG_2222

22095616_10212403415672171_773102043_o 22118029_10212403415872176_1927807738_o

De voorlaatste dag!

TEAM ZOL_DAG 9

Het Live Project ‘WegenWerken’ zit er bijna op! Vandaag zijn we gestart met de laatste wand van ons project. De vier wanden zijn telkens anders geconstrueerd en verschillen daarom van elkaar. Zo is er bijvoorbeeld een wand (wand 1) waar we een zitelement aan bevestigd hebben zodat de voorbijgangers in het bos gezellig even kunnen zitten en uitrusten. De tweede wand heeft ‘kijkgaten’ in de constructie waardoor het zicht naar het bos niet volledig verloren gaat en er een zekere interactie is tussen het bos en ons project. De derde wand is volledig gesloten en hier is niets aan bevestigd. Zo voel je de sterkte van het concept goed aan bij het binnenwandelen van het kruispunt. Door deze wanden juist op de grens van de bestaande paden te plaatsen, krijg je in het midden van het project een gevoel van geborgenheid. Het kan een plekje in het bos zijn waar mensen van jong tot oud kunnen genieten van de prachtige natuur. De vierde en laatste wand hebben we geïnterpreteerd als een ‘speelwand’. Hier kunnen kinderen eventjes stoom aflaten na een deugddoende boswandeling.

IMG_2196   IMG_2200   IMG_2205

Om de paden in het bos goed aan te geven, hebben we besloten om aan elke ingang van het bos en daar waar paden elkaar kruisen, insectenhotels en vogelhuisjes aan de bomen te hangen. Op deze kleine constructies zullen we dan aangeven welke richting de wandelaars en fietsers uit moeten om het project te kunnen zien. Op deze manier is het bos opgefleurd en is er tevens een duidelijke signalisatie aanwezig.

titel   Knipsel            2

Verder hebben we ook folders gemaakt met hierin een kaart van het bosgebied rondom het ZOL. Alle binnenwegen zijn hierop terug te vinden. Je kan makkelijk zien hoe je bijvoorbeeld van de wijk door het bos naar het ziekenhuis wandelt of naar bijvoorbeeld het Heempark. Ook hebben we op de kaart een kleine legende aangebracht met op voorhand uitgestippelde routes. Hier hebben we een tijd op geplakt zodat de wandelaars die in tijdsnood zitten, maar toch graag een frisse neus willen halen, zelf kunnen beslissen hoelang ze onderweg zijn en hoe ze precies willen wandelen.

Na bijna twee lange weken is het einde in zicht maar we zijn nog volop bezig met het bouwen van ons project om zo het Live Project ‘WegenWerken’ tot een goed einde te brengen.

‘stap het bos in gang’

TEAM ZOL_DAG 5

Zoals we reeds ondervonden tijdens talrijke interviews met wijkbewoners, campus- en ziekenhuispersoneel, studenten, patiënten en fervente wandelaars bestaat er vandaag een algemene onwetendheid over het ‘groene’padennetwerk rondom de ZOL-site. Dit is jammer want de smalle wegjes, geflankeerd door ranke loof- en naaldbomen vormen een bijzonder rustgevende setting die veel potentieel heeft voor alle partijen.

De eerste ‘ingreep’ bestond eruit een duidelijke en verstaanbare kaart te ontwikkelen waarop het groene padennetwerk voor het eerst tezamen met andere interessante locaties rondom de ZOL-site werd getoond, enkele voorbeelden hiervan zijn het Heempark, het Molenvijverpark, de Cosmodrome, etc.

Vervolgens werd de kaart uitgewerkt tot een compacte folder met enkele verhalen waarmee we komende week trachten de verschillende partijen het bos ‘in gang te laten stappen’. Door deze sensibiliseringscampagne hopen we een eerste aanzet te doen tot activatie van het padennetwerk.

De tweede ingreep waarmee we aan de slag gaan is er één van praktische aard. Uit reeds verkregen informatie maar ook uit interviews kunnen we opmaken dat er reeds plannen bestaan. We spraken o.a. met het kinderpsychiatrisch centrum waar men al langer speelt met het idee een kampplaats in het bos op te richten. Tevens waren er ideeën om picknickplaatsen en zelfs een heuse consultatiecaravan het bos in te slepen. Hieruit wisten we de nodige inspiratie te putten waaruit het volgende fysieke voorstel ontstond:

Het kruispunt

De hoofdopzet bestaat er voor ons uit, de verschillende partijen in en rondom de ZOL-site, duidelijk te maken welk natuurlijk recreatief potentieel hen dagelijks omringt. In principe zou een folder moeten volstaan in deze opzet maar toch willen we ook een permanente, bijna symbolische plek in het bos oprichten. Op één van de vele knooppunten ten noorden van de ZOL-site zullen we vanaf maandag starten met de oprichting van ‘het kruispunt’.

Een eenvoudige omkadering van een kruising van vier bospaden, die symbool zal staan voor de vele andere paden en knooppunten, die in de toekomst opgeladen kunnen worden om het bos ook inhoudelijk een grotere aantrekkingskracht te geven.

Het ontwerp werd vormgegeven op basis van een reeks paden die werden gecreëerd door de dagelijkse circulatie van voetgangers. Door de wanden op de aflijning van het bestaande pad te plaatsen transformeert het pad tot een ‘openluchtkamer’. Naarmate de constructie grenst langs de reeks paden, wordt het smaller en dan breder om de steeds veranderende standpunten van de site te verschaffen, hierdoor kan het worden beschouwd als een product van de site.

(Yves Dupont)

titel     Definitieve kaart         dag 5 foto 3